Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raadsleden zijn volksvertegenwoordigers en zijn rechtstreeks door de bevolking gekozen.

Naast raadsleden zijn er ook burgerleden. Een burgerlid is geen lid van de gemeenteraad, maar neemt plaats in één van de raadscommissies of in een werkgroep.

De commissie welzijn adviseert de raad over zorg, jeugdzorg, participatie, sociale zaken, cultuur, welzijn en sport.

De commissie ruimte adviseert de raad over o.a. ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer.

De commissie DEB adviseert de raad over Duurzaamheid, Economie en Bestuur.

Het presidium stelt de conceptagenda vast voor de raadsvergadering en adviseert de raad over procedurele zaken.

De Rekenkamer doet onderzoek naar de effectiviteit van het gemeentelijk beleid.

De auditcommissie begeleid het proces van planning en control namens de raad. Ook de selectie van de accountant behoort tot de taken van een auditcommissie.

De griffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad bij de uitoefening van zijn taken.