Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

In vergaderingen van de gemeenteraad en raadscommissies kunnen door individuele leden van het College mondelinge toezeggingen worden gedaan naar aanleiding van een onderwerp of voorstel.

Een amendement is een voorstel tot wijziging van een ontwerpraadsbesluit.

Met een burgerinitiatief kunnen inwoners zelf iets op de agenda van de gemeenteraad plaatsen en zo invloed uitoefenen op de gang van zaken in de gemeente.

Op de lijst van ingekomen stukken staan ook berichten van inwoners, organisaties en overheden gericht aan de gemeenteraad. Privacy gevoelige gegevens, zoals namen van inwoners, worden daarbij verwijderd. Deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor de raadsleden.

Een initiatiefvoorstel is een voorstel van een raadslid.

Een motie is een uitspraak van de raad over een onderwerp. Een motie kan een wens, een verzoek of een opdracht zijn.

Een petitie of handtekeningenactie is een middel voor inwoners om de raadsleden een signaal te geven dat hun handelen noodzakelijk is.

Met een raadsbrief of memo informeert het college de gemeenteraad.

Rapporten, nieuwsbrieven, jaarplannen en -verslagen van de Rekenkamercommissie.

Schriftelijke vragen van raadsleden aan het college.