Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Robert van Dijk

Robert van Dijk
Adres
Postbus 149
2215 ZJ Voorhout
Telefoonnummer
06 - 28848802
Nevenfuncties
Lid commissie Informatiesamenleving VNG, lid commisie Communicatie en Informatiesamenleving Vereniging van Griffiers, secretaris auditcommissie Holland Rijnland

raadsgriffier
commissiegriffier Bestuur, Financiën en Toerisme
secretaris Presidium
secretaris Auditcommissie
secretaris werkgroep Regiozaken