Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Centraal Stembureau

maandag 21 maart 2022

10:00 - 11:00
Locatie

Bestuurscentrum Voorhout, Raadhuisplein 1

Voorzitter
Carla G.J. Breuer

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  21 maart 2022 10.00 uur openbare zitting
  Gecombineerde zitting van het hoofdstembureau (bij de gemeenteraadsverkiezingen tevens centraal stembureau). Tijdens deze zitting wordt de uitslag van de stemming vastgesteld. In deze zitting worden ook de zetelverdeling en de gekozen kandidaten vastgesteld en bekend gemaakt. Direct na de zitting wordt de uitslag en het proces-verbaal openbaar gemaakt.


  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\_OTJjN2VhMmItYmU2MS00MGY1LThhM2QtMDNiN2NjNjZkNDE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fd607b42-bbc7-4ec1-9097-b94dfd37499a%22%2c%22Oid%22%3a%22230b1b62-3872-4d41-b5ba-c67cc1167eb7%22%7d

 3. 3
  Sluiting