Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Verkeersveiliger centrum Sassenheim (CDA)

ID
227
Datum
1-2-2024
Agendapunt
Gemeenteraad 2024 (31. Motie “Tegengaan (snel- en brom-)fietsverkeer in wandelgebied winkelcentrum" (CDA, VVD, PvdA en GroenLinks) TER STEMMING)
donderdag 1 februari 19:00 tot 23:01
Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout
Onderwerp
Verkeersveiliger centrum Sassenheim (CDA)
Status
Aangenomen / openstaand
Raadsleden
Indieners
  • CDA
  • GroenLinks
  • PvdA
  • VVD
Mede-indieners
Portefeuillehouder
Wethouder Reny Wietsma
Commissie
Commissie Ruimte
Toelichting en motivering
constaterende, dat; • uit de evaluatie van de proef “afsluiting kruispunt Hortuslaan/Kerklaan/Hoofdstraat”, de wens van inwoners naar voren komt om het deel van de Hoofdstraat in Sassenheim tussen de Xenos en Van Uffelen ook verkeersveiliger te maken door het weren van fietsverkeer en handhavend op te treden tegen bromfietsverkeer; • in de Centrumvisie Teylingen en het bijbehorende uitvoeringsprogramma reeds is opgenomen dat aanpassing van de Hoofdstraat nodig is om onder meer de verkeersveiligheid te verbeteren; • ondernemers met ondernemingen gesitueerd aan de Hoofdstraat aangeven dat de verkeersonveilige situatie tussen de Xenos en Van Uffelen het winkelend publiek niet ten goede komt; van oordeel, dat; • aan de bovenstaande redelijke wens van inwoners en ondernemers voor een verkeersveilig centrum winkelgebied tegemoet gekomen moet worden; • een (verkeers)veilig voetgangersgebied voorwaarde is voor een aantrekkelijk centrum winkelgebied, waar bezoekers graag willen zijn en verblijven; • de dusdanige verkeersonveilige situatie op de Hoofdstraat ter hoogte van de gesitueerde winkels Xenos en Van Uffelen vraagt om versnelling van uitvoering van de Centrumvisie op dit gedeelte; • Consequente controle en handhaving van verkeersregels bijdraagt aan betere naleving en verbetering van de verkeersveiligheid.
Oproep tot
verzoekt het college; • om versnelling van de uitvoering van de Centrumvisie van voornoemde deel van de Hoofdstraat in Sassenheim door (fysieke) (verkeers)maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn voor een verkeersveilig centrum winkelgebied; • de eerste (verkeers)maatregelen voor de zomerperiode te treffen; • waar nodig de genoemde (verkeers)maatregelen bij wijze van pilot te starten,
Einddatum
Stand van zaken
Bijlage(s)
Stemmen
voor 100%
voor
Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie GroenLinks (2), Fractie Partij voor Teylingen (1), Fractie Progressief Teylingen (1), Fractie PvdA (2), Fractie Trilokaal (3), Fractie VVD (4)