Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen stukken

Brandweer Raadsinformatiebrief taakdifferentiatie

ID
244
Datum in
17-12-2021
Afzender
Regionale samenwerkingen
Onderwerp
Brandweer Raadsinformatiebrief taakdifferentiatie
Toelichting
Geachte gemeenteraad, Met deze raadsinformatiebrief wil ik u op de hoogte brengen van de landelijke ontwikkelingen op het gebied van taakdifferentiatie bij de brandweer. Uit nieuwe inzichten is gebleken dat de noodzaak tot taakdifferentiatie naar verwachting is afgewend. Wel zullen vormen van vrijwilligheid waaraan een opkomstplicht verbonden is moeten verdwijnen. Met de term taakdifferentiatie wordt bedoeld het onderscheid aanbrengen in het takenpakket van vrijwillige en beroepsbrandweer. Het onderwerp taakdifferentiatie speelt sinds 2018, en wellicht dat u al het een en ander heeft meegekregen vanuit de media of vrijwilligers uit uw eigen gemeente. Gezien de vele ontwikkelingen en het belang van het onderwerp willen wij u graag vanuit onze rol als werkgever informeren over de huidige stand van zaken.
Agendapunt
Commissie DEB 2022 (11. Lijst van ingekomen stukken)
woensdag 2 februari 20:00 tot 23:00
Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout
Advies afhandeling
C. Ter kennisname aannemen
Bijlage(s)