Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie parkeerproblematiek Centrum Voorhout CDA VVD

ID
76
Datum
8-3-2021
Onderwerp
Motie parkeerproblematiek Centrum Voorhout CDA VVD
Status
Aangenomen/openstaand
Raadsleden
Indieners
  • CDA
  • VVD
Mede-indieners
Portefeuillehouder
Wethouder Marlies Volten
Commissie
Commissie Ruimte
Toelichting en motivering
constaterende, dat • de parkeerproblematiek in het centrum van Voorhout is toegenomen door het plaatsen van een slagboom op het parkeerterrein door de eigenaar van de oude Pluslocatie; • een petitie met ruim 200 handtekeningen aan de gemeenteraad is aangeboden om dit onderwerp te agenderen; van oordeel, dat • in overleg met het burgerinitiatief Voorhout gekeken moet worden naar oplossingen voor de parkeerproblemen, zoals het verminderen van het aantal blauwe zones in de directe omgeving,
Oproep tot
verzoekt het college: • in overleg met de omwonenden, o.a. vertegenwoordigd in het burgerinitiatief, en met ondernemers en andere stakeholders te bezien welke (tijdelijke) maatregelen er genomen kunnen worden om de parkeerdruk te verminderen; • en de raad hierover uiterlijk voor de raadsvergadering van 3 juni a.s., of zoveel eerder als mogelijk, te informeren.
Einddatum
3-6-2021
Stand van zaken