Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie Onderzoek gratis lidmaatschap Bibliotheek tot 27 jaar

ID
233
Datum
11-3-2024
Agendapunt
Gemeenteraad 2024 (24. Motie Onderzoek gratis lidmaatschap Bibliotheek t/m 27 jaar (PvdA) [BESPREEKPUNT])
donderdag 14 maart 20:00 tot 23:00
Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout
Onderwerp
Motie Onderzoek gratis lidmaatschap Bibliotheek tot 27 jaar
Status
Aangenomen / openstaand
Raadsleden
Indieners
  • PvdA
Mede-indieners
  • D66
  • GroenLinks
  • Partij voor Teylingen
Portefeuillehouder
Wethouder Elsbeth Koek
Commissie
Commissie Welzijn
Toelichting en motivering
Constaterende dat: • In Nederland kinderen t/m 18 jaar gratis lid zijn van de Openbare Bibliotheek. • De cijfers van lidmaatschappen bij de Openbare Bibliotheek drastisch zakken als de 18-jarige dit zelf moet betalen. • Er voorbeelden zijn in Nederland waar men de abonnementsstructuur wijzigde tot een gratis lidmaatschap tot 27 jaar. • De Openbare Bibliotheek in die gemeente daardoor amper inkomsten misliep, maar wel een groeispurt maakte in het ledenbestand. Overwegende dat: • De gemeente Teylingen een maatschappelijk opgave heeft voor een geletterde samenleving. • Eenieder die leest, ongeacht wat men leest, onderhoud pleegt aan zijn of haar taalvaardigheid en daardoor een grote bijdrage levert aan de maatschappelijke opgave. • Een lidmaatschap bij de Openbare Bibliotheek niet de heilige graal is tegen ontlezing, maar het zeker mensen motiveert om terug te komen bij de Bieb. Is het niet voor de boeken om te lezen, dan is het voor de informatie of de sociale contacten. • Nu vooral de groep 18-30 jaar geen lid is van de Openbare Bibliotheek. Door de groep 18-27 toegang te geven borgen we op die manier de vrije toegang tot de bibliotheek voor jongeren die op een cruciaal moment in hun ontwikkeling staan. Er zijn bewezen voorbeelden met goede resultaten.
Oproep tot
Roept het college op: • Contact op te nemen met de gemeente Noordwijk om de resultaten van het onderzoek in deze gemeente naar de kosten en haalbaarheid van een oprekking van het gratis lidmaatschap tot 27 jaar. • Indien nodig hierover in overleg te treden met Bibliotheek Bollenstreek over de eventuele haalbaarheid en wenselijkheid voor Teylingen. • De resultaten voor te leggen aan de gemeenteraad.
Einddatum
1-1-2025
Stand van zaken
[Update 10-06] Einddatum is gewijzigd naar 1 januari 2025.
Bijlage(s)
Stemmen
voor 96%
tegen 4%
voor
Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (2), Fractie Partij voor Teylingen (1), Fractie Progressief Teylingen (1), Fractie PvdA (1), Fractie Trilokaal (3), Fractie VVD (5)
tegen
Fractie Forum voor Democratie (1)