Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 14 maart 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout

Voorzitter
Carla G.J. Breuer

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3

  De vorige raadsvergadering heeft wegens schorsing op 2 avonden plaatsgevonden: 1 februari en 6 februari.

 4. 4
  Bepalen volgorde bij stemming
 5. 5
  Vragenkwartier (mondelinge vragen)
 6. 6

  Het voorstel is de lijst van ingekomen stukken, zoals deze in de commissie welzijn, ruimte en DEB zijn besproken, conform vast te stellen in de raad.

 7. 7

  • Op de actielijst staan de lopende actiepunten weergegeven met de stand van zaken vanuit het college.
  • Op de raadsagendaplanning (RAP) is de planning van de raadsstukken te zien.
 8. 8
  Benoeming en be√ędiging rekenkamerlid J. Scholten
 9. 9
  H A M E R S T U K K E N
 10. 15
  B E S P R E E K S T U K K E N
 11. 25
  Sluiting