Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

(2e deel, vervolg van 27 juni 2024)

maandag 1 juli 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout

Voorzitter
Carla G.J. Breuer
Toelichting

Vervolg van de raadsvergadering van 27 juni 2024

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  Besluit

  De voorzitter heropent de vergadering.

  00:00:38 - 00:02:37 - Carla Breuer
  00:02:50 - 00:02:52 - Carla Breuer
  00:02:52 - 00:03:37 - Marlies Volten
  00:03:38 - 00:04:01 - Carla Breuer
  00:04:01 - 00:09:09 - Leo Blom
 2. 31

  Toelichting
  Op 25 december 2023 heeft Woonstichting Stek een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van 40 (tijdelijke) sociale huurwoningen op de locatie Teylingerdreef, de plek van het voormalig baggerdepot en gelegen naast het vrachtwagenparkeerterrein in Voorhout.


  Het gaat om een project voor tijdelijke woningbouw voor 20 jaar, bedoeld om inwoners die met spoed een woning nodig hebben, (tijdelijk) een flexwoning te kunnen laten huren. Het bouwplan bestaat uit 40 sociale huurwoningen, verdeeld in 7 éénkamerwoningen, 23 tweekamer- en 10 driekamerappartementen, deels uit drie en deels uit twee lagen.


  De gronden waar het complex wordt gebouwd, zijn en blijven eigendom van de gemeente. De gemeentelijke gronden worden om niet beschikbaar gesteld aan Woonstichting Stek voor het realiseren van het plan. Bij besluit van 20 april 2023 heeft u voor het bouw- en woonrijp maken van de gronden (en voor de plankosten) een (aanvullend) krediet beschikbaar gesteld.


  Omdat het bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan, wordt de vergunningaanvraag aan de raad voorgelegd voor het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen.


  Gevraagd besluit

  1. Op basis van artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de Wabo) en artikel 6.5, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht (het Bor) te verklaren, overeenkomstig bijgaande ‘verklaring van geen bedenkingen’, in ontwerp geen bedenkingen te hebben tegen de op 25 december 2023 ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van 40 tijdelijke sociale huurwoningen aan de Teylingerdreef (ter plaatse van voormalig baggerdepot) in Voorhout.
  2. Het ontwerp definitief te verklaren wanneer tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen of tegen de betreffende ontwerp omgevingsvergunning geen zienswijzen worden ingediend.
  3. Geen exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet op de ruimtelijke ordening, vast te stellen omdat het kostenverhaal anders verzekerd wordt.

  Uitkomst bespreking commissie Ruimte 19 juni
  Bespreekstuk voor de raad. De VVD is voornemens een amendement in te dienen over de onderbouwing van de parkeerplekken. GroenLinks is voornemens een motie in te dienen.


  Amendement Parkeernorm Teydelijk
  Indiener: VVD
  Mede-indiener:


  Amendement Windhaag
  Indiener: GroenLinks
  Mede-indiener:


  Dit agendapunt wordt behandeld op de uitloopavond van 1 juli.

  Stemuitslag

  voor 96%
  tegen 4%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (2), Fractie Partij voor Teylingen (1), Fractie Progressief Teylingen (1), Fractie PvdA (1), Fractie Trilokaal (4), Fractie VVD (5)
  tegen
  Fractie Forum voor Democratie (1)

  Besluit

  Het besluit is geamendeerd aangenomen.


  1. De verklaring van geen bedenkingen in de overwegingen als volgt te wijzigen:


  Oud:
  - er voor het bepalen van het aantal benodigde parkeerplaatsen wordt geanticipeerd op de ‘ontwerp Nota Parkeernormen Teylingen 2023’;


  Nieuw
  - er voor het bepalen van het aantal benodigde parkeerplaatsen wordt aangesloten bij de parkeernorm voor (sociale huur) appartementen zoals gehanteerd bij Nieuw Boekhorst (1,1) dat zal leiden tot een totaal van 44 parkeerplekken.


  2. Op basis van artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de Wabo) en artikel 6.5, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht (het Bor) te
  verklaren, overeenkomstig bijgaande gewijzigde ‘verklaring van geen
  bedenkingen’, in ontwerp geen bedenkingen te hebben tegen de op 25 december 2023 ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van 40 tijdelijke sociale huurwoningen aan de Teylingerdreef (ter plaatse van voormalig baggerdepot) in Voorhout,


  mits aan de vergunning nader te formuleren voorwaarden worden verbonden dat:


  A. 40 parkeerplaatsen direct worden gerealiseerd en voor de overige 4 parkeerplaatsen een ‘reservering’ wordt aangehouden in de openbare ruimte, zodat deze in geval van parkeernood in de toekomst alsnog als parkeerplekken kunnen worden gebruikt.
  B. Middels jaarlijkse monitoring van de parkeersituatie achteraf kan worden bepaald of het parkeeraanbod voldoet aan de vraag, of dat de reserveringsplekken alsnog als parkeerplaatsen moeten worden aangewend. Hiermee is er voldoende parkeergelegenheid om ook de omwonenden gebruik te kunnen laten maken van de nieuwe parkeermogelijkheid.


  En mits aan de vergunning als voorwaarden worden verbonden dat:


  A. De windhaag een minimale hoogte van 250 cm krijgt
  B. De windhaag aan beiden zijden wordt doorgetrokken tot het einde van het terrein.


  3. Het ontwerp definitief te verklaren wanneer tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen of tegen de betreffende ontwerp omgevingsvergunning geen zienswijzen worden ingediend.
  4. Geen exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet op de ruimtelijke
  ordening, vast te stellen omdat het kostenverhaal anders verzekerd wordt.

  Dhr. Schenk (FvD) geeft een stemverklaring.

  Amendementen

  Titel
  Amendement Parkeernorm Teydelijk (VVD)
  Amendement Windhaag Teydelijk (GroenLinks)

  Raadsbrieven & Memo's

  Onderwerp
  Raadsmemo Beantwoording raadsvragen windhaag plangebied Teydelijk
  00:09:05 - 00:09:09 - Leo Blom
  00:09:09 - 00:09:27 - Carla Breuer
  00:09:27 - 00:11:23 - Stefanie de Voogd
  00:11:23 - 00:11:52 - Carla Breuer
  00:11:52 - 00:12:40 - Theo van den Nouland
  00:12:43 - 00:13:13 - Carla Breuer
  00:13:13 - 00:14:33 - Fons Welters
  00:14:33 - 00:14:44 - Carla Breuer
  00:14:44 - 00:15:53 - Joep Derksen
  00:15:53 - 00:15:58 - Carla Breuer
  00:15:58 - 00:16:04 - Joep Derksen
  00:16:04 - 00:16:20 - Leo Blom
  00:16:20 - 00:16:45 - Carla Breuer
  00:16:45 - 00:17:17 - Joep Derksen
  00:17:19 - 00:17:36 - Carla Breuer
  00:17:36 - 00:19:51 - Milan Schenk
  00:19:51 - 00:20:03 - Carla Breuer
  00:20:03 - 00:20:42 - Mirjam Mack-van Bellen
  00:20:45 - 00:21:02 - Carla Breuer
  00:21:02 - 00:23:24 - Dion Piket
  00:23:25 - 00:23:42 - Carla Breuer
  00:23:42 - 00:23:43 - Carla Breuer
  00:23:43 - 00:23:44 - Ruben Kroeze
  00:23:45 - 00:24:46 - Ruben Kroeze
  00:24:48 - 00:24:49 - Carla Breuer
  00:24:49 - 00:25:08 - Joep Derksen
  00:25:08 - 00:25:09 - Carla Breuer
  00:25:09 - 00:25:32 - Ruben Kroeze
  00:25:34 - 00:25:41 - Carla Breuer
  00:25:44 - 00:25:47 - Carla Breuer
  00:25:47 - 00:26:15 - Paul Witteman
  00:26:15 - 00:26:47 - Carla Breuer
  00:26:47 - 00:28:06 - Leo Blom
  00:28:06 - 00:28:10 - Carla Breuer
  00:28:10 - 00:28:18 - Stefanie de Voogd
  00:28:18 - 00:28:19 - Carla Breuer
  00:28:19 - 00:28:50 - Leo Blom
  00:28:52 - 00:29:02 - Carla Breuer
  00:29:02 - 00:30:27 - Stefanie de Voogd
  00:30:32 - 00:30:37 - Carla Breuer
  00:30:37 - 00:31:15 - Joep Derksen
  00:31:18 - 00:32:25 - Carla Breuer
  00:32:25 - 00:32:29 - Marjoleine van Egeraat
  00:32:29 - 00:33:10 - Carla Breuer
  00:33:10 - 00:33:14 - Marjoleine van Egeraat
  00:33:14 - 00:33:50 - Carla Breuer
  00:33:50 - 00:34:06 - Milan Schenk
  00:34:06 - 00:34:10 - Carla Breuer
  00:34:10 - 00:34:14 - Marjoleine van Egeraat
  00:34:14 - 00:35:11 - Carla Breuer
 3. 34

  00:34:26 - 00:35:11 - Carla Breuer
  00:35:11 - 00:36:49 - Stefanie de Voogd
  00:36:49 - 00:36:53 - Carla Breuer
  00:36:53 - 00:37:04 - Milan Schenk
  00:37:04 - 00:37:06 - Stefanie de Voogd
  00:37:06 - 00:37:11 - Carla Breuer
  00:37:11 - 00:37:45 - Stefanie de Voogd
  00:37:46 - 00:37:47 - Carla Breuer
  00:37:47 - 00:37:49 - Milan Schenk
  00:37:49 - 00:37:55 - Stefanie de Voogd
  00:37:55 - 00:38:04 - Carla Breuer
  00:38:04 - 00:38:11 - Stefanie de Voogd
  00:38:11 - 00:38:16 - Carla Breuer
  00:38:16 - 00:38:49 - Stefanie de Voogd
  00:38:49 - 00:39:09 - Carla Breuer
  00:39:09 - 00:40:44 - Anja Schrage
  00:40:44 - 00:41:00 - Carla Breuer
  00:41:00 - 00:41:23 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:41:24 - 00:41:36 - Carla Breuer
  00:41:36 - 00:42:16 - Martijn van Duijvenbode
  00:42:18 - 00:42:31 - Carla Breuer
  00:42:31 - 00:43:01 - Joep Derksen
  00:43:04 - 00:43:19 - Carla Breuer
  00:43:19 - 00:46:22 - Milan Schenk
  00:46:22 - 00:46:26 - Carla Breuer
  00:46:26 - 00:46:40 - Stefanie de Voogd
  00:46:40 - 00:47:09 - Carla Breuer
  00:47:09 - 00:47:44 - Milan Schenk
  00:47:44 - 00:47:46 - Carla Breuer
  00:47:46 - 00:48:01 - Anja Schrage
  00:48:01 - 00:48:03 - Milan Schenk
  00:48:03 - 00:48:08 - Carla Breuer
  00:48:08 - 00:48:23 - Milan Schenk
  00:48:23 - 00:48:25 - Carla Breuer
  00:48:25 - 00:48:30 - Fons Welters
  00:48:30 - 00:48:31 - Carla Breuer
  00:48:31 - 00:48:38 - Fons Welters
  00:48:38 - 00:49:06 - Carla Breuer
  00:49:16 - 00:50:43 - Mirjam Mack-van Bellen
  00:50:43 - 00:50:50 - Carla Breuer
  00:50:50 - 00:51:15 - Stefanie de Voogd
  00:51:16 - 00:51:31 - Mirjam Mack-van Bellen
  00:51:32 - 00:51:38 - Carla Breuer
  00:51:38 - 00:52:02 - Stefanie de Voogd
  00:52:02 - 00:52:03 - Carla Breuer
  00:52:03 - 00:52:22 - Mirjam Mack-van Bellen
  00:52:22 - 00:52:26 - Carla Breuer
  00:52:26 - 00:53:01 - Joep Derksen
  00:53:01 - 00:53:04 - Carla Breuer
  00:53:05 - 00:53:17 - Mirjam Mack-van Bellen
  00:53:17 - 00:53:19 - Carla Breuer
  00:53:19 - 00:53:36 - Joep Derksen
  00:53:36 - 00:53:38 - Carla Breuer
  00:53:38 - 00:53:53 - Mirjam Mack-van Bellen
  00:53:53 - 00:53:59 - Joep Derksen
  00:53:59 - 00:54:08 - Carla Breuer
  00:54:08 - 00:54:17 - Joep Derksen
  00:54:17 - 00:54:33 - Carla Breuer
  00:54:34 - 00:54:38 - Mirjam Mack-van Bellen
  00:54:39 - 00:54:41 - Carla Breuer
  00:54:45 - 00:54:58 - Milan Schenk
  00:54:58 - 00:55:08 - Carla Breuer
  00:55:08 - 00:55:16 - Milan Schenk
  00:55:16 - 00:55:27 - Carla Breuer
  00:55:27 - 00:55:35 - Milan Schenk
  00:55:35 - 00:55:37 - Carla Breuer
  00:55:37 - 00:55:52 - Mirjam Mack-van Bellen
  00:55:52 - 00:56:03 - Carla Breuer
  00:56:13 - 00:56:14 - Carla Breuer
  00:56:14 - 00:57:51 - Dion Piket
  00:57:51 - 00:57:54 - Carla Breuer
  00:57:54 - 00:57:55 - Stefanie de Voogd
  00:57:55 - 00:58:09 - Dion Piket
  00:58:09 - 00:58:11 - Carla Breuer
  00:58:11 - 00:58:20 - Dion Piket
  00:58:20 - 00:58:24 - Carla Breuer
  00:58:24 - 00:58:39 - Stefanie de Voogd
  00:58:39 - 00:58:40 - Dion Piket
  00:58:40 - 00:58:41 - Carla Breuer
  00:58:41 - 00:59:01 - Dion Piket
  00:59:02 - 00:59:25 - Carla Breuer
  00:59:25 - 01:00:13 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:00:14 - 01:00:24 - Carla Breuer
  01:00:24 - 01:00:39 - Paul Witteman
  01:00:41 - 01:00:57 - Carla Breuer
  01:00:57 - 01:01:30 - Marlies Volten
  01:01:30 - 01:01:35 - Carla Breuer
  01:01:35 - 01:01:56 - Joep Derksen
  01:01:56 - 01:01:57 - Carla Breuer
  01:01:57 - 01:01:59 - Marlies Volten
  01:02:02 - 01:02:05 - Carla Breuer
  01:02:06 - 01:02:34 - Stefanie de Voogd
  01:02:35 - 01:02:37 - Carla Breuer
  01:02:37 - 01:02:56 - Marlies Volten
  01:02:58 - 01:03:13 - Carla Breuer
  01:03:13 - 01:04:15 - Anja Schrage
  01:04:17 - 01:05:00 - Carla Breuer
  01:05:00 - 01:05:05 - Marjoleine van Egeraat
  01:05:05 - 01:05:40 - Carla Breuer
  01:05:40 - 01:05:54 - Stefanie de Voogd
  01:05:54 - 01:05:57 - Carla Breuer
  01:05:57 - 01:06:07 - Joep Derksen
  01:06:08 - 01:06:09 - Carla Breuer
  01:06:09 - 01:06:18 - Paul Witteman
  01:06:18 - 01:06:23 - Carla Breuer
  01:06:23 - 01:06:26 - Marjoleine van Egeraat
  01:06:26 - 01:06:36 - Carla Breuer
 4. 34.A

  Indiener: VVD
  Mede-indieners:


  Verzoekt het college:
  - gelet op deze ontwikkelingen met de gemeenten in de regio contact op te nemen om met elkaar te beraadslagen wat hiervan de effecten kunnen zijn naar de voorgenomen plannen tot opvangen van asielzoekers;
  - bij de toekomstige door de raad te maken keuze(s) over de opvang van asielzoekers de voorwaarden van de financiering onderdeel van de informatievoorziening c.q. besluitvorming te laten zijn;
  - bij terugkoppeling van het onderzoek naar mogelijke locaties de raad per onderzochte locatie te informeren over al dan niet geschiktheid voor de huisvesting van andere doelgroepen dan asielzoekers.


  Uitkomst bespreking gezamenlijke commissievergadering 18 juni:
  De VVD staat ervoor open om het dictum te wijzigen.


  [Update 26-6-2024]
  Dictum is gewijzigd, hiermee wordt het een bespreekstuk.


  Dit agendapunt wordt behandeld op de uitloopavond van 1 juli.

  Besluit

  De motie is verworpen.

  Moties

  Onderwerp
  Motie 'Locatieonderzoek ikv de Spreidingswet' (VVD)
 5. 34.B

  Indiener: FVD
  Mede-indieners:


  Verzoekt het college
  - Gelet op de te verwachten intrekking van de spreidingswet, het onderzoek naar de locatiekeuze op grond van de spreidingswet ‘on hold’ te zetten;


  Voorstel van de indieners is om de motie ter stemming te agenderen.


  Dit agendapunt wordt behandeld op de uitloopavond van 1 juli.

  Besluit

  De motie is verworpen.

  Mevrouw De Voogd (VVD) en de heer Derken (Partij voor Teylingen) geven een stemverklaring,

  Moties

  Onderwerp
  Motie Uitvoering spreidingswet on hold FvD
 6. 40
  Sluiting