Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

Kadernota

donderdag 4 juli 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout

Voorzitter
Carla G.J. Breuer

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:04:17 - 00:09:34 - Carla Breuer
 2. 2

  Uitslag loting:

  1. Progressief Teylingen
  2. Forum voor Democratie
  3. ChristenUnie
  4. CDA
  5. GroenLinks
  6. D66
  7. Partij voor Teylingen
  8. VVD
  9. Trilokaal
  10. PvdA

  Besluit

  Conform vastgesteld.

  00:04:55 - 00:09:34 - Carla Breuer
 3. 3

 4. 4

  00:07:26 - 00:09:34 - Carla Breuer
 5. 5

  00:08:10 - 00:09:34 - Carla Breuer
 6. 6

  Indien u gebruik wil maken van het inspreekrecht, willen we u vragen om contact op te nemen met de griffie via gemeenteraad@raadteylingen.nl t.a.v. mevr. Marjoleine van Egeraat, raadsgriffier. We ontvangen uw aanmelding en inspreektekst (richtlijn 600 woorden) bij voorkeur >24 uur van tevoren, zodat raadsleden daar voortijdig kennis van kunnen nemen.

  00:08:12 - 00:09:34 - Carla Breuer
 7. 7

  De behandeling van de kadernota vindt plaats in twee delen. Als eerste wordt gestart met de Algemene Beschouwingen per fractie. Daarna start het tweede deel waar fracties met elkaar in debat kunnen gaan over de kadernota en de gehouden Algemene Beschouwingen. De uitkomsten van het debat worden meegegeven aan het college voor het opstellen van de begroting.


  De raad wordt gevraagd om:

  1. De uitgangspunten en ontwikkelingen, zoals beschreven in de Kadernota 2025, te verwerken in de begroting 2025 – 2028;
  2. Na het zomerreces 2024 als college en raad in gesprek te gaan over een proces voor het opstellen van de kadernota 2026.


  Amendement Biodiversiteit
  Indiener: Trilokaal
  Mede-indieners: CDA, VVD


  Amendement ICT ondersteuning raad
  Indiener: Trilokaal
  Mede-indieners: PvdA


  Amendement Kadernota 2025 [INGETROKKEN]
  Indiener: VVD
  Mede-indieners:


  Motie Volgen Begrotingsadvies VNG
  Indiener: PvdA
  Mede-indieners: GroenLinks, D66 en Progressief Teylingen, ChristenUnie


  Motie Beleidsvisie wonen en zorg voor ouderen [AANGEHOUDEN]
  Indiener: CDA
  Mede-indieners:


  Motie Groene Heffingskorting op OZB voor Huiseigenaren bij Verduurzaming [AANGEHOUDEN]
  Indiener: D66
  Mede-indieners:


  Motie Prioriteren veiligheid 
  Indiener: VVD
  Mede-indieners:


  Updates
  - 4 juli 2024: advies college op moties en amendementen is toegevoegd.

  Stemuitslag

  voor 96%
  tegen 4%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (2), Fractie Partij voor Teylingen (1), Fractie Progressief Teylingen (1), Fractie PvdA (1), Fractie Trilokaal (4), Fractie VVD (5)
  tegen
  Fractie Forum voor Democratie (1)

  Besluit

  Voorstel is geamendeerd aangenomen.

  1. De uitgangspunten en ontwikkelingen, zoals beschreven in de Kadernota 2025, te verwerken in de begroting 2025 – 2028;
  2. Na het zomerreces 2024 als college en raad in gesprek te gaan over een proces voor het opstellen van de kadernota 2026. 
  3.  De uitvoeringsmaatregelen Biodiversiteit n.a.v. de nulmeting op te nemen in de tabel bestuurlijke keuzes waar geen dekking voor is (oud voor nieuw) en een dekkingsvoorstel voor te leggen aan de raad bij de begroting 2025.

  Acties & toezeggingen

  Onderwerp
  Toezegging n.a.v. Motie Kadernota 2025 VVD

  Amendementen

  Titel
  Amendement Biodiversiteit (Trilokaal)
  Amendement ICT ondersteuning raad (Trilokaal)
  Amendement Kadernota 2025 (VVD) [INGETROKKEN]

  Moties

  Onderwerp
  Motie Groene Heffingskorting op OZB voor Huiseigenaren bij Verduurzaming (D66) [AANGEHOUDEN]
  Motie Prioriteren veiligheid (VVD)
  Motie Volgen begrotingsadvies VNG (PvdA)
  Motie Wonen en zorg voor ouderen (CDA) [AANGEHOUDEN}

  Technische vragen openbaar

  Onderwerp
  Technische vragen Integraal huisvestingsplan (IHP)
  Technische vragen m.b.t. de kadernota (meerdere fracties)
  00:08:18 - 00:09:34 - Carla Breuer
  00:09:35 - 00:13:46 - Marlies Volten
  00:13:48 - 00:14:41 - Carla Breuer
  00:14:41 - 00:20:18 - Dion Piket
  00:20:19 - 00:20:48 - Carla Breuer
  00:20:48 - 00:21:02 - Milan Schenk
  00:21:02 - 00:21:33 - Carla Breuer
  00:21:33 - 00:27:13 - Milan Schenk
  00:27:13 - 00:27:36 - Carla Breuer
  00:27:36 - 00:33:20 - Mirjam Mack-van Bellen
  00:33:20 - 00:33:51 - Carla Breuer
  00:33:54 - 00:41:29 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  00:41:29 - 00:41:30 - Carla Breuer
  00:41:30 - 00:41:44 - Joep Derksen
  00:41:44 - 00:41:45 - Carla Breuer
  00:41:45 - 00:42:16 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  00:42:16 - 00:42:19 - Carla Breuer
  00:42:19 - 00:42:21 - Joep Derksen
  00:42:21 - 00:42:25 - Carla Breuer
  00:42:25 - 00:42:26 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  00:42:26 - 00:42:28 - Carla Breuer
  00:42:28 - 00:44:10 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  00:44:10 - 00:44:18 - Carla Breuer
  00:44:18 - 00:44:46 - Milan Schenk
  00:44:46 - 00:44:47 - Carla Breuer
  00:44:47 - 00:45:26 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  00:45:26 - 00:45:29 - Carla Breuer
  00:45:29 - 00:45:55 - Milan Schenk
  00:45:55 - 00:46:09 - Carla Breuer
  00:46:09 - 00:46:20 - Milan Schenk
  00:46:20 - 00:46:39 - Carla Breuer
  00:46:39 - 00:46:50 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  00:46:50 - 00:47:11 - Carla Breuer
  00:47:11 - 00:54:20 - Anja Schrage
  00:54:20 - 00:54:27 - Carla Breuer
  00:54:27 - 00:54:45 - Anja Schrage
  00:54:45 - 00:54:53 - Carla Breuer
  00:54:53 - 00:55:17 - Anja Schrage
  00:55:17 - 00:55:42 - Carla Breuer
  00:55:42 - 01:02:14 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:02:14 - 01:02:19 - Carla Breuer
  01:02:19 - 01:03:02 - Milan Schenk
  01:03:02 - 01:03:05 - Carla Breuer
  01:03:05 - 01:04:20 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:04:21 - 01:04:26 - Carla Breuer
  01:04:26 - 01:04:37 - Milan Schenk
  01:04:39 - 01:06:12 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:06:12 - 01:06:13 - Carla Breuer
  01:06:13 - 01:07:00 - Milan Schenk
  01:07:00 - 01:07:03 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:07:06 - 01:07:07 - Carla Breuer
  01:07:07 - 01:07:20 - Milan Schenk
  01:07:20 - 01:07:23 - Carla Breuer
  01:07:23 - 01:08:18 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:08:18 - 01:08:21 - Carla Breuer
  01:08:21 - 01:08:42 - Milan Schenk
  01:08:42 - 01:08:49 - Carla Breuer
  01:08:49 - 01:09:02 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:09:02 - 01:09:14 - Carla Breuer
  01:09:14 - 01:14:12 - Joep Derksen
  01:14:15 - 01:14:16 - Carla Breuer
  01:14:16 - 01:14:40 - Milan Schenk
  01:14:40 - 01:14:41 - Carla Breuer
  01:14:41 - 01:14:47 - Joep Derksen
  01:14:50 - 01:14:52 - Carla Breuer
  01:14:52 - 01:15:08 - Milan Schenk
  01:15:08 - 01:15:14 - Joep Derksen
  01:15:15 - 01:15:42 - Carla Breuer
  01:15:42 - 01:25:00 - Frank Beijk
  01:25:00 - 01:25:24 - Carla Breuer
  01:25:24 - 01:33:09 - Carmen van Velzen
  01:33:11 - 01:33:36 - Carla Breuer
  01:33:36 - 01:35:07 - Paul Witteman
  01:35:07 - 01:35:11 - Carla Breuer
  01:35:11 - 01:40:40 - Paul Witteman
  01:40:40 - 01:40:43 - Carla Breuer
  01:40:43 - 01:41:11 - Milan Schenk
  01:41:11 - 01:41:15 - Carla Breuer
  01:41:15 - 01:41:37 - Paul Witteman
  01:41:37 - 01:41:40 - Carla Breuer
  01:41:40 - 01:41:49 - Joep Derksen
  01:41:50 - 01:42:06 - Paul Witteman
  01:42:08 - 01:42:09 - Joep Derksen
  01:42:09 - 01:42:23 - Carla Breuer
  01:42:23 - 01:42:38 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:42:38 - 01:42:47 - Carla Breuer
  01:42:47 - 01:42:49 - Paul Witteman
  01:42:49 - 01:42:50 - Carla Breuer
  01:42:50 - 01:43:10 - Paul Witteman
  01:43:10 - 01:44:12 - Carla Breuer
  01:44:12 - 01:44:21 - Carmen van Velzen
  01:44:21 - 01:44:28 - Carla Breuer
  01:44:32 - 01:44:54 - Carla Breuer
  01:44:54 - 01:45:02 - Frank Beijk
  01:45:02 - 01:45:08 - Carla Breuer
  01:45:08 - 01:45:23 - Frank Beijk
  01:45:23 - 01:45:35 - Carla Breuer
  01:45:35 - 01:47:12 - Paul Witteman
  01:47:12 - 01:47:31 - Carla Breuer
  01:47:31 - 01:47:39 - Carmen van Velzen
  01:47:39 - 01:47:42 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  01:47:42 - 01:47:46 - Carla Breuer
  01:47:46 - 01:48:02 - Carmen van Velzen
  01:48:02 - 01:48:03 - Carla Breuer
  01:48:06 - 01:48:28 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  01:48:28 - 01:48:41 - Carla Breuer
  01:48:41 - 01:48:44 - Joep Derksen
  01:48:44 - 01:48:52 - Carla Breuer
  01:48:53 - 01:49:06 - Joep Derksen
  01:49:06 - 01:49:13 - Carla Breuer
  01:49:13 - 01:49:15 - Joep Derksen
  01:49:15 - 01:49:18 - Carla Breuer
  01:49:18 - 01:49:33 - Paul Witteman
  01:49:33 - 01:49:40 - Carla Breuer
  01:49:40 - 01:49:45 - Paul Witteman
  01:49:45 - 01:49:46 - Carla Breuer
  01:49:47 - 01:49:50 - Carla Breuer
  01:49:50 - 01:50:08 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  01:50:08 - 01:50:20 - Carla Breuer
  01:50:20 - 01:50:42 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:50:42 - 01:50:50 - Carla Breuer
  01:50:50 - 01:50:57 - Frank Beijk
  01:51:00 - 01:51:20 - Carla Breuer
  02:12:16 - 02:13:03 - Carla Breuer
  02:13:06 - 02:13:11 - Marlies Volten
  02:13:11 - 02:13:13 - Carla Breuer
  02:13:13 - 02:13:47 - Marlies Volten
  02:13:47 - 02:13:51 - Edith Alkemade-Augustinus
  02:13:51 - 02:13:54 - Carla Breuer
  02:13:54 - 02:14:00 - Edith Alkemade-Augustinus
  02:14:00 - 02:14:01 - Marlies Volten
  02:14:01 - 02:14:02 - Carla Breuer
  02:14:02 - 02:14:32 - Marlies Volten
  02:14:33 - 02:14:34 - Joep Derksen
  02:14:34 - 02:14:38 - Carla Breuer
  02:14:38 - 02:14:47 - Joep Derksen
  02:14:47 - 02:14:48 - Carla Breuer
  02:14:51 - 02:15:06 - Marlies Volten
  02:15:06 - 02:15:10 - Carla Breuer
  02:15:27 - 02:15:28 - Carla Breuer
  02:15:28 - 02:16:07 - Reny Wietsma-Biesbroek
  02:16:07 - 02:16:08 - Carla Breuer
  02:16:08 - 02:16:15 - Dion Piket
  02:16:15 - 02:16:16 - Carla Breuer
  02:16:16 - 02:16:17 - Dion Piket
  02:16:17 - 02:16:26 - Reny Wietsma-Biesbroek
  02:16:26 - 02:16:27 - Carla Breuer
  02:16:27 - 02:17:00 - Reny Wietsma-Biesbroek
  02:17:01 - 02:17:09 - Carla Breuer
  02:17:09 - 02:17:23 - Joep Derksen
  02:17:23 - 02:17:43 - Reny Wietsma-Biesbroek
  02:17:43 - 02:18:06 - Joep Derksen
  02:18:06 - 02:18:08 - Carla Breuer
  02:18:08 - 02:18:09 - Reny Wietsma-Biesbroek
  02:18:09 - 02:18:10 - Carla Breuer
  02:18:10 - 02:18:18 - Reny Wietsma-Biesbroek
  02:18:18 - 02:18:21 - Carla Breuer
  02:18:21 - 02:18:32 - Carmen van Velzen
  02:18:32 - 02:18:52 - Reny Wietsma-Biesbroek
  02:18:52 - 02:18:53 - Carla Breuer
  02:18:53 - 02:18:58 - Carmen van Velzen
  02:18:58 - 02:19:05 - Reny Wietsma-Biesbroek
  02:19:05 - 02:19:14 - Carla Breuer
  02:19:14 - 02:19:27 - Heleen Hooij
  02:19:27 - 02:19:29 - Joep Derksen
  02:19:29 - 02:19:40 - Carla Breuer
  02:19:40 - 02:19:50 - Joep Derksen
  02:19:51 - 02:19:52 - Heleen Hooij
  02:19:52 - 02:20:05 - Heleen Hooij
  02:20:05 - 02:20:07 - Carla Breuer
  02:20:09 - 02:20:11 - Carla Breuer
  02:20:11 - 02:20:33 - Joep Derksen
  02:20:33 - 02:20:34 - Carla Breuer
  02:20:34 - 02:20:39 - Heleen Hooij
  02:20:39 - 02:20:43 - Carla Breuer
  02:20:44 - 02:21:25 - Milan Schenk
  02:21:25 - 02:21:47 - Carla Breuer
  02:21:47 - 02:21:55 - Heleen Hooij
  02:21:56 - 02:21:57 - Carla Breuer
  02:21:57 - 02:22:02 - Milan Schenk
  02:22:02 - 02:22:04 - Carla Breuer
  02:22:06 - 02:22:19 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:22:19 - 02:22:25 - Carla Breuer
  02:22:25 - 02:22:45 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:22:45 - 02:22:49 - Carla Breuer
  02:22:49 - 02:22:50 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:22:50 - 02:23:01 - Bart van der Ploeg
  02:23:10 - 02:23:24 - Bart van der Ploeg
  02:23:24 - 02:24:12 - Carla Breuer
  02:24:12 - 02:24:13 - Bart van der Ploeg
  02:24:13 - 02:24:20 - Carla Breuer
  02:24:20 - 02:24:26 - Bart van der Ploeg
  02:24:26 - 02:24:42 - Carmen van Velzen
  02:24:42 - 02:25:21 - Carla Breuer
  02:25:22 - 02:25:23 - Bart van der Ploeg
  02:25:23 - 02:25:50 - Carmen van Velzen
  02:25:51 - 02:26:09 - Carla Breuer
  02:26:09 - 02:26:10 - Bart van der Ploeg
  02:26:10 - 02:26:14 - Carmen van Velzen
  02:26:14 - 02:26:17 - Carla Breuer
  02:26:17 - 02:26:23 - Carmen van Velzen
  02:26:23 - 02:26:24 - Bart van der Ploeg
  02:26:24 - 02:26:46 - Carmen van Velzen
  02:26:46 - 02:27:04 - Carla Breuer
  02:27:04 - 02:27:07 - Bart van der Ploeg
  02:27:07 - 02:27:42 - Carmen van Velzen
  02:27:42 - 02:28:14 - Carla Breuer
  02:28:14 - 02:28:29 - Bart van der Ploeg
  02:28:41 - 02:29:40 - Carla Breuer
  02:29:42 - 02:32:03 - Dion Piket
  02:32:03 - 02:32:06 - Carla Breuer
  02:32:06 - 02:32:18 - Edith Alkemade-Augustinus
  02:32:18 - 02:32:19 - Edith Alkemade-Augustinus
  02:32:19 - 02:32:45 - Dion Piket
  02:32:45 - 02:32:47 - Carla Breuer
  02:32:47 - 02:32:51 - Dion Piket
  02:32:51 - 02:33:23 - Edith Alkemade-Augustinus
  02:33:23 - 02:34:51 - Dion Piket
  02:34:51 - 02:34:53 - Carla Breuer
  02:34:53 - 02:35:10 - Dion Piket
  02:35:10 - 02:35:11 - Carla Breuer
  02:35:11 - 02:35:12 - Dion Piket
  02:35:12 - 02:35:25 - Frank Beijk
  02:35:25 - 02:35:27 - Carla Breuer
  02:35:27 - 02:35:41 - Dion Piket
  02:35:41 - 02:36:06 - Frank Beijk
  02:36:06 - 02:36:17 - Carla Breuer
  02:36:17 - 02:36:32 - Dion Piket
  02:36:32 - 02:36:33 - Carla Breuer
  02:36:33 - 02:36:38 - Dion Piket
  02:36:38 - 02:36:42 - Carla Breuer
  02:36:42 - 02:36:50 - Frank Beijk
  02:36:50 - 02:36:52 - Carla Breuer
  02:36:52 - 02:37:07 - Dion Piket
  02:37:07 - 02:37:15 - Carla Breuer
  02:37:15 - 02:37:31 - Carmen van Velzen
  02:37:32 - 02:37:35 - Carla Breuer
  02:37:35 - 02:38:02 - Dion Piket
  02:38:03 - 02:38:09 - Carla Breuer
  02:38:09 - 02:38:45 - Milan Schenk
  02:38:45 - 02:38:51 - Carla Breuer
  02:38:51 - 02:41:25 - Milan Schenk
  02:41:25 - 02:41:27 - Carla Breuer
  02:41:27 - 02:41:29 - Milan Schenk
  02:41:29 - 02:41:30 - Carla Breuer
  02:41:30 - 02:41:52 - Milan Schenk
  02:41:52 - 02:41:54 - Carla Breuer
  02:41:54 - 02:42:01 - Frank Beijk
  02:42:01 - 02:42:03 - Carla Breuer
  02:42:03 - 02:42:16 - Frank Beijk
  02:42:16 - 02:42:17 - Carla Breuer
  02:42:17 - 02:42:57 - Carla Breuer
  02:42:57 - 02:44:48 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:44:49 - 02:44:50 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:44:50 - 02:44:51 - Edith Alkemade-Augustinus
  02:44:51 - 02:44:52 - Carla Breuer
  02:44:52 - 02:44:54 - Edith Alkemade-Augustinus
  02:44:54 - 02:45:13 - Carla Breuer
  02:45:13 - 02:45:52 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:45:52 - 02:45:58 - Carla Breuer
  02:45:58 - 02:46:04 - Edith Alkemade-Augustinus
  02:46:04 - 02:46:08 - Carla Breuer
  02:46:08 - 02:46:48 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:46:50 - 02:46:55 - Carla Breuer
  02:46:55 - 02:47:42 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  02:47:42 - 02:47:47 - Carla Breuer
  02:47:47 - 02:48:18 - Paul Witteman
  02:48:18 - 02:48:19 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  02:48:19 - 02:48:20 - Carla Breuer
  02:48:20 - 02:48:26 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  02:48:26 - 02:48:28 - Paul Witteman
  02:48:28 - 02:48:52 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  02:48:52 - 02:48:56 - Carla Breuer
  02:48:56 - 02:49:03 - Joep Derksen
  02:49:03 - 02:49:04 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  02:49:04 - 02:49:05 - Carla Breuer
  02:49:05 - 02:49:18 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  02:49:18 - 02:49:19 - Joep Derksen
  02:49:19 - 02:49:21 - Carla Breuer
  02:49:21 - 02:49:51 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  02:49:53 - 02:49:57 - Carla Breuer
  02:49:57 - 02:50:54 - Anja Schrage
  02:50:54 - 02:50:56 - Carla Breuer
  02:50:56 - 02:51:03 - Carmen van Velzen
  02:51:04 - 02:51:27 - Anja Schrage
  02:51:27 - 02:51:28 - Carla Breuer
  02:51:28 - 02:51:48 - Carmen van Velzen
  02:51:48 - 02:51:49 - Carla Breuer
  02:51:49 - 02:51:57 - Anja Schrage
  02:51:57 - 02:51:58 - Carla Breuer
  02:51:58 - 02:52:13 - Carmen van Velzen
  02:52:13 - 02:52:28 - Carla Breuer
  02:52:28 - 02:54:43 - Anja Schrage
  02:54:43 - 02:55:06 - Carla Breuer
  02:55:06 - 02:55:09 - Frank Beijk
  02:55:09 - 02:55:10 - Carla Breuer
  02:55:10 - 02:55:21 - Frank Beijk
  02:55:21 - 02:55:30 - Carla Breuer
  02:55:30 - 02:55:31 - Carla Breuer
  02:55:31 - 02:55:33 - Frank Beijk
  02:55:33 - 02:55:49 - Carla Breuer
  02:55:49 - 02:56:45 - Edith Alkemade-Augustinus
  02:56:48 - 02:57:05 - Edith Alkemade-Augustinus
  02:57:05 - 02:57:06 - Carla Breuer
  02:57:06 - 02:57:09 - Edith Alkemade-Augustinus
  02:57:09 - 02:57:12 - Carla Breuer
  02:57:12 - 02:58:19 - Edith Alkemade-Augustinus
  02:58:19 - 02:58:20 - Carla Breuer
  02:58:20 - 02:58:21 - Paul Witteman
  02:58:21 - 02:58:27 - Carla Breuer
  02:58:27 - 02:58:59 - Paul Witteman
  02:58:59 - 02:59:00 - Carla Breuer
  02:59:00 - 02:59:36 - Edith Alkemade-Augustinus
  02:59:36 - 02:59:38 - Carla Breuer
  02:59:38 - 03:00:08 - Joep Derksen
  03:00:08 - 03:00:09 - Carla Breuer
  03:00:09 - 03:00:21 - Edith Alkemade-Augustinus
  03:00:22 - 03:00:28 - Carla Breuer
  03:00:28 - 03:01:52 - Joep Derksen
  03:01:52 - 03:01:57 - Edith Alkemade-Augustinus
  03:01:57 - 03:02:05 - Joep Derksen
  03:02:05 - 03:02:07 - Carla Breuer
  03:02:07 - 03:02:26 - Joep Derksen
  03:02:26 - 03:02:27 - Carla Breuer
  03:02:27 - 03:02:54 - Joep Derksen
  03:02:54 - 03:03:01 - Carla Breuer
  03:03:01 - 03:03:41 - Frank Beijk
  03:03:41 - 03:03:43 - Carla Breuer
  03:03:43 - 03:03:44 - Frank Beijk
  03:03:44 - 03:04:19 - Paul Witteman
  03:04:19 - 03:05:18 - Frank Beijk
  03:05:19 - 03:05:21 - Carla Breuer
  03:05:21 - 03:07:17 - Frank Beijk
  03:07:18 - 03:07:23 - Carla Breuer
  03:07:23 - 03:07:59 - Carmen van Velzen
  03:07:59 - 03:08:05 - Carla Breuer
  03:08:05 - 03:08:26 - Paul Witteman
  03:08:26 - 03:08:47 - Carmen van Velzen
  03:08:47 - 03:08:49 - Carla Breuer
  03:08:49 - 03:09:23 - Edith Alkemade-Augustinus
  03:09:23 - 03:09:24 - Carla Breuer
  03:09:24 - 03:10:07 - Carmen van Velzen
  03:10:07 - 03:10:08 - Carla Breuer
  03:10:08 - 03:10:39 - Edith Alkemade-Augustinus
  03:10:39 - 03:10:41 - Carla Breuer
  03:10:41 - 03:11:07 - Carmen van Velzen
  03:11:07 - 03:11:08 - Carla Breuer
  03:11:08 - 03:11:15 - Edith Alkemade-Augustinus
  03:11:15 - 03:11:19 - Carla Breuer
  03:11:21 - 03:11:50 - Carmen van Velzen
  03:11:50 - 03:11:53 - Carla Breuer
  03:11:53 - 03:12:20 - Carmen van Velzen
  03:12:20 - 03:12:21 - Carla Breuer
  03:12:21 - 03:13:08 - Mirjam Mack-van Bellen
  03:13:08 - 03:13:10 - Carla Breuer
  03:13:10 - 03:13:50 - Carmen van Velzen
  03:13:50 - 03:13:51 - Mirjam Mack-van Bellen
  03:13:51 - 03:13:55 - Carla Breuer
  03:13:55 - 03:14:02 - Mirjam Mack-van Bellen
  03:14:03 - 03:14:05 - Carla Breuer
  03:14:05 - 03:14:21 - Carmen van Velzen
  03:14:24 - 03:14:39 - Joep Derksen
  03:14:41 - 03:14:43 - Carla Breuer
  03:14:43 - 03:15:35 - Carmen van Velzen
  03:15:35 - 03:15:42 - Carla Breuer
  03:15:42 - 03:15:45 - Carmen van Velzen
  03:15:46 - 03:15:49 - Carla Breuer
  03:15:49 - 03:15:52 - Carla Breuer
  03:15:52 - 03:18:28 - Paul Witteman
  03:18:29 - 03:20:19 - Carla Breuer
  03:20:19 - 03:20:22 - Marjoleine van Egeraat
  03:20:22 - 03:20:58 - Carla Breuer
  03:20:58 - 03:21:02 - Marjoleine van Egeraat
  03:21:02 - 03:22:10 - Carla Breuer
  03:22:10 - 03:22:13 - Marjoleine van Egeraat
  03:22:13 - 03:22:52 - Carla Breuer
  03:22:52 - 03:22:58 - Marjoleine van Egeraat
  03:22:58 - 03:23:10 - Carla Breuer
  03:23:10 - 03:23:12 - Edith Alkemade-Augustinus
  03:23:12 - 03:23:48 - Carla Breuer
  03:23:48 - 03:23:52 - Marjoleine van Egeraat
  03:23:52 - 03:24:21 - Carla Breuer
 8. 8

  03:24:13 - 03:24:21 - Carla Breuer