Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Oproep tot nader onderzoek nieuwe locatie VAB

ID
125
Datum
16-12-2021
Agendapunt
Gemeenteraad 2021 (31. Stemming over Motie Onderzoek mogelijke locaties VAB (fractie Piket))
donderdag 16 december 21:45 tot 22:15
Digitale videovergadering via MS Teams
Onderwerp
Oproep tot nader onderzoek nieuwe locatie VAB
Status
Verworpen
Raadsleden
  • Dion Piket (Fractie Piket)
Indieners
  • Fractie Piket
Mede-indieners
Portefeuillehouder
Wethouder Marlies Volten
Commissie
Commissie DEB
Toelichting en motivering
Dat, de VAB, gevestigd in Voorhout tegen het spoor aan bij Piet Gijzenbrug, momenteel als “vuiloverslag” bedrijf een belangrijke rol vervult voor de Regio (Katwijk, Noordwijk, Teylingen, Lisse en Hillegom). Dat het overslag bedrijf direct aan het spoor ligt omdat in het verleden het vervoer per spoor naar de vuilverwerkings bedrijven (o.a. Amsterdam) werd gebracht maar dit sinds een 10-tal jaren volledig niet meer het geval is vanwege problemen op het spoornet. Dat het afval nu dagelijks wordt opgehaald door grote vrachtwagens die dit over de weg vervoeren naar de afvalverwerkers waarbij er op dit moment vier soorten afvalstromen zijn die worden gebruikt; - Restafval. - GFT. - PMD. - Bedrijfsafval, dit wordt als restafval afgehandeld. Per werkdag komen er ongeveer 100 vuilniswagens het afval aanbieden en naar schatting weer opgehaald door 20 vrachtwagens. In totaal 120*2 = 240 vrachtwagenbewegingen per dag. Dus 30 per uur, is elke 2 minuten! Dat deze 240 vrachtwagens over de al zeer drukke N443 rijden waarlangs tevens een druk fietspad is waardoor er regelmatig verkeersonveilige situaties ontstaan. Naast deze onwenselijke onveilige verkeerssituaties ervaren omwonenden, waaronder de naastgelegen woonboten, regelmatig stankoverlast. Een en ander uiteraard afhankelijk van wind(richting) en temperatuur.
Oproep tot
Roept het college op om ervoor zorg te dragen dat naast het onderzoek naar de modernisering tevens onderzoek gedaan wordt naar mogelijke locaties van de VAB.
Einddatum
16-12-2021
Stand van zaken
Bijlage(s)