Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Meer bomen

ID
133
Datum
19-5-2022
Agendapunt
Gemeenteraad 2022 (20. Groenbeheerplan Teylingen 2022-2031)
donderdag 19 mei 20:00 tot 23:00
Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout
Onderwerp
Meer bomen
Status
Uitgevoerd
Raadsleden
 • Dion Piket (Progressief Teylingen)
 • Don Verhoeff (GroenLinks)
 • Edith Alkemade (D66)
 • Joep Derksen (Partij voor Teylingen)
 • Mirjam Mack-van Bellen (ChristenUnie)
 • Sandra Groenendal (PvdA)
Indieners
 • CDA
Mede-indieners
 • ChristenUnie
 • D66
 • GroenLinks
 • Progressief Teylingen
 • PvdA
Portefeuillehouder
Wethouder Heleen Hooij
Commissie
Commissie Ruimte
Toelichting en motivering
Overwegende dat - extra groen in de openbare ruimte zorgt voor een positieve invloed op de lichamelijke en psychische gezondheid van mensen; - bomen een bijdrage leveren aan het opnemen van hemelwater en CO2 en zorgen voor verkoeling in de zomer; - bomenadoptie door inwoners kan bijdragen aan een aantrekkelijke leefomgeving; - de gemeente Teylingen voor zware financiële jaren staat; - het belangrijk is, dat daarom voor extra groen ook gekeken wordt naar innovatieve en goedkope manieren om meer groen in de openbare ruimte te krijgen; - Onder andere kastanjes en eikels ieder najaar gratis te verkrijgen zijn in het Overbosch te Voorhout, bos van Krantz in Warmond en Park Rusthoff in Sassenheim; Constaterende dat - college en gemeenteraad participatie door inwoners heel belangrijk vinden; - er veel particuliere en vrijwilligersinitiatieven zijn, zoals MEERgroen, MeerBomenNu en de bomenhub, die zorgen voor meer bomen en meer groen; - het aanschaffen van bomen bij kwekers altijd een optie zal blijven, maar niet de enige optie hoeft te zijn;
Oproep tot
Roept het college op om - met een voorstel te komen, om meer bomen in de openbare ruimte te realiseren, waarbij gebruik gemaakt wordt van inwonerparticipatie* onder coördinatie van HLT; - in het voorstel een aantal plaatsen in de gemeente Teylingen aanwijst waar een bomenhub kan worden opgezet - in het voorstel heel nadrukkelijk de vergroening van de entree van de kernen mee te nemen - in het voorstel ook te komen met voorstellen tot vergroening van het buitengebied met name de verbindingszones tussen de groengebieden. - bij deze plannen ook heel nadrukkelijk de participatie van jeugd mee te nemen - dit voorstel vóór 1 oktober 2022 naar de raad te sturen. *Gratis boompjes dmv inzet van MEERgroen, MeerBomenNu, verzamelen en planten van onder andere kastanjes en eikels, bomenhub en andere manieren om inwoners te betrekken bij meer groen, net zoals nu gebeurt met stukjes adoptiegroen.
Einddatum
21-2-2023
Stand van zaken
- cRuimte 6 maart 2023: De raadsbrief 'Uitvoeringsprogramma Vergroening' is besproken geweest in de commissie van 6 maart. De commissie beschouwt hiermee de motie als afgehandeld. - cRuimte 23 januari 2023: De raadsbrief 'Uitvoeringsprogramma Vergroening' wordt geagendeerd voor de cRuimte van 21 febr. 2023. Einddatum daarop aangepast. - Update 17 oktober 2022: Het college heeft een raadsmemo rondgestuurd waarin ze voorstelt de Motie Meer bomen’ af te voeren. - Update 10 oktober 2022 Wethouder Hooij: De motie ‘Meer bomen’ ligt in het verlengde van het amendement “Bomenbeleid – behoud en toename aantal bomen”. In de week van 10 – 14 oktober 2022 volgt een raadsmemo met reactie op de motie EN een raadsbrief met reactie op het amendement.
Bijlage(s)
Stemmen
voor 60%
tegen 40%
voor
Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie PvdA (2), Fractie GroenLinks (2), Progressief Teylingen (1)
tegen
Fractie Trilokaal (4), Fractie VVD (5), Fractie Lijst Schenk (1)