Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beeldvormende sessie Trouwzaal

maandag 5 februari 2024

20:00 - 22:02
Locatie

Trouwzaal, Bestuurscentrum Voorhout

Voorzitter
Edith Alkemade-Augustinus

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  opening - 20:00
 2. 2

  Op 5 februari 2024 bieden wij uw raad een beeldvormende presentatie aan over de omvang en spreiding van bibliotheekfuncties in Teylingen. We gaan daarbij onder meer in op:

  • De wettelijke grondslag van het bibliotheekwerk (WSOB), na een korte terugblik op de vergadering van 18 september 2023
  • Het huidige aanbod van bibliotheekactiviteiten in Sassenheim, Voorhout en Warmond
  • Het exploitatiekader voor activiteiten
  • Het wenselijke / mogelijke aanbod van bibliotheekactiviteiten in Voorhout en in Sassenheim
  • Het onderscheid in bibliotheekactiviteiten (in algemene zin)
  • Proces c.q. vervolgstappen
   Spreker: Mark van Oostrum
 3. 3

  Aanleiding


  ​​In de begrotingswijziging 2024 van HLTsamen is een voorstel opgenomen om het programma datagedreven sturen (DgS) te borgen als structurele taak. Waarbij een deel van de structurele kosten wordt opgevangen binnen de bestaande begroting van HLTsamen en de gemeenten wordt gevraagd om een bij te dragen.
  ​Het HLTbestuur vindt het inhoudelijk van belang dat de werkzaamheden uit het programma DgS in de toekomst voortgezet worden, zodat werkorganisatie HLTsamen – en daarmee de gemeenten Hillegom/ Lisse/ Teylingen - in staat blijft om antwoord te geven op vraagstukken die voortkomen uit-, of betrekking hebben op een samenleving waarin data (informatie) een steeds grotere rol speelt.

  Doel van agendering
  ​De Raad van Teylingen informeren zoals ook bij de Raden van Lisse en Hillegom is gedaan over wat is opgebouwd met DgS, wat daarvoor gedaan is en wat in het verschiet ligt. In de vorige raadsperiode is voor de laatste keer een klankbordgroep over dit thema geraadpleegd. Het is dus goed om de huidige raadsleden mee te nemen.
  ​​
  Wijze van bespreking


  ​​Een presentatie, ingeleid door Erik Prins (directeur HLTsamen) en verdere toelichting en demonstratie door Natalie van der Meij (teamcoördinator van taakveld Data) en Klaas Schouls (Business Analist van taakveld Data). Waarbij er uiteraard ook ruimte is om vragen te stellen.​  LET OP!:
  De presentatie is te groot om online te delen. Mocht u interesse hebben in de presentatie kunt u deze opvragen door te mailen naar: griffie@raadteylingen.nl

 4. 4
  Sluiting - 22:01