Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beeldvormende sessie Trouwzaal

dinsdag 21 mei 2024

20:00 - 22:01
Locatie

Trouwzaal, Bestuurscentrum Voorhout

Voorzitter
Kardien de Werker

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  De raad heeft het college via een motie verzocht om:
  - “zich ten uiterste in te spannen om een overkapping van de parkeergarage met zonnepanelen bij het station Sassenheim te realiseren.
  - Een onderzoek te (laten) doen om de opgewekte energie niet terug te geven aan het net, maar gebruik te maken van een innovatieve opslag-methode.
  - In gesprek te gaan met energie coöperaties, zoals Zon op Teylingen voor exploitatie.
  - De raad hierover periodiek te informeren”  Energie coöperatie Teylingen heeft een initiatiefvoorstel gedaan voor het overkappen van het parkeerterrein station Sassenheim met zonnepanelen. De energie coöperatie Teylingen / dhr. R. van den Bosch ( projectleider EC) zal een presentatie verzorgen over de stand van zaken.

 3. 3

  In november 2022 is de motie ‘Nulmeting biodiversiteit’ aangenomen. In 2023 zijn er in de drie dorpskernen voor verschillende doelsoorten nulmetingen uitgevoerd. Deze nulmetingen geven een beeld van de huidige staat van de biodiversiteit in de kernen van Teylingen. Naast de nulmeting is er ook een gebiedsscan uitgevoerd. Deze maakte inzichtelijk waar de kansen liggen voor het verbeteren van de biodiversiteit. De nulmeting en gebiedsscan vormen de basis voor een adviesrapport dat een ideaal scenario schets voor het verbeteren van de biodiversiteit in de dorpskernen van Teylingen. Dit scenario wordt gepresenteerd en toegelicht.  Spreker: Ivonne Schep

 4. 4

  Op 5 februari 2024 bent u geïnformeerd over de stand van zaken van de planontwikkeling woningbouwlocatie Langeveld in Sassenheim. Inmiddels is de planontwikkeling weer een stap verder en wil de projectgroep Langeveld u verder bijpraten over de inhoud en het proces van het plan. De onderwerpen die aan de orde komen zijn ondermeer:


  • De Grondexploitatie
  • De Nota van Uitgangspunten Langeveld
  • De Planologische procedure
  • Het verdere proces  De bijeenkomst zal bestaan uit een presentatie van ca 30 minuten en verder is er uiteraard gelegenheid tot het stellen van vragen.


  Sprekers: Eelco Lagas (projectleider gemeente) Rogier Bremmer (projectleider Woonstichting Stek) en Daniëlle Best- Beemsterboer (planoloog stedenbouwkundig bureau Wissing).

 5. 5
  Sluiting - 22:00