Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beeldvormende sessie Raadzaal

maandag 28 juni 2021

20:00 - 22:00

Locatie
Digitale videovergadering via MS Teams
Voorzitter
Sandra Groenendal
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

De gemeente heeft randvoorwaarden voor een grootse gebiedsontwikkeling bepaald. De gemeente zoekt naar partijen die het terrein op een zo verantwoord mogelijke manier kan ontwikkelen. Voordat partijen om uitwerking van plannen wordt gevraagd gaat de gemeente eerst in gesprek met de markt. Dit proces heet een ‘marktconsultatie’. De kennis van de markt wordt ingezet om tot een goede uitvraag te komen. De marktconsultatie geeft inzicht in de interesse vanuit de markt, en levert ook informatie op over de kansen en mogelijkheden die partijen zien en wat nodig is om een goed voorstel te kunnen doen. De raad wordt bijgepraat over het verloop en de resultaten van de marktconsultatie.

in 2020 zijn door de wethouders van de gemeenten in de Bollenstreek handtekeningen gezet onder het "Regionaal Plan aanpak Laaggeletterdheid" van de arbeidsmarktregio Holland-Rijnland. Uit dat plan vloeit voort dat wij in de Bollenstreek een Taalpact voorbereiden.
"Wij" is in dit geval een combinatie van beleidsambtenaren van Oegstgeest, Noordwijk en HLT-samen en het Taalhuis van Bibliotheek Bollenstreek.

Laaggeletterdheid in de Bollenstreek
Ten onrechte wordt bij de term 'laaggeletterden' vaak gedacht aan oudere inwoners van de streek die nog stammen uit het tijdperk van de leerplicht tot 12 jaar. Maar niets is minder waar. Ieder jaar verlaten vele tientallen jongeren in de Bollenstreek laaggeletterd ons schoolsysteem. Op de website Geletterdheidinzicht - Home is een overzicht te vinden van de actuele percentages en in de Bollenstreek is het niet anders dan landelijk; zo'n 10 procent van de beroepsbevolking is onvoldoende in staat om te communiceren met de overheid en zichzelf te redden.
Vanzelfsprekend is er ruime aandacht voor (volwassenen-) onderwijs in het Taalpact, en voor ondersteuning van taalarme gezinnen, maar werkelijk effectieve aanpak moet van alle kanten komen, niet alleen van de laaggeletterde zelf.

Wat is het Taalpact?
Het Taalpact moet een verzameling van concrete doelen en plannen worden die laaggeletterdheid breed onder de aandacht brengt van bedrijven, instellingen en organisaties. Het Taalpact wordt opgesteld binnen vijf branches, "actielijnen" zoals de ambtelijke term luidt.
Een van de branches die geacht wordt om eens kritisch naar de eigen rol te kijken is de gemeente zelf. "De gemeente" valt dan in verschillende rollen uiteen: de rol van werkgever, de communicatie met inwoners en de gemeente als huis van de politiek.

De politiek en laaggeletterden
Wanneer je de socialmedia volgt, wanneer je op straat met mensen in gesprek raakt dan valt op dat inwoners een 'kloof' voelen, een afstand tussen 'de politiek' en henzelf. Er is niet altijd begrip voor wat 'de politiek' doet, of dat nu om de landelijke politiek gaat of de lokale. Taal speelt een cruciale rol in elkaar begrijpen. Dat lijkt een open deur, maar in hoeverre zijn raadsleden zich bewust van de laaggeletterde? Hoe vaak wordt er jargon gebruikt, of ambtelijke taal? En vooral: is daar iets aan te doen? Met de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in zicht is het interessant om met raadsleden eens van gedachten te wisselen over dit onderwerp.

Aanleiding en toelichting
U hebt dit jaar via een addendum het beleidsplan Schuldhulpverlening 2017 - 2021 verlengd tot
1 januari 2022.Zoals in de aanbiedingsbrief staat, is onze ambitie om samen met de gemeenten één
nieuw modern beleidsplan voor 2022 - 2025 te maken, waar onder andere integraliteit en nieuwe
ontwikkelingen meer centraal staan. De gemeente Teylingen heeft in de afgelopen jaren zelf ook al
een beleidsplan schuldhulpverlening aangenomen, die vooruitstrevend was. Veel elementen uit deze
nota zullen wij betrekken bij dit nieuwe beleidsplan. Tevens nemen we ook de ervaringen van de
nieuwe wetgeving en landelijke ervaringen mee. We hebben in de genoemde brief aangegeven dat
we dit jaar met de raden over dit thema in gesprek willen gaan, zodat we de input van de raadsleden
kunnen meenemen bij de uitwerking van dit beleidsplan.

Beeldvormende sessie van 28 juni 2021
We starten, zoals u gewend bent, met beeldvorming over het onderwerp. Tijdens de beeldvormende
sessie van 28 juni aanstaande zullen we u een presentatie geven over het proces rondom het
opstellen van de nieuwe nota schuldhulpverlening. Zoals te doen gebruikelijk, kunt u dan ook
informatieve vragen stellen. In de periode daarna willen we u schriftelijk een aantal stellingen
voorleggen, waarover wij graag u reactie willen vernemen. Deze schriftelijke ronde doen we per
e-mail en zal dan het sluitstuk zijn van de beeldvormende fase. In de bijlage vindt u alvast de
stellingen.

Planning en besluitvorming
Al uw input uit de beeldvormende sessie inclusief de schriftelijke ronde nemen we mee met de
uitwerking van het nieuwe beleidsplan. Daarna volgen dan de oordeelsvormende en
besluitvormende fase. Planning is dat alle raden het nieuwe beleidsplan voor 1 januari 2022 hebben
vastgesteld.

De presentatie gaat over de uitkomsten van de beeldvorming voor de nieuwe Kunst- & Cultuurnota.
Het beeldverslag is in te zien via: https://ministerievanverhalen.nl/cultuur-raakt-alles-beeldvorming/

In het najaar vervolgt het proces met de oordeelsvorming en daarna volgt besluitvorming over de nieuwe Kunst- & Cultuurnota.