Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gezamenlijke commissievergadering

dinsdag 18 juni 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout

Voorzitter
Guylaine Loos

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:04:37 - 00:06:15 - Guylaine Loos
 2. 2

  Besluit

  Conform vastgesteld.

 3. 3

  Bij een commissievergadering kunt u gebruikmaken van het inspreekrecht. U geeft dan uw mening aan de raadsleden over een voorstel waar zij een besluit over moeten nemen of iets dat in Teylingen speelt. Indien u gebruik wil maken van het inspreekrecht, willen we u vragen om contact op te nemen met de griffie via gemeenteraad@raadteylingen.nl t.a.v. mevr. Nuni de Groot, griffier commissie Welzijn. We ontvangen uw bericht bij voorkeur >24 uur van tevoren, zodat raadsleden daar voortijdig kennis van kunnen nemen.


  Insprekers:

  • Voorzitter Return Sassenheim namens de binnensportverenigingen Basketballvereniging Forwodians, Mixed Hockeyclub Voorhout, Return Sassenheim en VCS

  • Voorzitter Sportraad Teylingen

  00:09:52 - 00:10:07 - Guylaine Loos
  00:13:13 - 00:13:58 - Guylaine Loos
 4. 4

  Besluit

  Geen mededelingen.

 5. 5

  00:13:33 - 00:13:58 - Guylaine Loos
 6. 6
  BESPREEKPUNTEN
 7. 7

  [Besluitvormend]


  Geheime stukken
  Op bijlage 1 is geheimhouding opgelegd door het college. Deze geldt ook voor de raad. De stukken zijn voor raadsleden beschikbaar via de Sharepoint omgeving.


  Context
  In de gemeente Teylingen wordt de wijk Nieuw Boekhorst gerealiseerd. In het verzorgingsgebied wordt een toename van circa 3.000 inwoners verwacht waardoor het aantal inwoners in Voorhout van 17.000 naar 20.000 inwoners stijgt. Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht als het gaat om onderwijshuisvesting. De wijze waarop Teylingen uitvoering aan haar zorgplicht geeft ligt vast de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 Gemeente Teylingen (hierna: de verordening). Gezien de zorgplicht voor onderwijshuisvesting en de verwachte bevolkingsaanwas heeft het college een verkenning uitgevoerd naar de capaciteit en (ruimtelijke) haalbaarheid van een onderwijs- en sportvoorziening in Nieuw Boekhorst. Op 20 april 2023 heeft de raad hiervoor voorbereidingskredieten beschikbaar gesteld. Onze verkenning heeft geleid tot de uitwerking van 4 ontwikkelvarianten.  Besluit
  1. Bij het ontwerp en de realisatie van de school en de sportvoorziening in Nieuw
  Boekhorst uit te gaan van ontwikkelvariant 4 met:
  - een schoolgebouw van 2.000 m2 inclusief de eerste inrichting daarvan
  - een kinderdagverblijf van 200 m2
  - een sporthal met drie zaaldelen met elk een hoogte van 7 meter (afmeting: 3 x 15m x 32m x 7m)
  - een kantine en een beperkte tribune
  - maatschappelijke ruimten
  - energieneutrale -en circulaire uitvoering
  - twee multicourts in de buitenruimte
  - een optimale ruimtelijke inpassing
  2. Het krediet voor de voorzieningen onder beslispunt 1 vast te stellen op € 28.100.000,- inclusief btw.
  3. De dekking voor het deel afschrijvingskosten ter grootte van € 705.000,- ten laste
  brengen van de Algemene Reserve en hiervoor een bestemmingsreserve in te stellen
  met ingang van 2024 en het deel rentekosten ter grootte van € 405.000,- vanaf 2026
  ten laste te brengen van de exploitatie
  4. De afschrijvingskosten van € 705.000,- met ingang van de begroting 2027 te ramen en te dekken door een onttrekking uit de bestemmingsreserve
  5. De begrotingswijziging met kenmerk R 4005 vast te stellen
  6. De geheimhouding op de Raming – Bouwkundig en installaties – Haalbaarheidsstudie
  - Definitief op te heffen nadat de onderwijs- en sportvoorzieningen zijn opgeleverd

  Besluit

  De commissie adviseert het RV als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering. Er zijn voornamelijk nog vragen over de dekkingsmogelijkheden en de financiering. 


  De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen: 
  - Capaciteit binnensportverenigingen;
  - De financiële dekking;
  - Flexibiliteit van de school- en sportvoorziening;
  - Multifunctionele accommodatie;
  - Financieel perspectief voor Teylingen;
  - Wettelijke zorgplicht;
  - Alternatieve dekkingsmogelijkheden;
  - Gebruikers van de schoolgebouwen;
  - Gebruik van culturele en maatschappelijke verenigingen; 
  - Maatschappelijke kinderopvang; 


  Het PvdA komt nog met een amendement voor een andere dekkingsmogelijkheid.

  Technische vragen openbaar

  Onderwerp
  TV Energieneutrale uitvoering onderwijs- en sportvoorziening Nieuw Boekhorst / FvD
  00:13:34 - 00:13:58 - Guylaine Loos
  00:14:06 - 00:20:55 - Elsbeth Koek
  00:20:56 - 00:21:04 - Guylaine Loos
  00:21:07 - 00:24:56 - Paul Witteman
  00:24:57 - 00:25:01 - Guylaine Loos
  00:25:02 - 00:28:06 - Heleen Steens
  00:28:06 - 00:28:08 - Guylaine Loos
  00:28:08 - 00:30:34 - Edith Alkemade-Augustinus
  00:30:34 - 00:30:37 - Guylaine Loos
  00:30:37 - 00:33:49 - Carmen van Velzen
  00:33:51 - 00:33:53 - Guylaine Loos
  00:33:53 - 00:34:10 - Joep Derksen
  00:34:11 - 00:34:31 - Carmen van Velzen
  00:34:33 - 00:34:36 - Guylaine Loos
  00:34:36 - 00:36:05 - Leo Blom
  00:36:05 - 00:36:08 - Guylaine Loos
  00:36:08 - 00:40:50 - Milan Schenk
  00:40:50 - 00:40:53 - Guylaine Loos
  00:40:53 - 00:42:20 - Joep Derksen
  00:42:22 - 00:42:23 - Guylaine Loos
  00:42:23 - 00:44:40 - Mirjam Mack-van Bellen
  00:44:40 - 00:44:43 - Guylaine Loos
  00:44:45 - 00:48:05 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:48:05 - 00:48:08 - Guylaine Loos
  00:48:08 - 00:50:05 - Hans Goudsmit
  00:50:06 - 00:50:23 - Guylaine Loos
  00:59:01 - 00:59:18 - Elsbeth Koek
  00:59:18 - 01:04:41 - Elsbeth Koek
  01:04:41 - 01:04:45 - Guylaine Loos
  01:04:45 - 01:04:56 - Elsbeth Koek
  01:04:57 - 01:05:29 - Guylaine Loos
  01:05:55 - 01:05:57 - Guylaine Loos
  01:06:45 - 01:06:52 - Guylaine Loos
  01:06:52 - 01:09:25 - Paul Witteman
  01:09:26 - 01:09:29 - Guylaine Loos
  01:09:30 - 01:09:53 - Joep Derksen
  01:09:56 - 01:10:04 - Paul Witteman
  01:10:05 - 01:10:08 - Guylaine Loos
  01:10:08 - 01:12:38 - Heleen Steens
  01:12:39 - 01:12:43 - Guylaine Loos
  01:12:43 - 01:13:00 - Paul Witteman
  01:13:01 - 01:13:45 - Heleen Steens
  01:13:46 - 01:13:48 - Guylaine Loos
  01:13:48 - 01:14:11 - Hans Goudsmit
  01:14:11 - 01:14:57 - Heleen Steens
  01:14:59 - 01:15:16 - Guylaine Loos
  01:15:16 - 01:16:39 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:16:40 - 01:16:41 - Heleen Steens
  01:16:41 - 01:16:43 - Guylaine Loos
  01:16:43 - 01:16:44 - Carmen van Velzen
  01:16:44 - 01:16:45 - Heleen Steens
  01:16:45 - 01:16:50 - Guylaine Loos
  01:16:50 - 01:17:09 - Heleen Steens
  01:17:09 - 01:17:56 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:17:58 - 01:18:00 - Guylaine Loos
  01:18:00 - 01:18:23 - Carmen van Velzen
  01:18:23 - 01:18:24 - Guylaine Loos
  01:18:24 - 01:18:52 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:18:52 - 01:19:58 - Carmen van Velzen
  01:19:58 - 01:20:01 - Guylaine Loos
  01:20:01 - 01:20:23 - Paul Witteman
  01:20:23 - 01:21:00 - Carmen van Velzen
  01:21:00 - 01:21:02 - Guylaine Loos
  01:21:04 - 01:21:53 - Leo Blom
  01:21:53 - 01:21:55 - Guylaine Loos
  01:21:55 - 01:22:52 - Milan Schenk
  01:22:52 - 01:22:55 - Hans Goudsmit
  01:22:55 - 01:22:58 - Guylaine Loos
  01:22:58 - 01:23:11 - Hans Goudsmit
  01:23:11 - 01:23:14 - Guylaine Loos
  01:23:14 - 01:23:15 - Milan Schenk
  01:23:15 - 01:23:21 - Hans Goudsmit
  01:23:21 - 01:23:34 - Guylaine Loos
  01:23:34 - 01:23:40 - Milan Schenk
  01:23:40 - 01:23:47 - Guylaine Loos
  01:23:47 - 01:24:49 - Milan Schenk
  01:24:49 - 01:24:52 - Guylaine Loos
  01:24:52 - 01:25:43 - Joep Derksen
  01:25:43 - 01:25:47 - Guylaine Loos
  01:25:47 - 01:25:49 - Joep Derksen
  01:25:49 - 01:25:51 - Guylaine Loos
  01:25:51 - 01:25:54 - Joep Derksen
  01:25:54 - 01:25:55 - Guylaine Loos
  01:25:55 - 01:26:35 - Carmen van Velzen
  01:26:35 - 01:26:37 - Joep Derksen
  01:26:37 - 01:26:38 - Guylaine Loos
  01:26:38 - 01:26:53 - Joep Derksen
  01:26:56 - 01:27:04 - Guylaine Loos
  01:27:04 - 01:27:39 - Milan Schenk
  01:27:41 - 01:28:03 - Joep Derksen
  01:28:04 - 01:28:06 - Guylaine Loos
  01:28:06 - 01:28:17 - Carmen van Velzen
  01:28:19 - 01:28:39 - Joep Derksen
  01:28:41 - 01:28:45 - Guylaine Loos
  01:28:45 - 01:29:50 - Milan Schenk
  01:29:51 - 01:29:52 - Guylaine Loos
  01:29:52 - 01:30:04 - Joep Derksen
  01:30:06 - 01:30:10 - Guylaine Loos
  01:30:10 - 01:30:17 - Joep Derksen
  01:30:17 - 01:30:19 - Guylaine Loos
  01:30:19 - 01:30:20 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:30:20 - 01:30:23 - Guylaine Loos
  01:30:23 - 01:31:18 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:31:19 - 01:31:21 - Guylaine Loos
  01:31:22 - 01:32:02 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:32:03 - 01:32:06 - Guylaine Loos
  01:32:06 - 01:33:27 - Hans Goudsmit
  01:33:27 - 01:34:11 - Guylaine Loos
 8. 8

  [Motie]


  Indiener: VVD
  Mede-indieners:
  Oproep tot:
  Verzoekt het college: 
  - gelet op deze ontwikkelingen met de gemeenten in de regio contact op te nemen om met elkaar te beraadslagen wat hiervan de effecten kunnen zijn naar de voorgenomen plannen tot opvangen van asielzoekers.
   - gelet op de te verwachten intrekking van de Spreidingswet, het onderzoek naar de locatiekeuze op grond van de Spreidingswet ‘on hold’ te zetten.

  Besluit

  De commissie adviseert de motie ter stemming, tenzij te agenderen in de raadsvergadering. 


  De VVD staat open om het dictum van de motie aan te passen.

  01:33:40 - 01:34:11 - Guylaine Loos
  01:34:11 - 01:37:03 - Stefanie de Voogd
  01:37:03 - 01:37:07 - Guylaine Loos
  01:37:07 - 01:37:08 - Stefanie de Voogd
  01:37:08 - 01:37:11 - Guylaine Loos
  01:37:13 - 01:37:15 - Guylaine Loos
  01:37:15 - 01:37:43 - Milan Schenk
  01:37:43 - 01:37:56 - Stefanie de Voogd
  01:37:57 - 01:38:00 - Guylaine Loos
  01:38:00 - 01:38:08 - Milan Schenk
  01:38:09 - 01:38:14 - Guylaine Loos
  01:38:15 - 01:41:38 - Elsbeth Koek
  01:41:39 - 01:41:46 - Guylaine Loos
  01:41:47 - 01:42:42 - Hans Goudsmit
  01:42:42 - 01:42:45 - Guylaine Loos
  01:42:47 - 01:47:47 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:47:47 - 01:47:49 - Guylaine Loos
  01:47:49 - 01:47:50 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:47:50 - 01:48:09 - Joep Derksen
  01:48:09 - 01:48:15 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:48:17 - 01:48:18 - Guylaine Loos
  01:48:19 - 01:48:51 - Milan Schenk
  01:48:54 - 01:49:07 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:49:08 - 01:49:09 - Guylaine Loos
  01:49:09 - 01:49:26 - Milan Schenk
  01:49:30 - 01:49:33 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:49:33 - 01:49:51 - Milan Schenk
  01:49:52 - 01:50:05 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:50:05 - 01:50:06 - Guylaine Loos
  01:50:06 - 01:50:10 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:50:13 - 01:50:43 - Milan Schenk
  01:50:46 - 01:51:07 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:51:08 - 01:51:10 - Guylaine Loos
  01:51:10 - 01:52:25 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:52:25 - 01:52:27 - Guylaine Loos
  01:52:27 - 01:53:54 - Joep Derksen
  01:53:55 - 01:53:57 - Guylaine Loos
  01:53:58 - 01:54:42 - Milan Schenk
  01:54:44 - 01:54:46 - Joep Derksen
  01:54:46 - 01:54:54 - Guylaine Loos
  01:54:54 - 01:55:14 - Joep Derksen
  01:55:15 - 01:55:17 - Guylaine Loos
  01:55:17 - 01:55:37 - Stefanie de Voogd
  01:55:39 - 01:55:46 - Guylaine Loos
  01:55:48 - 01:59:52 - Milan Schenk
  01:59:52 - 01:59:55 - Guylaine Loos
  01:59:55 - 02:02:24 - Leo Blom
  02:02:24 - 02:02:28 - Guylaine Loos
  02:02:28 - 02:02:29 - Joep Derksen
  02:02:29 - 02:03:05 - Leo Blom
  02:03:05 - 02:03:06 - Guylaine Loos
  02:03:06 - 02:03:37 - Milan Schenk
  02:03:37 - 02:03:39 - Guylaine Loos
  02:03:39 - 02:03:49 - Milan Schenk
  02:03:49 - 02:04:25 - Leo Blom
  02:04:25 - 02:04:43 - Milan Schenk
  02:04:43 - 02:04:45 - Guylaine Loos
  02:04:45 - 02:05:21 - Milan Schenk
  02:05:21 - 02:05:35 - Guylaine Loos
  02:05:35 - 02:05:42 - Leo Blom
  02:05:42 - 02:05:48 - Guylaine Loos
  02:05:48 - 02:07:33 - Martijn van Duijvenbode
  02:07:34 - 02:07:36 - Guylaine Loos
  02:07:36 - 02:07:37 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:07:37 - 02:07:38 - Guylaine Loos
  02:07:38 - 02:07:49 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:07:50 - 02:08:14 - Martijn van Duijvenbode
  02:08:15 - 02:08:23 - Guylaine Loos
  02:08:23 - 02:09:48 - Edith Alkemade-Augustinus
  02:09:49 - 02:09:53 - Guylaine Loos
  02:09:53 - 02:12:00 - Paul Witteman
  02:12:00 - 02:12:02 - Guylaine Loos
  02:12:02 - 02:12:25 - Milan Schenk
  02:12:28 - 02:12:34 - Paul Witteman
  02:12:37 - 02:12:38 - Guylaine Loos
  02:12:38 - 02:12:43 - Milan Schenk
  02:12:44 - 02:12:50 - Paul Witteman
  02:12:51 - 02:13:12 - Guylaine Loos
  02:13:12 - 02:15:57 - Stefanie de Voogd
  02:15:57 - 02:16:00 - Guylaine Loos
  02:16:00 - 02:16:01 - Stefanie de Voogd
  02:16:01 - 02:16:39 - Joep Derksen
  02:16:39 - 02:17:22 - Stefanie de Voogd
  02:17:22 - 02:17:23 - Guylaine Loos
  02:17:23 - 02:17:24 - Stefanie de Voogd
  02:17:24 - 02:17:38 - Joep Derksen
  02:17:38 - 02:18:38 - Stefanie de Voogd
  02:18:38 - 02:18:41 - Guylaine Loos
  02:18:41 - 02:19:00 - Leo Blom
  02:19:00 - 02:22:23 - Stefanie de Voogd
  02:22:24 - 02:22:41 - Guylaine Loos
  02:22:41 - 02:23:16 - Milan Schenk
  02:23:18 - 02:23:34 - Guylaine Loos
  02:23:34 - 02:23:35 - Stefanie de Voogd
  02:23:35 - 02:24:09 - Guylaine Loos
  02:24:09 - 02:27:09 - Joep Derksen
 9. 9

  Toelichting motie:
  De fractie van de Partij voor Teylingen wordt in toenemende mate aangesproken door Teylingse woningzoekenden en hun ouders, die ons wijzen op de nadelige positie van deze groep. Door de voorrangsregeling van Statushouders worden hun kansen aanzienlijk verkleind en ontstaan er soms wachttijden van 10 jaar en langer. Dit geeft veel onnodige irritatie en is niet bevorderlijk voor het draagvlak voor vluchtelingen. Het bieden van urgentie kan in individuele gevallen nodig zijn, maar de indieners vinden het onverstandig en onrechtvaardig voor de inwoners van Teylingen om statushouders als groep per definitie voorrang op een permanente sociale huurwoning te bieden. In plaats daarvan is het beter om hen, conform de Huisvestingswet, onder te brengen in tijdelijke onderkomens, waarna ze net als alle andere inwoners de procedure kunnen volgen om via hureninhollandrijnland.nl in aanmerking te kunnen komen voor een permanent onderkomen.


  Gevraagd besluit:
  draagt het College op:
  • In overleg te gaan met de overige aangesloten gemeenten binnen Holland Rijnland om de huidige voorrangsregeling voor Statushouders voor permanente huisvesting per 1 januari 2025 te beëindigen en Statushouders vanaf die datum te huisvesten in andere passende en tijdelijke woonruimtes in afwachting van definitieve woonruimtes, waarbij de statushouders gelijke kansen krijgen als andere inwoners om via hureninhollandrijnland.nl in aanmerking te komen voor een permanente woning.


  Indiener: Partij voor Teylingen
  Mede-indieners:

  Besluit

  De commissie adviseert de motie ter stemming te agenderen in de raadsvergadering.

  02:24:11 - 02:27:09 - Joep Derksen
  02:27:10 - 02:27:12 - Guylaine Loos
  02:27:12 - 02:27:32 - Milan Schenk
  02:27:33 - 02:28:07 - Joep Derksen
  02:28:09 - 02:28:10 - Guylaine Loos
  02:28:10 - 02:28:34 - Milan Schenk
  02:28:35 - 02:29:13 - Joep Derksen
  02:29:15 - 02:29:17 - Guylaine Loos
  02:29:21 - 02:29:36 - Paul Witteman
  02:29:36 - 02:30:05 - Joep Derksen
  02:30:05 - 02:30:07 - Paul Witteman
  02:30:07 - 02:30:09 - Guylaine Loos
  02:30:09 - 02:30:20 - Paul Witteman
  02:30:23 - 02:30:36 - Joep Derksen
  02:30:38 - 02:30:48 - Guylaine Loos
  02:30:58 - 02:32:03 - Marlies Volten
  02:32:05 - 02:32:18 - Guylaine Loos
  02:32:18 - 02:36:16 - Milan Schenk
  02:36:18 - 02:36:20 - Guylaine Loos
  02:36:20 - 02:38:16 - Leo Blom
  02:38:16 - 02:38:22 - Guylaine Loos
  02:38:22 - 02:39:43 - Edith Alkemade-Augustinus
  02:39:44 - 02:39:47 - Guylaine Loos
  02:39:48 - 02:41:10 - Stefanie de Voogd
  02:41:12 - 02:41:14 - Guylaine Loos
  02:41:14 - 02:42:38 - Paul Witteman
  02:42:38 - 02:42:43 - Joep Derksen
  02:42:43 - 02:42:58 - Paul Witteman
  02:42:58 - 02:43:01 - Guylaine Loos
  02:43:01 - 02:43:29 - Joep Derksen
  02:43:30 - 02:43:31 - Guylaine Loos
  02:43:31 - 02:43:56 - Paul Witteman
  02:43:58 - 02:44:00 - Guylaine Loos
  02:44:00 - 02:44:04 - Milan Schenk
  02:44:05 - 02:44:08 - Paul Witteman
  02:44:13 - 02:44:16 - Guylaine Loos
  02:44:16 - 02:45:26 - Hans Goudsmit
  02:45:28 - 02:45:31 - Guylaine Loos
  02:45:32 - 02:46:16 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  02:46:16 - 02:46:22 - Guylaine Loos
  02:46:22 - 02:46:34 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:46:34 - 02:46:52 - Guylaine Loos
  02:46:52 - 02:47:39 - Joep Derksen
  02:47:39 - 02:47:48 - Guylaine Loos
  02:47:48 - 02:48:06 - Milan Schenk
  02:48:06 - 02:48:31 - Joep Derksen
  02:48:31 - 02:48:32 - Guylaine Loos
  02:48:32 - 02:48:43 - Milan Schenk
  02:48:43 - 02:49:00 - Joep Derksen
  02:49:00 - 02:49:03 - Guylaine Loos
  02:49:03 - 02:49:11 - Edith Alkemade-Augustinus
  02:49:11 - 02:49:29 - Joep Derksen
  02:49:29 - 02:49:35 - Edith Alkemade-Augustinus
  02:49:35 - 02:50:26 - Joep Derksen
  02:50:26 - 02:50:28 - Guylaine Loos
  02:50:28 - 02:50:44 - Edith Alkemade-Augustinus
  02:50:45 - 02:51:03 - Joep Derksen
  02:51:04 - 02:51:06 - Guylaine Loos
  02:51:10 - 02:51:32 - Joep Derksen
  02:51:34 - 02:51:35 - Guylaine Loos
  02:51:35 - 02:51:37 - Joep Derksen
  02:51:37 - 02:51:39 - Guylaine Loos
  02:51:39 - 02:52:47 - Milan Schenk
  02:52:47 - 02:52:52 - Guylaine Loos
  02:52:52 - 02:53:06 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:53:06 - 02:53:08 - Guylaine Loos
  02:53:08 - 02:53:19 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:53:20 - 02:53:21 - Guylaine Loos
  02:53:21 - 02:54:09 - Milan Schenk
  02:54:09 - 02:54:12 - Guylaine Loos
  02:54:25 - 02:54:54 - Leo Blom
  02:54:54 - 02:54:56 - Guylaine Loos
  02:54:56 - 02:55:18 - Milan Schenk
  02:55:18 - 02:55:20 - Guylaine Loos
  02:55:20 - 02:55:34 - Leo Blom
  02:55:35 - 02:55:48 - Guylaine Loos
  02:55:48 - 02:56:09 - Milan Schenk
  02:56:10 - 02:56:14 - Guylaine Loos
  02:56:14 - 02:56:31 - Joep Derksen
  02:56:32 - 02:56:37 - Guylaine Loos
  02:56:37 - 02:57:09 - Milan Schenk
  02:57:11 - 02:57:12 - Leo Blom
  02:57:12 - 02:57:13 - Guylaine Loos
  02:57:13 - 02:57:18 - Leo Blom
  02:57:18 - 02:57:28 - Guylaine Loos
  02:57:28 - 02:57:34 - Carmen van Velzen
  02:57:36 - 02:57:43 - Guylaine Loos
  02:57:43 - 02:57:45 - Joep Derksen
  02:57:45 - 02:57:57 - Guylaine Loos
 10. 10
  Rondvraag
 11. 11
  Sluiting