Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gezamenlijke commissievergadering

Betreft een commissiebrede bespreking van de concept Omgevingsvisie

maandag 22 januari 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout

Voorzitter
Guylaine Loos

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  Het spreekrecht staat vanavond open voor inwoners die over de concept Omgevingsvisie een laatste boodschap aan de commissie willen meegeven (zie agendapunt 3). Wil u graag inspreken over een ander onderwerp? Dan verwijzen wij u naar de reguliere commissievergadering van 27 februari. 


  Indien u gebruik wil maken van het inspreekrecht, willen we u vragen om contact op te nemen met de griffie via gemeenteraad@raadteylingen.nl t.a.v. mevr. Cecile Bus, griffier commissie Ruimte. We ontvangen uw bericht bij voorkeur >24 uur van tevoren, zodat raadsleden daar voortijdig kennis van kunnen nemen.


  Insprekers
  Er zijn twee insprekers aangemeld namens een viertal agrariërs in het Kagerplassengebied.

 3. 3

  Besluit:
  1. Kennis te nemen van de Ontwerp Omgevingsvisie Teylingen 'Een florerende Toekomst voor Teylingen’ (concept) en de beeldende samenvatting daarvan. 
  2. Richting mee te geven aan de Ontwerp Omgevingsvisie Teylingen door antwoord te geven op de volgende vragen: 
  • Kunt u zich vinden in de uitwerking van de kernboodschap, ambities en opgaven in de 'Bloem van Teylingen' in hoofdstuk 3; heeft u suggesties (aanvullingen, wijzigingen, andere accenten e.d.) over de uitwerking van de 9 thema's? 
  • Wat vindt u van de Teylingse koers op kaart (paragraaf 4.1); heeft u suggesties ten aanzien van het integrale visiebeeld en de legenda? • Wat vindt u van de uitwerking van het afwegingskader per deelgebied (hoofdstuk 4); heeft u suggesties over de koers voor een bepaald deelgebied of bepaalde deelgebieden? 
  • Heeft u andere inhoudelijke of procesmatige suggesties of aandachtspunten voor de Omgevingsvisie Teylingen die u wilt meegeven?

  Besluit

  De commissie bespreekt de Ontwerp Omgevingsvisie en geeft het college input mee voor de versie die ter inzage zal worden gelegd voor inwoners en andere belanghebbenden. De definitieve Omgevingsvisie zal naar verwachting voor de zomer aan de raad worden voorgelegd. De nog openliggende vragen van Partij voor Teylingen zullen schriftelijk gesteld worden en beantwoord.

 4. 4
  Sluiting