Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Welzijn

maandag 31 januari 2022

20:00 - 23:00

Locatie
Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout
Voorzitter
Frank Beijk

Agendapunten

De Teylinger Geschiedenis Prijs is een initiatief van de drie cultuurhistorische organisaties in Teylingen.
Het is een gemeentelijke prijs die jaarlijks bij toerbeurt wordt toegekend door Historische Kring Voorhout, Historisch Genootschap Warmelda en Stichting Oud Sassenheim aan een persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt door de geschiedenis of een aspect van de geschiedenis van een dorpskern op een bijzondere wijze voor het voetlicht te brengen,  bijvoorbeeld in de vorm van een artikel, een boek, een tentoonstelling , een presentatie, enz.
De prijs wordt voor het eerst uitgereikt. Ontvanger is auteur en uitgever Herman van Amsterdam uit Sassenheim. Alfred Pop, voorzitter van Stichting Oud Sassenheim, zal de redenen toelichten, waarna wethouder Arno van Kempen de prijs zal uitreiken.

Op verzoek van de fracties van CDA en PvdA is dit geagendeerd.

Raadsbrieven & Memo's

Onderwerp
Raadsmemo n.a.v. brief handbalvereniging Foreholte van 21 december 2021

Op de lijst van ingekomen stukken staan brieven en e-mails gericht aan de gemeenteraad.

Ingekomen stukken

Onderwerp
Nieuwsledenbrief Coronacrisis nr. 37 VNG
VNG Stand van zaken Hervormingsagenda Jeugd

Raadsbrieven & Memo's

Onderwerp
Aanpak wachtlijsten jeugdhulp
Maandelijkse rapportage Covid-wet, TWM, september/oktober 2021
Onderzoek naar een Was- en strijkservice Bollenstreek
Raadsbrief Gefaseerde oprichting GR Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland
Raadsbrief Mantelzorgcompliment 2022
Raadsbrief Monitor Sociaal Domein: Sturen op jeugdhulp
Raadsbrief Stand van zaken Doorbraakaanpak Holland Rijnland
Raadsmemo Sociale kaart Teylingen: stand van zaken
Raadsmemo Schuldhulpverlening 2022-2025
Stand van zaken leerlingenvervoer

Op de actielijst staan de lopende actiepunten weergegeven met de stand van zaken vanuit het college.
Voor de actielijst en stand van zaken openstaande moties verwijzen we u naar de overzichten:

Op de raadsagenda planning (RAP) is de planning van de raadsstukken te zien.

Terugkoppeling door de AB -en DB leden van de diverse gemeenschappelijke regelingen (zoals o.a. Holland Rijnland, ISD, Omgevingsdienst, HLT-Samen) over de in de afgelopen periode gehouden AB en DB vergaderingen of bijzonderheden voor aankomende vergaderingen.