Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Welzijn

Geannuleerd

maandag 14 juni 2021

20:00 - 20:00

Locatie
Geannuleerd
Voorzitter
Frank Beijk
Toelichting

De vergadering is geannuleerd, vanwege het ontbreken van agendapunten.
Ingekomen stukken, actielijst en raadsagendaplanning worden schriftelijk behandeld.

Agendapunten

Op de lijst van ingekomen stukken staan brieven en e-mails gericht aan de gemeenteraad. De lijst wordt schriftelijk behandeld. Eventuele vragen van commissieleden en de antwoorden, worden hier gepubliceerd.

Ingekomen stukken
Onderwerp
Ingekomen brief Budgetplafond K&J bereikt voor 2021
Ingekomen stuk Bekostiging dagbesteding/begeleiding groep
Motie aansluiting bij coalitie naar minimumloon 14 euro unaniem
Raadsbrieven & Memo's
Onderwerp
Raadsbrief Prognose en Ontwikkelingen Jeugdhulp begrotingen 2021, 2022, meerjarenbegroting
Raadsbrief Eindrapportage Cultuureducatie met Kwaliteit 2017 - 2020 op de basisscholen in Teylingen
Raadsbrief Jaarverantwoording Kinderopvang 2020, Teylingen
Raadsbrief Versnelling innovaties in de zorg
Raadsmemo Beleidsverruiming Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
Raadsmemo hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire
Raadsmemo Verduidelijking preventie drugsgebruik
Raadsmemo voorwaarden TONK
Raadsvragen
Onderwerp
Schriftelijke vragen over versoepeling strenge voorwaarden voor de TONK

Op de actielijst staan de lopende actiepunten weergegeven met de stand van zaken vanuit het college.
Voor de actielijst en stand van zaken openstaande moties verwijzen we u naar de overzichten:

Op de raadsagenda planning (RAP) is de planning van de raadsstukken te zien.