Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Welzijn

maandag 10 mei 2021

20:00 - 23:00

Locatie:
Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout
Voorzitter:
Frank Beijk

Agendapunten

Op de lijst van ingekomen stukken staan brieven en e-mails gericht aan de gemeenteraad.

Ingekomen stukken
Onderwerp
Ingekomen brief Uitbreiding fase 2 STV Sportpark Roodemolen
Raadsbrieven & Memo's
Onderwerp
Raadsbrief Maandelijkse rapportage Covid-wet, TWM, maart 2021
Raadsbrief Stand van zaken ontwikkeling GR KDB
Raadsmemo Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Op de actielijst staan de lopende actiepunten weergegeven met de stand van zaken vanuit het college.
Voor de actielijst en stand van zaken openstaande moties verwijzen we u naar de overzichten:

Op de raadsagenda planning (RAP) is de planning van de raadsstukken te zien.

Terugkoppeling door de AB -en DB leden van de diverse gemeenschappelijke regelingen (zoals o.a. Holland Rijnland, ISD, Omgevingsdienst, HLT-Samen) over de in de afgelopen periode gehouden AB en DB vergaderingen of bijzonderheden voor aankomende vergaderingen.