Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie DEB

woensdag 8 september 2021

20:00 - 23:00

Locatie
Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout
Voorzitter
Peter Scholten

Agendapunten

In de raad van 8 juli 2021 heeft Trilokaal de aankondiging gedaan voor drie moties. Zodra de teksten ontvangen zijn worden deze toegevoegd aan Ibabs.

Geagendeerd was daar.
Van Trilokaal is de aankondiging ontvangen van 3 moties. Het gaat hier alleen om de aankondiging. De moties (mits de definitieve tekst tijdig beschikbaar is) worden besproken in de commissies van begin september.
Trilokaal wil de volgende moties aankondigen
Motie Verduurzamen Gemeentelijk Vastgoed
Motie Kleinschalige energieopwekking doormiddel van windturbines
Motie Onderzoek hotelvoorzieningen Teylingen

Ingekomen stukken
Onderwerp
Ingekomen brief AB HR Regionale Omgevingsagenda - Hinderverplaatsing vliegverkeer naar Kaagbaan vanwege woningbouw regio Amsterdam
Oproep gemeenteraadsverkiezingen 2022 - ‘Benut vitale betekenis van kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen’
Raadsbrieven & Memo's
Onderwerp
Raadsbrief evaluatie prestatieafspraken 2020
Raadsbrief Maandelijkse rapportage Covid-wet, TWM, juni 2021
Raadsbrief Onderzoek samenwerking belastingen
Raadsbrief Opbrengsten meedenksessie Lokale Energiestrategie
Raadsbrief Warmtetransitie Teylingen zomer 2021
Raadsmemo Bollenstreekhout
Raadsmemo Coronamonitor 2021 Teylingen
Raadsmemo Jaarverslag Duurzame Ontwikkeling Teylingen 2020
Raadsmemo Meicirculaire Algemene uitkering Gemeentefonds
Raadsmemo Omgevingsanalyse/Strategische agenda Teylingen
Raadsmemo Rapport Analyse Woningbouw rondom Schiphol van To70 (in opdracht van NH-milieufederatie en Milieudefensie)
Raadsmemo Voorgang uitvoering besluit Ondernemersfonds
Tussentijdse Rapportage Programma Datagedreven Sturing (DgS)
Raadsvragen
Onderwerp
schriftelijke vragen Handhaving verbod op overdracht ligplaatsvergunning en aantal vergunningen/wachtlijst ligplaatsen