Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie DEB

woensdag 12 mei 2021

20:00 - 23:00

Locatie:
Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout
Voorzitter:
Peter Scholten

Agendapunten

Op de lijst van ingekomen stukken staan brieven en e-mails gericht aan de gemeenteraad.

Ingekomen stukken
Onderwerp
Ingekomen brief inkoopactie huiseigenaren 23-6-2020
Ingekomen stukken
Onderwerp
Schriftelijke vragen PHO+ overleggen van Holland Rijnland
Raadsbrieven & Memo's
Onderwerp
Raadsbrief Aanbieding evaluatie economische samenwerking Duin- en Bollenstreek
Raadsbrief Burger- en ondernemerspeiling "Waar staat Teylingen?"
Raadsbrief Jaarplan 2021 Greenport Duin- en Bollenstreek
Raadsbrief Managementletter HLTsamen 2020
Raadsbrief Vergunningverlening Uitvoering Programma Teylingen 2021 (VUP 2021)
Raadsmemo Afblazen demonstratieproject duurzame warmte Kagerbuurt Sassenheim
Raadsmemo Publicatie Rapport Akker- en Weidevogels Teylingen
Raadsmemo weegave van inspraakreacties op het plan van aanpak "kagerpleinbuurt, demonstratieproject duurzame warmte"
Raadsmemo Zienswijzen BRS en cluster ZW op LVB1
Raadsvragen
Onderwerp
Schriftelijke vragen VVD CDA Participatie en communicatie

Op de actielijst staan de lopende actiepunten weergegeven met de stand van zaken vanuit het college.
Voor de actielijst en stand van zaken openstaande moties verwijzen we u naar de overzichten:

Op de raadsagenda planning (RAP) is de planning van de raadsstukken te zien.

Terugkoppeling door de AB -en DB leden van de diverse gemeenschappelijke regelingen (zoals o.a. Holland Rijnland, ISD, Omgevingsdienst, HLT-Samen) over de in de afgelopen periode gehouden AB en DB vergaderingen of bijzonderheden voor aankomende vergaderingen.