Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Welzijn

maandag 10 juni 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout

Voorzitter
Mirjam Mack van Bellen
Toelichting

In verband met afwezigheid van mevr. Groenendal zal mevr. Mack- van Bellen de commissie voorzitten.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  • Mevr. Viele is afwezig, dhr. Severs is daarom aanwezig.
  • Mevr. Schutte is afwezig. De ChristenUnie is daarom niet aanwezig.
  00:04:21 - 00:05:05 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:05:05 - 00:05:12 - Sandra Jasperse
  00:05:13 - 00:05:25 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:05:26 - 00:05:59 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:06:00 - 00:06:35 - Elsbeth Koek
  00:06:35 - 00:06:40 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:06:46 - 00:07:03 - Elsbeth Koek
  00:07:03 - 00:07:05 - Joep Derksen
  00:07:05 - 00:07:06 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:07:06 - 00:07:26 - Joep Derksen
  00:07:26 - 00:07:35 - Elsbeth Koek
  00:07:35 - 00:07:40 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:07:40 - 00:07:52 - Nick Severs
  00:07:52 - 00:07:56 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:07:58 - 00:08:43 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:08:44 - 00:09:46 - Guylaine Loos
  00:09:47 - 00:09:51 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:09:51 - 00:11:02 - Sandra Jasperse
  00:11:04 - 00:11:06 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:11:06 - 00:12:34 - Joep Derksen
  00:12:35 - 00:12:39 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:12:39 - 00:12:50 - Joep Derksen
  00:12:51 - 00:12:55 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:12:55 - 00:13:51 - Nick Severs
  00:13:51 - 00:13:54 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:13:54 - 00:14:44 - Leo Blom
  00:14:44 - 00:14:48 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:14:49 - 00:14:59 - Daniël Spruit
  00:14:59 - 00:15:03 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:15:03 - 00:16:12 - Heleen Steens
  00:16:13 - 00:16:16 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:16:16 - 00:16:31 - Edith Alkemade-Augustinus
  00:16:32 - 00:16:34 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:16:34 - 00:18:19 - Paul Witteman
  00:18:20 - 00:18:28 - Mirjam Mack-Van Bellen
 2. 2

  Besluit

  De agenda is gewijzigd vastgesteld. 


  Agendapunt 7 en 8 worden tegelijk behandeld.

 3. 3

  Bij een commissievergadering kunt u gebruikmaken van het inspreekrecht. U geeft dan uw mening aan de raadsleden over een voorstel waar zij een besluit over moeten nemen of iets dat in Teylingen speelt. Indien u gebruik wil maken van het inspreekrecht, willen we u vragen om contact op te nemen met de griffie via gemeenteraad@raadteylingen.nl t.a.v. mevr. Nuni de Groot, griffier commissie Welzijn. We ontvangen uw bericht bij voorkeur >24 uur van tevoren, zodat raadsleden daar voortijdig kennis van kunnen nemen.


  Insprekers:
  - De inspreker van 30-05 kan niet aanwezig zijn, haar inspreektekst is te vinden in de bijlage.

 4. 4

  • Mededeling wethouder Koek

  Besluit

  Wethouder Koek doet een mededeling over de HKV.

  Het college is gestart met het onderzoeken van een onderkomen in de Spelewey. Zodra meer bekend is zal het college dit tijdig laten weten aan de commissie.

 5. 5

  Bij de fractievergaderingen kunnen fracties aangeven als een hamerstuk een bespreekstuk moet worden en andersom.

 6. 6
  B E S P R E E K P U N T E N
 7. 7

  [Besluitvormend]


  De Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijk Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek voert voor de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk taken uit op het gebied van participatie, schuldhulpverlening, inburgering en Wmo. In een gemeenschappelijke regeling worden afspraken vastgelegd zoals de verdeling van kosten, de organisatiestructuur, de bevoegdheden van de betrokken partijen, en de wijze van besluitvorming. Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd (Wgr). Door de wijziging van de Wet is het nodig om de gemeenschappelijke regeling aan te passen. Eerder heeft de gemeenteraad een positieve zienswijze gegeven op deze wijzigingen. Nu vraagt het college aan de raad om toestemming te verlenen om over te gaan tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling.

  Besluit:
  1. Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om over te gaan tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek conform de tekst Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek.

  Besluit

  De commissie adviseert om het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen.  De volgende punten zijn besproken:
  - Beheersmaatregelen
  - Onafhankelijke klachtbehandeling
  - Evaluatietermijnen
  - Dienstverlening
  - Technische sessie met de ISD  Partij voor Teylingen neemt het nog terug mee naar de fractie en laat nog weten hoe zij zullen stemmen.

  Agendapunt 7 en 8 zijn tegelijk behandeld.  Toezegging wethouder Koek: de wethouder brengt in het DB in hoe Teylingen kijkt naar de klachtbehandeling.

  00:18:23 - 00:18:28 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:18:31 - 00:20:54 - Elsbeth Koek
  00:20:54 - 00:20:55 - Joep Derksen
  00:20:55 - 00:20:56 - Elsbeth Koek
  00:20:56 - 00:20:59 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:20:59 - 00:21:23 - Joep Derksen
  00:21:23 - 00:22:58 - Elsbeth Koek
  00:22:58 - 00:23:11 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:23:12 - 00:24:34 - Heleen Steens
  00:24:34 - 00:24:45 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:24:45 - 00:25:01 - Joep Derksen
  00:25:01 - 00:25:09 - Paul Witteman
  00:25:09 - 00:25:10 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:25:10 - 00:25:36 - Joep Derksen
  00:25:36 - 00:25:40 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:25:40 - 00:26:28 - Paul Witteman
  00:26:29 - 00:26:30 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:26:30 - 00:27:13 - Joep Derksen
  00:27:13 - 00:27:35 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:27:35 - 00:27:44 - Joep Derksen
  00:27:44 - 00:27:48 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:27:48 - 00:27:51 - Nick Severs
  00:27:51 - 00:27:57 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:27:57 - 00:28:01 - Joep Derksen
  00:28:01 - 00:28:37 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:28:37 - 00:29:14 - Leo Blom
  00:29:14 - 00:29:23 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:29:23 - 00:29:36 - Daniël Spruit
  00:29:36 - 00:29:39 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:29:39 - 00:30:33 - Kardien de Werker
  00:30:33 - 00:30:37 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:30:38 - 00:31:00 - Edith Alkemade-Augustinus
  00:31:00 - 00:31:03 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:31:03 - 00:31:34 - Thomas Becker
 8. 8

  [besluitvormend]


  Het Dagelijks Bestuur (DB) van de ISD Bollenstreek heeft op 18 april 2024 de jaarrekening 2023, begrotingswijziging 2024-I en begroting 2025 aan de gemeenteraad gestuurd. Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en artikel 42 en 45 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek heeft de gemeenteraad het recht om een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2024-I en de begroting 2025.  Besluit:
  1. Als zienswijze aan het bestuur van de ISD Bollenstreek te laten weten dat de raad instemt met de begrotingswijziging 2024-I van de gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek volgens de conceptbrief
  2. Als zienswijze aan het bestuur van de ISD Bollenstreek te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek volgens de conceptbrief.

  Besluit

  De commissie adviseert om het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen. 


  De volgende punten zijn besproken:
  - Beheersmaatregelen
  - Onafhankelijke klachtbehandeling
  - Evaluatietermijnen
  - Dienstverlening
  - Technische sessie met de ISD


  Partij voor Teylingen neemt het nog terug mee naar de fractie en laat nog weten hoe zij zullen stemmen.

  Agendapunt 7 en 8 zijn tegelijk behandeld. 


  Toezegging wethouder Koek: de wethouder brengt in het DB in hoe Teylingen kijkt naar de klachtbehandeling.

  Acties & toezeggingen

  Onderwerp
  Klachtbehandeling ISD

  Technische vragen openbaar

  Onderwerp
  TV ISD Zienswijze / FvD
 9. 9

  [besluitvormend]


  Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland (SO Zorg) de ontwerpbegroting 2025 aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025.


  Besluit:
  ​​​Als zienswijze aan het bestuur van de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland te laten weten dat de raad instemtmetde ontwerpbegroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland,volgens de zienswijzebrief.​

  Besluit

  De commissie adviseert het raadsvoorstel als hamerstuk te behandelen.

  00:31:25 - 00:31:34 - Thomas Becker
  00:31:35 - 00:31:38 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:31:38 - 00:32:14 - Guylaine Loos
  00:32:14 - 00:32:16 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:32:16 - 00:32:40 - Sandra Jasperse
  00:32:41 - 00:32:43 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:32:43 - 00:33:56 - Joep Derksen
  00:33:56 - 00:33:59 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:33:59 - 00:36:02 - Milan Schenk
  00:36:02 - 00:36:16 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:36:22 - 00:37:56 - Elsbeth Koek
  00:37:57 - 00:38:36 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:38:36 - 00:38:41 - Kardien de Werker
  00:38:41 - 00:38:43 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:38:43 - 00:38:45 - Edith Alkemade-Augustinus
  00:38:45 - 00:38:48 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:38:48 - 00:39:11 - Thomas Becker
  00:39:11 - 00:39:38 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:39:38 - 00:39:39 - Guylaine Loos
  00:39:39 - 00:39:42 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:39:42 - 00:39:43 - Sandra Jasperse
  00:39:43 - 00:39:47 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:39:47 - 00:40:10 - Joep Derksen
  00:40:10 - 00:40:16 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:40:16 - 00:40:20 - Nick Severs
  00:40:20 - 00:40:22 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:40:22 - 00:40:24 - Leo Blom
  00:40:24 - 00:40:27 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:40:27 - 00:40:30 - Daniël Spruit
  00:40:30 - 00:40:35 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:40:35 - 00:40:48 - Joep Derksen
  00:40:48 - 00:41:07 - Mirjam Mack-Van Bellen
 10. 10

  [Besluitvormend]
  Op 1 juli 2022 is de Wgr gewijzigd. Het doel daarvan is om de democratische legitimatie en de kaderstellende en controlerende rol van de raad met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen te versterken.
  De wijzigingen van de Wgr zijn onder te verdelen in drie categorieën:
  1. De versterking van de positie van raden bij besluitvorming in gemeenschappelijke regelingen.
  2. De introductie van aanvullende controle-instrumenten voor raden.
  3. Het verbeteren van de positie van raden met betrekking tot het functioneren van de Regeling.  Besluit
  1. De zienswijze op het ontwerpbesluit tot 2e wijziging van de GR werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek, vast te stellen.

  Besluit

  De commissie adviseert het raadsvoorstel als hamerstuk te behandelen.

 11. 11

  [besluitvormend]


  Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) heeft de gemeenteraad van Teylingen het recht om een zienswijze in te dienen op de herziene begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB). Het college stelt voor als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de herziene begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025.


  Besluit:

  1. ​​​​Als zienswijze aan het bestuur te laten weten, dat de raad instemt met de herziene begroting 2024 van de gemeenschappelijke Regeling Kust-,Duin- en Bollenstreek (GR KDB).
  2. ​Als zienswijze aan het bestuur te laten weten, dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2025 van de gemeenschappelijke Regeling Kust-,Duin- en Bollenstreek (GR KDB).​

  Besluit

  De commissie adviseert om het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen. 


  Partij voor Teylingen stemt tegen dit raadsvoorstel.

  00:41:06 - 00:41:07 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:41:07 - 00:42:15 - Thomas Becker
  00:42:15 - 00:42:18 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:42:18 - 00:42:51 - Guylaine Loos
  00:42:52 - 00:42:54 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:42:54 - 00:43:03 - Sandra Jasperse
  00:43:04 - 00:43:06 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:43:06 - 00:43:47 - Joep Derksen
  00:43:47 - 00:43:50 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:43:50 - 00:43:57 - Joep Derksen
  00:43:57 - 00:44:01 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:44:01 - 00:44:09 - Nick Severs
  00:44:09 - 00:44:13 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:44:13 - 00:45:00 - Leo Blom
  00:45:00 - 00:45:08 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:45:08 - 00:45:19 - Joep Derksen
  00:45:22 - 00:45:35 - Leo Blom
  00:45:35 - 00:45:40 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:45:41 - 00:45:49 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:45:49 - 00:46:04 - Daniël Spruit
  00:46:04 - 00:46:19 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:46:19 - 00:47:32 - Kardien de Werker
  00:47:32 - 00:47:35 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:47:35 - 00:47:36 - Kardien de Werker
  00:47:36 - 00:47:57 - Edith Alkemade-Augustinus
  00:47:57 - 00:48:03 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:48:06 - 00:48:47 - Elsbeth Koek
  00:48:47 - 00:48:49 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:48:49 - 00:49:21 - Joep Derksen
  00:49:21 - 00:49:41 - Elsbeth Koek
  00:49:41 - 00:49:55 - Joep Derksen
  00:49:55 - 00:50:41 - Elsbeth Koek
  00:50:41 - 00:51:15 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:51:15 - 00:51:18 - Milan Schenk
  00:51:18 - 00:51:23 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:51:23 - 00:55:29 - Milan Schenk
  00:55:29 - 00:55:37 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:55:37 - 00:56:57 - Daniël Spruit
  00:56:57 - 00:57:00 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:57:00 - 00:59:16 - Heleen Steens
  00:59:16 - 00:59:20 - Mirjam Mack-Van Bellen
  00:59:20 - 01:01:29 - Edith Alkemade-Augustinus
  01:01:31 - 01:01:33 - Mirjam Mack-Van Bellen
  01:01:33 - 01:03:06 - Paul Witteman
 12. 12

  [motie]
  Indieners: Forum voor Democratie
  Mede-indieners:


  Roept het college op


  - Niet over te gaan tot het geven van de opdracht voor het plaatsen van het beeld en geen omgevingsvergunning aan te vragen en daarmee de voorgenomen plaatsing terug te draaien;


  - In samenspraak met de omwonenden tot de keuze voor een breed gedragen, ander kunstwerk te komen, al dan niet tot een andere invulling van de open ruimte in park Molentocht te komen;

  Besluit

  De commissie adviseert om de motie ter stemming te agenderen. 


  Het participatiebeleid/participatieproces/nota kunst in de buitenruimte wordt besproken en de vraag wordt opgegooid om deze eventueel te evaluaeren/herzien.

  Technische vragen openbaar

  Onderwerp
  TV Kunstwerk Park Molentocht
  01:02:52 - 01:03:06 - Paul Witteman
  01:03:06 - 01:03:08 - Mirjam Mack-Van Bellen
  01:03:08 - 01:05:56 - Guylaine Loos
  01:05:56 - 01:05:59 - Mirjam Mack-Van Bellen
  01:05:59 - 01:07:29 - Sandra Jasperse
  01:07:29 - 01:07:31 - Mirjam Mack-Van Bellen
  01:07:32 - 01:09:31 - Joep Derksen
  01:09:31 - 01:09:36 - Mirjam Mack-Van Bellen
  01:09:36 - 01:11:03 - Leo Blom
  01:11:03 - 01:11:08 - Mirjam Mack-Van Bellen
  01:11:11 - 01:12:12 - Elsbeth Koek
  01:12:12 - 01:12:25 - Mirjam Mack-Van Bellen
  01:12:25 - 01:14:59 - Milan Schenk
  01:14:59 - 01:15:02 - Mirjam Mack-Van Bellen
  01:15:02 - 01:15:32 - Paul Witteman
  01:15:33 - 01:15:34 - Mirjam Mack-Van Bellen
  01:15:34 - 01:16:08 - Milan Schenk
  01:16:08 - 01:16:11 - Mirjam Mack-Van Bellen
  01:16:11 - 01:16:46 - Heleen Steens
  01:16:47 - 01:16:53 - Mirjam Mack-Van Bellen
  01:16:53 - 01:17:14 - Joep Derksen
  01:17:14 - 01:17:36 - Mirjam Mack-Van Bellen
  01:17:36 - 01:17:41 - Heleen Steens
  01:17:41 - 01:19:23 - Mirjam Mack-Van Bellen
  01:19:23 - 01:19:27 - Joep Derksen
  01:19:28 - 01:19:43 - Mirjam Mack-Van Bellen
  01:19:43 - 01:20:12 - Joep Derksen
  01:20:17 - 01:20:33 - Mirjam Mack-Van Bellen
  01:20:33 - 01:20:34 - Joep Derksen
  01:20:38 - 01:20:55 - Mirjam Mack-Van Bellen
  01:20:55 - 01:20:58 - Nick Severs
  01:21:07 - 01:21:37 - Nick Severs
  01:21:38 - 01:21:42 - Mirjam Mack-Van Bellen
  01:21:45 - 01:21:53 - Elsbeth Koek
  01:21:54 - 01:22:03 - Reny Wietsma-Biesbroek
  01:22:09 - 01:23:07 - Reny Wietsma-Biesbroek
 13. 13

  Op de lijst van ingekomen stukken staan brieven en e-mails gericht aan de gemeenteraad.

 14. 13.A
  Voor pre-advies naar college
 15. 13.B
  Ter afhandeling naar college
 16. 13.C

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Jaarverslag Juridische Zaken ISD Bollenstreek 2022-2023
  Loopeend Vivaldipark
  Onvolledige participatie kunstwerk Park Molentocht
  VNG Ledenbrief 24/015 - Nieuwe Modelverordening leerlingenvervoer
 17. 13.D

  Raadsbrieven & Memo's

  Onderwerp
  Raadsbrief Doorontwikkeling Stichting Voor ieder 1: Definitief besluit organisatievorm
  Raadsbrief Cliëntervaringsonderzoek jeugdhulp Holland Rijnland 2022
  Raadsbrief Doorontwikkeling stichting Voor ieder 1: Stand van zaken
  Raadsbrief Gespecialiseerde Jeugdhulp Holland Rijnland: Aanpak wachttijden en financiën
  Raadsbrief maatschappelijke zorg Teylingen 2024
  Raadsmemo reactie op motie Schiphol en gezondheid inwoners
  Raadsmemo (alleen Teylingen) - 768673 Slavernijverleden herdenking Teylingen
  Raadsmemo doorontwikkeling Stiwa naar Sportbedrijf Teylingen
  Raadsmemo motie verduurzaming verenigingsaccommodaties

  Schriftelijke vragen

  Onderwerp
  Schriftelijke vragen CDA mbt overlast nabij Roodemolenpolder
 18. 14

  Op de actielijst staan de lopende actiepunten weergegeven met de stand van zaken vanuit het college.
  Voor de actielijst en stand van zaken openstaande moties verwijzen we u naar de overzichten:


  Op de raadsagenda planning (RAP) is de planning van de raadsstukken te zien.


  Punten voor acties-toezeggingen- moties:
  - Nieuwe einddatum motie gratis lidmaatschap bibliotheek: 1e kwartaal 2024

  Besluit

  De einddatum van de motie onderzoek gratis lidmaatschap bibliotheek t/m 27 jaar PVDA is gewijzigd naar het eerste kwartaal van 2025.


  Dhr. Derksen vraagt een vraag over de rolstoelvriendelijkheid in de Tulp. Wethouder Wietsma komt nog met een terugkoppeling/stand van zaken.

 19. 15

  Terugkoppeling door de AB -en DB leden van de diverse gemeenschappelijke regelingen (zoals o.a. Holland Rijnland, ISD, Omgevingsdienst, HLT-Samen) over de in de afgelopen periode gehouden AB en DB vergaderingen of bijzonderheden voor aankomende vergaderingen.

 20. 16

  Forum voor democratie stelt de volgende rondvraag:
  Is er al een update wat betreft speeltuin het Vossenhol in Warmond? Zoals bekend wil het bestuur graag een nieuwe blokhut. Is hier enig perspectief op? Hoe staat het ervoor? Zo nee, wat is daarvan de reden?

  01:22:41 - 01:23:07 - Reny Wietsma-Biesbroek
  01:23:08 - 01:23:22 - Mirjam Mack-Van Bellen
 21. 17

  01:23:14 - 01:23:22 - Mirjam Mack-Van Bellen