Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Welzijn

maandag 2 september 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout

Voorzitter
Sandra Groenendal

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3
  Spreekrecht inwoners
 4. 4

  De volgende mededelingen worden gedaan:

  • Wethouder Wietsma: Afspraken huisvesting bibliotheek Teylingen
 5. 5

  Bij de fractievergaderingen kunnen fracties aangeven als een hamerstuk een bespreekstuk moet worden en andersom.

 6. 7
  B E S P R E E K P U N T E N
 7. 9

  Op de lijst van ingekomen stukken staan brieven en e-mails gericht aan de gemeenteraad.

 8. 9.A
  Voor pre-advies naar college
 9. 9.B
  Ter afhandeling naar college
 10. 9.C

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Brief aan raadsleden en PCN sociaal jaarverslag 2023
  Brief besluit algemeen bestuur ISD over begrotingswijziging 2024-I en begroting 2025
  Jaarverslag 2023 Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek
  Jeugdhulp Holland Rijnland /Raadsbrief Taskforce
  VNG Ledenbrief 24/028 - Modelverordening antidiscriminatievoorziening
 11. 9.D

  Raadsbrieven & Memo's

  Onderwerp
  Raadsbrief - 783659 Financiering Omroep BO 2025 tot en met 2028
  Raadsbrief Jaarverantwoording Kinderopvang 2023, Teylingen
  Raadsbrief Klanttevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer Duin- en Bollenstreek
  Raadsmemo Collegereactie op advies Adviesraad Sociaal Domein
 12. 10

  Op de actielijst staan de lopende actiepunten weergegeven met de stand van zaken vanuit het college.
  Voor de actielijst en stand van zaken openstaande moties verwijzen we u naar de overzichten:

  Op de raadsagenda planning (RAP) is de planning van de raadsstukken te zien.


  [Update 18-06]
  Het college heeft de volgende voorstellen:

  • De motie verduurzaming verenigingsaccomodaties af te handelen. Zie de raadsmemo motie verduurzaming verenigingsaccomodaties.
  • De motie Schiphol en gezondheid inwoners af te handelen. Zie de raadsmemo reactie op de motie Schiphol en gezondheid inwoners.
  • De motie gesprek tennisbanen STV af te handelen. Zie het RV herinrichting sportpark de Roodemolen.
  • Een nieuwe einddatum voor de motie toetsingskader cultuur herzien en actiepunt/toezegging heroverweging toetsingskader cultuur met betrekking tot subsidie- en accomodatiebeleid: Q1 2025.
  • RV Voorkeur huisvesting bibliotheek: zie de mededeling. Verzoek is om dit punt af te handelen. 
  • Verzoek is om de toezegging RAP voor de commissie welzijn af te handelen, dit is een regulier proces. 


  Voor de volgende moties/actiepunten is er geen einddatum genoteerd of verstreken:

  • RV Voorkeur huisvesting bibliotheek Teylingen
  • RAP voor de commissie Welzijn
  • Motie toekomstvisie Oude raadhuis Sassenheim
 13. 11

  Terugkoppeling door de AB -en DB leden van de diverse gemeenschappelijke regelingen (zoals o.a. Holland Rijnland, ISD, Omgevingsdienst, HLT-Samen) over de in de afgelopen periode gehouden AB en DB vergaderingen of bijzonderheden voor aankomende vergaderingen.

 14. 12
  Rondvraag
 15. 13
  Sluiting