Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

woensdag 24 november 2021

19:59 - 20:00

Voorzitter
Carla G.J. Breuer
Toelichting

Deze vergadering is vervallen wegens ontbreken agendapunten

Agendapunten

De concept raadsagenda wordt, zodra alle commissieagenda's zijn afgehandeld, per mail uitgezet bij de leden van het presidium.

Op 23 september 2021 heeft de gemeenteraad Teylingen de conclusies en aanbevelingen van het eindrapport bekrachtigd en de raadswerkgroep ISG-GOM gevraagd om na te denken over het vervolgproces. Hieruit zijn twee initiatieven gekomen om de problematiek in bredere kring te verkennen: een regionale raadsledenbijeenkomst en een ronde-tafel-sessie met betrokkenen bij het onderzoeksrapport (agrariërs, LTO, GOM). Het doel van beide activiteiten is om direct betrokkenen te informeren over de uitkomsten van het rapport en te verkennen in hoeverre de problematiek speelt, zodat we een gedeeld beeld van de situatie kunnen krijgen met elkaar.

Het Presidium wordt gevraagd om het benodigde krediet voor de invulling van de 2 vervolgstappen (€ 10.000) beschikbaar te stellen.

Besluit

Met dit voorstel is door de leden van het presidium per mail ingestemd (22 nov 2022).