Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

woensdag 12 mei 2021

19:00 - 20:00

Locatie:
Trouwzaal, Bestuurscentrum Voorhout
Voorzitter:
Carla G.J. Breuer

Agendapunten

Dit punt is geagendeerd op verzoek van de VVD en de PvdA. Onlangs is onduidelijkheid ontstaan over of een raadslid op persoonlijke titel (en/of als individueel raadslid) aanwezig was bij een bijeenkomst in een andere gemeente of dat er sprake was van vertegenwoordiging namens de gemeenteraad van Teylingen. Van belang is dat, indien raadsleden deelnemen aan bijeenkomsten in andere gemeenten, voor een ieder duidelijk is wat de status is van deze vertegenwoordiging. Is het raadslid op persoonlijke titel aanwezig, of namens de eigen fractie of namens de gemeenteraad van Teylingen? In het laatste geval moet de (inhoudelijke) bijdrage afgestemd worden met het presidium, in de eerste twee gevallen met de eigen fractie. Daarbij moet de persoon aan de aanwezigen/organisatoren duidelijk maken wat de status is van deze vertegenwoordiging. Verzoek aan het presidium is om dit als gedragslijn vast te stellen.

Dit punt is geagendeerd op verzoek van Frans van Swieten.