Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

woensdag 12 mei 2021

19:00 - 20:00

Locatie
Trouwzaal, Bestuurscentrum Voorhout
Voorzitter
Carla G.J. Breuer

Agendapunten

Dit punt is geagendeerd op verzoek van de VVD en de PvdA. Onlangs is onduidelijkheid ontstaan over of een raadslid op persoonlijke titel (en/of als individueel raadslid) aanwezig was bij een bijeenkomst in een andere gemeente of dat er sprake was van vertegenwoordiging namens de gemeenteraad van Teylingen. Van belang is dat, indien raadsleden deelnemen aan bijeenkomsten in andere gemeenten, voor een ieder duidelijk is wat de status is van deze vertegenwoordiging. Is het raadslid op persoonlijke titel aanwezig, of namens de eigen fractie of namens de gemeenteraad van Teylingen? In het laatste geval moet de (inhoudelijke) bijdrage afgestemd worden met het presidium, in de eerste twee gevallen met de eigen fractie. Daarbij moet de persoon aan de aanwezigen/organisatoren duidelijk maken wat de status is van deze vertegenwoordiging. Verzoek aan het presidium is om dit als gedragslijn vast te stellen.

Dit punt is geagendeerd op verzoek van Frans van Swieten.

In het voorjaar van 2021 zijn we van start gegaan met twee reeksen van de cursus Politiek Actief met ieder plaats voor 15 deelnemers. Beide reeksen zaten in korte tijd vol met enthousiaste inwoners die graag meer willen weten van de lokale politiek. Vanwege het hoge animo zouden we graag in het najaar (oktober/november) een derde reeks willen organiseren. Het Presidium wordt gevraagd hiervoor het benodigde budget beschikbaar te stellen (circa € 5.100).

Sandra Groenendal vraagt aandacht voor de informatievoorziening via de dagmail. Nu verstopt de dagmail de mailboxen en zij vraagt om dit te bundelen tot max 2 bundels per dag.