Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

dinsdag 14 mei 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout

Voorzitter
Bart van der Ploeg
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:03:08 - 00:03:09 - Mirjam Mack-van Bellen
  00:04:14 - 00:06:06 - Bart van der Ploeg
 2. 2

  Besluit

  Agendapunt 10 'Motie Watertuin' wordt als eerste bespreekpunt behandeld.


  Agendapunt 7 'Bestemmingsplan crisis- en herstelwet aanvullende bouw- en gebruiksregels' blijft een bespreekpunt.

  Het is goed gebruik agendapunten waarvoor een inspreker zich heeft gemeld naar voren te halen.

  00:05:26 - 00:06:06 - Bart van der Ploeg
  00:06:06 - 00:06:29 - Mirjam Mack-van Bellen
  00:06:29 - 00:08:22 - Bart van der Ploeg
 3. 3

  Bij een commissievergadering kunt u gebruikmaken van het inspreekrecht. U geeft dan uw mening aan de raadsleden over een voorstel waar zij een besluit over moeten nemen of iets dat in Teylingen speelt. Indien u gebruik wil maken van het inspreekrecht, willen we u vragen om contact op te nemen met de griffie via gemeenteraad@raadteylingen.nl t.a.v. mevr. Cecile Bus, griffier commissie Ruimte. We ontvangen uw bericht bij voorkeur > 24 uur van tevoren, zodat raadsleden dit op tijd weten en zich hierop op kunnen voorbereiden.

  00:07:05 - 00:08:22 - Bart van der Ploeg
 4. 4

  00:07:07 - 00:08:22 - Bart van der Ploeg
 5. 5

  Bij de fractievergaderingen kunnen fracties aangeven als een hamerstuk een bespreekstuk moet worden en andersom.

 6. 6
  B E S P R E E K P U N T E N
 7. 7

  Binnen de gemeente bestaan twee beleidsregels m.b.t. het toepassen van zgn. 'kruimelgevallen' (hoe om te gaan met kleine afwijkingen van het bestaande bestemmingsplan). Het gaat om de volgende beleidsregels:

  • Kruimelbeleid 1e herziening 2011
  • Ruimtelijke randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten Duin- en Bollenstreek.
   Deze beleidsregels worden in de CHw-bestemmingsplan beleidsneutraal omgezet. Een Chw-bestemmingsplan is niet hetzelfde als een Omgevingsplan, maar hier kan al wel gebruik gemaakt worden van de ruimte die de Omgevingswet biedt om bepaalde regelgeving flexibeler in te vullen.
   Er zijn twee zienswijzen binnengekomen op het ontwerp-bestemmingsplan, ook zijn enkele ambtshalve wijzigingen t.o.v. het ontwerp doorgevoerd.

  Gevraagd besluit:

  1. De Nota van beantwoording overlegreacties/zienswijzen, tevens Nota van wijzigingen ontwerpbestemmingsplan "Crisis- en herstelwet bestemmingsplan aanvullende bouw- en gebruiksregels Teylingen" vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan "Crisis- en herstelwet bestemmingsplan aanvullende bouw- en gebruiksregels Teylingen” met identificatienummer NL.IMRO.1525.BP2023TEY11004-VA01 gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan vast te stellen.

  Besluit

  De commissie adviseert het raadsvoorstel als 'hamerstuk, tenzij' in de volgende raadsvergadering te agenderen.

  Bespreekpunt:
  - Rechten en woonomstandigheden van arbeidsmigranten


  Wethouder Volten zal de vragen van de Christenunie en GroenLinks op dit punt schriftelijk beantwoorden.

  Acties & toezeggingen

  Onderwerp
  Rechten en woonomstandigheden arbeidsmigranten
  01:13:40 - 01:14:54 - Bart van der Ploeg
  01:14:54 - 01:18:08 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:18:09 - 01:18:27 - Bart van der Ploeg
  01:18:28 - 01:19:01 - Marlies Volten
  01:19:01 - 01:19:11 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:19:11 - 01:20:09 - Marlies Volten
  01:20:09 - 01:20:13 - Bart van der Ploeg
  01:20:13 - 01:20:48 - Anja Schrage
  01:20:48 - 01:20:50 - Marlies Volten
  01:20:51 - 01:20:53 - Bart van der Ploeg
  01:20:53 - 01:21:31 - Joep Derksen
  01:21:31 - 01:21:42 - Marlies Volten
  01:21:42 - 01:22:47 - Bart van der Ploeg
 8. 8

  Het betreft de bouw van een supermarkt, 3 commerciële ruimten, 48 appartementen en 11 woningen met bijbehorende voorzieningen. Om het bouwplan mogelijk te maken is een verklaring van geen bedenkingen van de raad nodig.


  Gevraagd besluit:

  1. De ontwerp verklaring van geen bedenkingen, zoals bedoeld in artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en artikel 6.5, eerste lid van het Besluit omgevingsrecht (Bor) voor de bouw een supermarkt, 3 commerciële ruimten, 48 appartementen en 11 woningen met bijbehorende voorzieningen aan het Hortusplein in Sassenheim ter inzage te leggen gedurende een periode van zes weken.
  2. De ontwerp verklaring van geen bedenkingen de status van definitieve verklaring van geen bedenkingen te verlenen als geen zienswijzen zijn ontvangen op de ontwerp verklaring van geen bedenkingen en de ontwerp omgevingsvergunning.

  Besluit

  De commissie adviseert het raadsvoorstel als hamerstuk te behandelen in de komende gemeenteraad.

  Bespreekpunten:
  - Multifunctioneel gebruik
  - Geluidseisen niet overal haalbaar, maatwerk nodig. Hoe realiseerbaar en afdwingbaar?
  - Klinkerverharding versus asfalt i.v.m. lawaai winkelwagens
  - Parkeren wel/niet een probleem
  - Spreiding bezoekers supermarkten
  - Pleidooi betaalbare  koopwoningen bovenop sociale huurwoningen
  - Binnenstedelijk bouwen is prima
  - Flora& Fauna-onderzoeken (vleermuizen) goed plannen ivm voortgang ontwikkeling
  - Aandacht voor huisvesting huidige bewoners van deze locatie

  01:22:13 - 01:22:47 - Bart van der Ploeg
  01:22:52 - 01:23:33 - Marlies Volten
  01:23:33 - 01:23:50 - Bart van der Ploeg
  01:23:50 - 01:25:13 - Theo van den Nouland
  01:25:13 - 01:25:32 - Bart van der Ploeg
  01:25:32 - 01:26:45 - Dion Piket
  01:26:45 - 01:26:47 - Bart van der Ploeg
  01:26:47 - 01:28:45 - Ruben Kroeze
  01:28:46 - 01:28:48 - Bart van der Ploeg
  01:28:48 - 01:30:39 - Joep Derksen
  01:30:39 - 01:30:41 - Bart van der Ploeg
  01:30:41 - 01:30:47 - Stefanie de Voogd
  01:30:48 - 01:31:00 - Stefanie de Voogd
  01:31:01 - 01:31:06 - Joep Derksen
  01:31:07 - 01:31:11 - Bart van der Ploeg
  01:31:11 - 01:31:41 - Milan Schenk
  01:31:41 - 01:31:43 - Bart van der Ploeg
  01:31:43 - 01:31:44 - Milan Schenk
  01:31:44 - 01:31:45 - Bart van der Ploeg
  01:31:45 - 01:31:46 - Joep Derksen
  01:31:46 - 01:31:47 - Bart van der Ploeg
  01:31:50 - 01:31:52 - Bart van der Ploeg
  01:31:52 - 01:31:53 - Milan Schenk
  01:31:53 - 01:31:54 - Joep Derksen
  01:31:54 - 01:31:57 - Milan Schenk
  01:31:59 - 01:32:45 - Joep Derksen
  01:32:45 - 01:32:50 - Bart van der Ploeg
  01:32:50 - 01:33:17 - Theo van den Nouland
  01:33:17 - 01:33:18 - Bart van der Ploeg
  01:33:18 - 01:33:19 - Theo van den Nouland
  01:33:19 - 01:33:43 - Joep Derksen
  01:33:43 - 01:33:44 - Theo van den Nouland
  01:33:44 - 01:33:46 - Bart van der Ploeg
  01:33:46 - 01:34:12 - Dion Piket
  01:34:12 - 01:34:14 - Joep Derksen
  01:34:14 - 01:34:17 - Bart van der Ploeg
  01:34:17 - 01:34:20 - Joep Derksen
  01:34:21 - 01:34:24 - Bart van der Ploeg
  01:34:24 - 01:34:48 - Paul Witteman
  01:34:48 - 01:35:00 - Bart van der Ploeg
  01:35:00 - 01:35:36 - Joep Derksen
  01:35:36 - 01:35:39 - Bart van der Ploeg
  01:35:39 - 01:36:54 - Milan Schenk
  01:36:54 - 01:36:59 - Bart van der Ploeg
  01:36:59 - 01:39:00 - Stefanie de Voogd
  01:39:00 - 01:39:04 - Bart van der Ploeg
  01:39:04 - 01:39:17 - Fons Welters
  01:39:17 - 01:39:21 - Bart van der Ploeg
  01:39:21 - 01:39:50 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:39:50 - 01:39:51 - Bart van der Ploeg
  01:39:51 - 01:40:04 - Joep Derksen
  01:40:04 - 01:40:29 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:40:29 - 01:40:30 - Joep Derksen
  01:40:30 - 01:40:33 - Bart van der Ploeg
  01:40:33 - 01:40:41 - Joep Derksen
  01:40:42 - 01:40:49 - Bart van der Ploeg
  01:40:49 - 01:40:55 - Paul Witteman
  01:40:55 - 01:40:58 - Bart van der Ploeg
  01:40:58 - 01:41:54 - Paul Witteman
  01:41:56 - 01:41:57 - Bart van der Ploeg
  01:41:57 - 01:42:08 - Milan Schenk
  01:42:08 - 01:42:33 - Paul Witteman
  01:42:34 - 01:42:38 - Bart van der Ploeg
  01:42:38 - 01:43:40 - Anja Schrage
  01:43:40 - 01:43:58 - Bart van der Ploeg
  01:43:58 - 01:45:03 - Marlies Volten
  01:45:03 - 01:45:04 - Bart van der Ploeg
  01:45:04 - 01:45:36 - Ruben Kroeze
  01:45:36 - 01:46:48 - Marlies Volten
  01:46:48 - 01:46:51 - Bart van der Ploeg
  01:46:51 - 01:47:25 - Joep Derksen
  01:47:25 - 01:49:20 - Marlies Volten
  01:49:20 - 01:49:35 - Bart van der Ploeg
  01:49:35 - 01:49:40 - Anja Schrage
  01:49:40 - 01:51:18 - Bart van der Ploeg
 9. 9

  De gemeenschappelijke regeling ODWH moet worden aangepast. Dat is nodig omdat de wijzigingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) dat verplicht. De Wgr vereist dat een aantal zaken beter in de gemeenschappelijke regelingen worden opgenomen, zoals het houden van een evaluatie en vastleggen van afspraken over uittreding. Deze wijzigingen zijn vastgelegd in het ontwerpbesluit tot de 13e wijziging Gemeenschappelijke Regeling ODWH.


  Het algemeen bestuur van de ODWH heeft daarnaast in de 13e wijziging opgenomen dat het algemeen bestuur voortaan uit één lid per deelnemer bestaat in plaats van twee. Het terugbrengen van het aantal leden van het algemeen bestuur heeft echter consequenties voor de mogelijke samenstelling van het dagelijks bestuur.


  Het algemeen bestuur van de ODWH heeft daarom in de vergadering van 11 maart jl. besloten om de methode voor het bepalen van de stemverhouding bij besluitvorming in het algemeen bestuur aan te passen en deze aanpassing te verwerken in een direct op de 13e wijziging volgende 14e wijziging van de gemeenschappelijke regeling ODWH.


  Gevraagd besluit:

  1. Het college toestemming te geven om in te stemmen met de 13e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland conform de tekst van de geconsolideerde regeling;
  2. Als zienswijze aan het college te laten weten dat de raad instemt met de 14e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West Holland.

  Besluit

  De commissie adviseert het voorstel als hamerstuk in de volgende gemeenteraad te agenderen. FvD wordt geacht tegen te stemmen.

  Bespreekpunten:
  - ingewikkeldheid formulering en verduidelijken stemverhouding
  - functioneren omgevingsdiensten in landelijke rapporten, democratische legitimatie

  01:49:57 - 01:51:18 - Bart van der Ploeg
  01:51:18 - 01:51:53 - Dion Piket
  01:51:53 - 01:51:56 - Bart van der Ploeg
  01:51:56 - 01:52:08 - Ruben Kroeze
  01:52:08 - 01:52:09 - Bart van der Ploeg
  01:52:09 - 01:52:18 - Ruben Kroeze
  01:52:19 - 01:52:21 - Bart van der Ploeg
  01:52:23 - 01:52:27 - Joep Derksen
  01:52:28 - 01:52:30 - Bart van der Ploeg
  01:52:31 - 01:55:08 - Milan Schenk
  01:55:09 - 01:55:11 - Bart van der Ploeg
  01:55:11 - 01:55:49 - Martijn de Ruiter
  01:55:50 - 01:55:53 - Bart van der Ploeg
  01:55:54 - 01:56:14 - Fons Welters
  01:56:14 - 01:56:18 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:56:18 - 01:56:19 - Bart van der Ploeg
  01:56:19 - 01:56:20 - Paul Witteman
  01:56:21 - 01:56:22 - Bart van der Ploeg
  01:56:22 - 01:56:25 - Anja Schrage
  01:56:25 - 01:56:26 - Bart van der Ploeg
  01:56:26 - 01:56:28 - Theo van den Nouland
  01:56:29 - 01:56:30 - Bart van der Ploeg
  01:56:30 - 01:56:38 - Milan Schenk
  01:56:39 - 01:56:40 - Bart van der Ploeg
  01:56:41 - 01:56:47 - Theo van den Nouland
  01:56:47 - 01:56:50 - Milan Schenk
  01:56:50 - 01:57:02 - Theo van den Nouland
  01:57:04 - 01:57:10 - Bart van der Ploeg
  01:57:28 - 01:59:16 - Heleen Hooij
  01:59:16 - 01:59:17 - Dion Piket
  01:59:17 - 01:59:19 - Bart van der Ploeg
  01:59:19 - 01:59:38 - Dion Piket
  01:59:38 - 01:59:39 - Heleen Hooij
  01:59:39 - 01:59:40 - Bart van der Ploeg
  01:59:40 - 02:00:20 - Heleen Hooij
  02:00:20 - 02:00:35 - Milan Schenk
  02:00:36 - 02:00:39 - Heleen Hooij
  02:00:39 - 02:00:40 - Milan Schenk
  02:00:40 - 02:00:41 - Bart van der Ploeg
  02:00:41 - 02:01:24 - Milan Schenk
  02:01:27 - 02:01:57 - Heleen Hooij
  02:01:57 - 02:01:59 - Milan Schenk
  02:01:59 - 02:02:04 - Heleen Hooij
  02:02:05 - 02:02:06 - Bart van der Ploeg
  02:02:06 - 02:02:20 - Milan Schenk
  02:02:20 - 02:02:21 - Heleen Hooij
  02:02:21 - 02:02:26 - Milan Schenk
  02:02:27 - 02:02:30 - Heleen Hooij
  02:02:33 - 02:02:45 - Bart van der Ploeg
  02:02:45 - 02:02:49 - Milan Schenk
  02:02:49 - 02:03:20 - Bart van der Ploeg
 10. 10

  Indiener(s): CDA
  Mede-indienders: 


  Insprekers:

  • Bewoner Watertuin. Zie ook ingekomen brief hieronder (nr. 810)

  Toelichting:
  Het CDA wil in de cie Ruimte een motie bespreken om permanente bewoning in bungalowpark Watertuin mogelijk te maken, conform de ruimte die de nieuwe omgevingswet biedt en de aangenomen motie van Tweede Kamerlid De Groot. Deze motie heeft de weg vrij gemaakt voor een meer flexibele aanpak van transformatie van recreatiewoningen naar reguliere woningen. 


  Gevraagd besluit:
  Verzoekt het college, om
  de (gedoog) bewoners, in lijn met de nieuwe mogelijkheden in de regelgeving, permanente bewoning in de Watertuin toe te staan en de feitelijk al decennia bestaande situatie te legaliseren.

  Besluit

  De motie wordt voor behandeling doorgeleid naar de raad. De CDA fractie overweegt de formulering van de motie aan te passen.

  Bespreekpunten:
  - Behoefte van bewoners, merendeel wil permanent wonen. Sociale samenhang bewoners.
  - Precedentwerking en gelijkheid andere parken
  - Planschade-risico?
  - Extra aanspraken op gemeentelijke voorzieningen
  - Oplossing woonprobleem, krappe woningmarkt
  - Behoefte aan recreatieve bestemming Warmond
  - Is er nog wel/niet economisch en toeristisch perspectief
  - (On)mogelijkheden persoonsgebonden beschikking, precedentwerking, versnippering in geldende regimes bewoners.
  - Dilemma: maak je keuze voor woonwijk of 'uitsterfbeleid' via persoonsgebonden beschikking.
  - Waardevermeerdering bij bestemmingswijziging en verevening maatschappelijke meerwaarde.
  - Belang van duidelijkheid voor bewoners
  - Provincie is terughoudend om permanente bewoning toe te staan

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Ingekomen brief voor raadsleden mbt motie Watertuin cie.Ruimte

  Moties

  Onderwerp
  Motie CDA - Permanent wonen Watertuin - VERVANGEN zie raad 30-5

  Technische vragen openbaar

  Onderwerp
  Technische vragen VVD m.b.t. bewoning Watertuin
  00:07:33 - 00:08:22 - Bart van der Ploeg
  00:11:21 - 00:11:30 - Bart van der Ploeg
  00:11:30 - 00:14:04 - Paul Witteman
  00:14:04 - 00:14:08 - Bart van der Ploeg
  00:14:08 - 00:15:27 - Anja Schrage
  00:17:47 - 00:17:48 - Anja Schrage
  00:17:48 - 00:17:49 - Bart van der Ploeg
  00:17:49 - 00:17:52 - Anja Schrage
  00:17:52 - 00:18:37 - Bart van der Ploeg
  00:18:40 - 00:23:13 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:23:13 - 00:23:32 - Bart van der Ploeg
  00:23:32 - 00:25:25 - Anja Schrage
  00:25:26 - 00:25:32 - Bart van der Ploeg
  00:25:34 - 00:27:37 - Dion Piket
  00:27:37 - 00:27:41 - Bart van der Ploeg
  00:27:41 - 00:28:34 - Milan Schenk
  00:28:35 - 00:28:39 - Bart van der Ploeg
  00:28:39 - 00:32:08 - Stefanie de Voogd
  00:32:09 - 00:33:32 - Bart van der Ploeg
  00:33:36 - 00:34:17 - Fons Welters
  00:34:17 - 00:34:19 - Bart van der Ploeg
  00:34:19 - 00:35:59 - Mirjam Mack-van Bellen
  00:36:00 - 00:36:05 - Bart van der Ploeg
  00:36:05 - 00:37:38 - Paul Witteman
  00:37:38 - 00:37:47 - Bart van der Ploeg
  00:37:47 - 00:39:00 - Ruben Kroeze
  00:39:00 - 00:39:03 - Bart van der Ploeg
  00:39:03 - 00:39:42 - Joep Derksen
  00:39:42 - 00:39:59 - Bart van der Ploeg
  00:40:10 - 00:42:09 - Marlies Volten
  00:42:09 - 00:42:12 - Bart van der Ploeg
  00:42:12 - 00:42:35 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:42:35 - 00:44:31 - Marlies Volten
  00:44:31 - 00:44:34 - Bart van der Ploeg
  00:44:34 - 00:44:46 - Anja Schrage
  00:44:46 - 00:46:00 - Marlies Volten
  00:46:00 - 00:46:25 - Bart van der Ploeg
  00:46:27 - 00:46:42 - Bart van der Ploeg
  00:46:43 - 00:46:44 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:46:44 - 00:46:50 - Paul Witteman
  00:46:50 - 00:47:08 - Bart van der Ploeg
  00:47:08 - 00:47:15 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:47:15 - 00:47:18 - Bart van der Ploeg
  00:47:20 - 00:47:21 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:47:21 - 00:47:32 - Bart van der Ploeg
  00:47:32 - 00:48:56 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:48:56 - 00:48:59 - Bart van der Ploeg
  00:48:59 - 00:49:20 - Stefanie de Voogd
  00:49:21 - 00:51:16 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:51:16 - 00:51:19 - Bart van der Ploeg
  00:51:19 - 00:51:47 - Joep Derksen
  00:51:47 - 00:53:33 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:53:33 - 00:53:40 - Bart van der Ploeg
  00:53:42 - 00:54:37 - Anja Schrage
  00:54:38 - 00:54:39 - Bart van der Ploeg
  00:54:39 - 00:55:38 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  00:55:38 - 00:55:43 - Bart van der Ploeg
  00:55:43 - 00:55:51 - Dion Piket
  00:55:51 - 00:55:52 - Bart van der Ploeg
  00:55:52 - 00:57:14 - Dion Piket
  00:57:15 - 00:57:19 - Bart van der Ploeg
  00:57:20 - 00:57:51 - Stefanie de Voogd
  00:57:52 - 00:58:43 - Dion Piket
  00:58:44 - 00:58:46 - Bart van der Ploeg
  00:58:46 - 00:59:08 - Stefanie de Voogd
  00:59:09 - 00:59:39 - Dion Piket
  00:59:39 - 00:59:48 - Bart van der Ploeg
  00:59:48 - 01:00:02 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:00:02 - 01:00:10 - Dion Piket
  01:00:11 - 01:00:14 - Bart van der Ploeg
  01:00:14 - 01:00:36 - Milan Schenk
  01:00:39 - 01:00:53 - Dion Piket
  01:00:56 - 01:00:57 - Bart van der Ploeg
  01:00:57 - 01:01:07 - Dion Piket
  01:01:07 - 01:01:22 - Bart van der Ploeg
  01:01:22 - 01:02:14 - Joep Derksen
  01:02:14 - 01:02:16 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:02:16 - 01:02:21 - Bart van der Ploeg
  01:02:21 - 01:02:22 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:02:22 - 01:02:23 - Bart van der Ploeg
  01:02:23 - 01:02:32 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:02:32 - 01:02:33 - Joep Derksen
  01:02:33 - 01:02:35 - Bart van der Ploeg
  01:02:35 - 01:02:50 - Joep Derksen
  01:02:51 - 01:02:52 - Bart van der Ploeg
  01:02:52 - 01:03:17 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:03:17 - 01:03:20 - Bart van der Ploeg
  01:03:20 - 01:03:41 - Joep Derksen
  01:03:41 - 01:03:44 - Bart van der Ploeg
  01:03:45 - 01:04:18 - Milan Schenk
  01:04:18 - 01:04:20 - Joep Derksen
  01:04:20 - 01:04:22 - Milan Schenk
  01:04:22 - 01:04:23 - Joep Derksen
  01:04:23 - 01:06:18 - Milan Schenk
  01:06:18 - 01:06:25 - Bart van der Ploeg
  01:06:27 - 01:07:10 - Fons Welters
  01:07:10 - 01:07:21 - Bart van der Ploeg
  01:07:21 - 01:08:58 - Paul Witteman
  01:08:58 - 01:09:13 - Bart van der Ploeg
  01:09:13 - 01:09:18 - Bart van der Ploeg
  01:09:20 - 01:09:24 - Bart van der Ploeg
  01:12:13 - 01:12:27 - Bart van der Ploeg
  01:12:27 - 01:12:42 - Bart van der Ploeg
  01:12:42 - 01:13:14 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  01:13:16 - 01:14:54 - Bart van der Ploeg
 11. 11

  Op de lijst van ingekomen stukken staan brieven en e-mails gericht aan de gemeenteraad.

 12. 11.A

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  14e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling ODWH (Omgevingsdienst West Holland)
 13. 11.B

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Verzoek tot het indienen van zienswijze op de Begroting 2025 ODWH
 14. 11.C

  PvdA reageert op brief inwoner m.b.t. parkeerproblemen centrum (ID 808).

  Besluit

  Mw. Volten zegt toe in de communicatie aandacht te geven aan het parkeren en het aantal parkeerplaatsen, zodat hier geen onjuiste beelden ontstaan in de samenleving.

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Conceptjaarstukken Holland Rijnland
  Ingekomen stuk: Geluidscherm 3meter hoog
  Ingekomen stuk: Mail inwoner centrum
  02:03:16 - 02:03:20 - Bart van der Ploeg
  02:03:21 - 02:04:27 - Paul Witteman
  02:04:29 - 02:04:33 - Bart van der Ploeg
  02:04:33 - 02:04:38 - Paul Witteman
  02:04:38 - 02:04:59 - Bart van der Ploeg
 15. 11.D

  CDA: opmerkingen n.a.v. beantwoording schriftelijke vragen over oproep aan provincie extra buurten in landelijk gebied.

  Raadsbrieven & Memo's

  Onderwerp
  Raadsbrief zienswijze VAWOZ
  Raadsbrief Programma Landelijk Gebied en Duurzame Greenport
  Raadsbrief Reactie op initiatiefvoorstel Weids Wandelen
  Raadsbrief Samenwerkingsprogramma DBS 2024
  Raadsbrief Strategische samenwerkingsagenda met Rijnland
  Raadsmemo Stand van zaken moties centrum Sassenheim
  Reactie op de inspreektekst van ondernemers over de auto-ontsluiting

  Schriftelijke vragen

  Onderwerp
  Schriftelijke Vragen oproep aan provincie extra buurten in landelijk gebied
  02:04:57 - 02:04:59 - Bart van der Ploeg
  02:05:00 - 02:05:46 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  02:05:48 - 02:06:18 - Bart van der Ploeg
 16. 12

  Op de actielijst staan de lopende actiepunten weergegeven met de stand van zaken vanuit het college.
  Voor de actielijst en stand van zaken openstaande moties verwijzen we u naar de overzichten:


  Acties en toezeggingen: https://teylingen.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Details/6420e995-4efd-4afa-80ed-f392758461dd
  AANGEKONDIGDE VRAGEN
  1. Partij voor Teylingen mede namens Forum voor Democratie: n.a.v. toezegging (aangekondigde) Motie onderzoek Waterkwaliteit


  VOORSTEL AFVOEREN:

  • Ikv GOM-woningen-planning herijking ISG beleid (103) > raadsbrief 'Programma Landelijke Gebied en Duurzame Greenport' met aanpak/planning ontvangen
  • Verbreden klantvragen onderzoek Dienstverlening (81) > verplaatsen monitoring van cie Ruimte naar cie DEB (presidium-besluit 10 april 2024)

  Moties: https://teylingen.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Details/c0630b5a-4fdd-4a08-bfb3-787b58e2c543
  Op de raadsagenda planning (RAP) is de planning van de raadsstukken te zien.
  AANGEKONDIGDE VRAGEN:
  --


  VOORSTEL AFVOEREN:

  • Motie Entree van Warmond (161) > RV Muurschildering viadukt Warmond 25-4 aangenomen
  • Motie Verkeersveiligheid Horecaplein Sassenheim (230) > Raadsmemo 9-4-2024 geeft concrete planning tijdelijke en structurele maatregelen
  • Motie Verkeersveiliger centrum Sassenheim (227) > Raadsmemo idem hierboven.

  Besluit

  Akkoord met afhandelingsvoorstellen Acties & Toezeggingen en Moties.


  Suggestie aan agendacommissie om het raadsvoorstel Onderzoek waterkwaliteit dinoterb in de commissie DEB te behandelen.

  02:06:08 - 02:06:18 - Bart van der Ploeg
  02:06:18 - 02:07:41 - Joep Derksen
  02:07:41 - 02:07:46 - Bart van der Ploeg
  02:07:55 - 02:07:56 - Heleen Hooij
  02:07:59 - 02:08:10 - Heleen Hooij
  02:08:10 - 02:08:11 - Joep Derksen
  02:08:11 - 02:08:29 - Heleen Hooij
  02:08:29 - 02:08:42 - Martijn de Ruiter
  02:08:42 - 02:09:09 - Joep Derksen
  02:09:09 - 02:09:16 - Bart van der Ploeg
  02:09:16 - 02:10:56 - Heleen Hooij
  02:10:56 - 02:11:00 - Joep Derksen
  02:11:00 - 02:11:01 - Bart van der Ploeg
  02:11:01 - 02:11:17 - Joep Derksen
  02:11:17 - 02:11:18 - Heleen Hooij
  02:11:18 - 02:11:19 - Joep Derksen
  02:11:19 - 02:11:52 - Heleen Hooij
  02:11:52 - 02:11:53 - Joep Derksen
  02:11:53 - 02:12:38 - Heleen Hooij
  02:12:38 - 02:12:39 - Joep Derksen
  02:12:39 - 02:12:45 - Bart van der Ploeg
  02:12:45 - 02:13:02 - Heleen Hooij
  02:13:05 - 02:13:20 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:13:20 - 02:13:44 - Heleen Hooij
  02:13:46 - 02:13:47 - Bart van der Ploeg
  02:13:47 - 02:14:11 - Milan Schenk
  02:14:11 - 02:14:14 - Heleen Hooij
  02:14:14 - 02:14:15 - Milan Schenk
  02:14:15 - 02:14:20 - Bart van der Ploeg
  02:14:20 - 02:14:47 - Martijn de Ruiter
  02:14:47 - 02:15:00 - Bart van der Ploeg
  02:15:00 - 02:15:07 - Joep Derksen
  02:15:07 - 02:15:10 - Heleen Hooij
  02:15:10 - 02:15:11 - Joep Derksen
  02:15:11 - 02:15:13 - Heleen Hooij
  02:15:13 - 02:18:18 - Bart van der Ploeg
 17. 13

  Terugkoppeling door de AB -en DB leden van de diverse gemeenschappelijke regelingen (zoals o.a. Holland Rijnland, ISD, Omgevingsdienst, HLT-Samen) over de in de afgelopen periode gehouden AB en DB vergaderingen of bijzonderheden voor aankomende vergaderingen.

  02:18:10 - 02:18:18 - Bart van der Ploeg
 18. 14

  Ingediende vragen:

  1. Mevr. De Vries (CDA) wil het college om een reactie vragen op bijgaande uitspraak van de rechtbank in Den Haag inzake een handhavingszaak over het onjuist gebruik van bollengrond. De gemeente is in deze zaak (evenals twee jaar geleden bij de voorzieningenrechter) in het ongelijk gesteld. Kan het college aangeven wat de consequenties van deze uitspraak zijn voor wat betreft lopende en nog te handhaven zaken?

  Besluit

  Mw. Volten zegt toe de antwoorden op de vragen van het CDA n.a.v. de uitspraak in een handhavingszaak in een raadsmemo te delen.

  Acties & toezeggingen

  Onderwerp
  Consequenties uitspraak handhavingszaak bollengebied
  02:18:12 - 02:18:18 - Bart van der Ploeg
  02:18:19 - 02:18:59 - Sybrinne de Vries-van den Beukel
  02:19:01 - 02:19:06 - Bart van der Ploeg
  02:19:10 - 02:19:23 - Marlies Volten
  02:19:23 - 02:19:48 - Bart van der Ploeg
 19. 15

  02:19:42 - 02:19:48 - Bart van der Ploeg