Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

2e deel, 1e deel is te vinden op 11 juni

woensdag 19 juni 2024

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout

Voorzitter
Bart van der Ploeg
Toelichting

Met kennisgeving afwezig mevrouw Schrage (GroenLinks)

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:38 - 00:00:39 - Bart van der Ploeg
  00:02:59 - 00:03:00 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  00:03:24 - 00:03:37 - Bart van der Ploeg
  00:04:18 - 00:06:22 - Bart van der Ploeg
 2. 11

  Indieners: VVD
  Mede-indieners:
  Link naar ingekomen stukken inwoners:
  Brief inwoner1- afsluiting Herenstraat (832)


  Brief inwoner2 - afsluiting Herenstraat (831, niet geanonimiseerd)


  Insprekers:
  1. Inwoner


  Gevraagd besluit:
  Roept het college op om:

  • Met de Kopgroep Centrumplan Voorhout verkeersproeven uit te werken met als doel te onderzoeken wat het effect is van verkeersbeperkende maatregelen op het aantal verkeersbewegingen en de verkeersbeleving in het centrum van Voorhout, waarbij in ieder geval wordt gekeken naar minder verstrekkende verkeersbeperkende maatregelen dan beschreven in het huidige voorkeursscenario.
  • De uitgewerkte verkeersproeven zo snel mogelijk tot uitvoering te brengen om het hiervoor genoemde doel te bereiken en achteraf een evaluatie uit te voeren met belanghebbenden.
   [Update 11-06]
   De vergadering is geschorst, de agenda, het vervolg vindt u op 19 juni. De inwoner heeft wel al ingesproken over de plannen herinrichting Herenstraat.

  Besluit

  De VVD houdt de motie aan. De fractie gaat in gesprek in met andere fracties over het dictum en zullen informeren of en hoe deze motie wordt ingediend.

  00:05:47 - 00:06:22 - Bart van der Ploeg
  00:06:22 - 00:11:24 - Martijn de Ruiter
  00:11:24 - 00:11:50 - Bart van der Ploeg
  00:12:09 - 00:15:15 - Marlies Volten
  00:15:16 - 00:15:22 - Bart van der Ploeg
  00:15:23 - 00:15:46 - Joep Derksen
  00:15:47 - 00:16:09 - Marlies Volten
  00:16:10 - 00:16:12 - Bart van der Ploeg
  00:16:12 - 00:16:45 - Martijn de Ruiter
  00:16:45 - 00:17:08 - Marlies Volten
  00:17:08 - 00:17:09 - Bart van der Ploeg
  00:17:09 - 00:17:19 - Martijn de Ruiter
  00:17:19 - 00:17:20 - Marlies Volten
  00:17:21 - 00:17:26 - Bart van der Ploeg
  00:17:26 - 00:17:39 - Ruben Kroeze
  00:17:41 - 00:17:52 - Marlies Volten
  00:17:53 - 00:18:14 - Bart van der Ploeg
  00:18:15 - 00:21:15 - Paul Witteman
  00:21:15 - 00:21:16 - Bart van der Ploeg
  00:21:16 - 00:21:45 - Martijn de Ruiter
  00:21:45 - 00:21:53 - Paul Witteman
  00:21:54 - 00:21:58 - Bart van der Ploeg
  00:21:58 - 00:23:35 - Mirjam Mack-van Bellen
  00:23:35 - 00:23:37 - Bart van der Ploeg
  00:23:37 - 00:23:47 - Martijn de Ruiter
  00:23:47 - 00:24:15 - Mirjam Mack-van Bellen
  00:24:15 - 00:24:19 - Bart van der Ploeg
  00:24:19 - 00:25:52 - Ruben Kroeze
  00:25:53 - 00:26:07 - Bart van der Ploeg
  00:26:07 - 00:26:24 - Leo Blom
  00:26:24 - 00:26:26 - Bart van der Ploeg
  00:26:26 - 00:30:44 - Milan Schenk
  00:30:44 - 00:30:51 - Bart van der Ploeg
  00:30:51 - 00:31:09 - Ruben Kroeze
  00:31:12 - 00:31:50 - Milan Schenk
  00:31:51 - 00:31:53 - Bart van der Ploeg
  00:31:53 - 00:32:13 - Martijn de Ruiter
  00:32:13 - 00:32:42 - Milan Schenk
  00:32:42 - 00:32:44 - Bart van der Ploeg
  00:32:45 - 00:34:56 - Joep Derksen
  00:34:56 - 00:35:02 - Bart van der Ploeg
  00:35:02 - 00:36:16 - Carmen van Velzen
  00:36:17 - 00:36:22 - Bart van der Ploeg
  00:36:22 - 00:40:33 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  00:40:33 - 00:40:34 - Bart van der Ploeg
  00:40:34 - 00:40:37 - Mirjam Mack-van Bellen
  00:40:37 - 00:40:42 - Bart van der Ploeg
  00:40:42 - 00:40:56 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  00:40:56 - 00:40:57 - Joep Derksen
  00:40:57 - 00:40:58 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  00:40:58 - 00:41:01 - Bart van der Ploeg
  00:41:01 - 00:43:12 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  00:43:12 - 00:43:15 - Bart van der Ploeg
  00:43:15 - 00:43:30 - Martijn de Ruiter
  00:43:30 - 00:43:42 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  00:43:42 - 00:43:45 - Bart van der Ploeg
  00:43:45 - 00:44:17 - Milan Schenk
  00:44:17 - 00:44:20 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  00:44:20 - 00:44:34 - Milan Schenk
  00:44:34 - 00:44:43 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  00:44:45 - 00:44:50 - Bart van der Ploeg
  00:44:50 - 00:46:10 - Hans Goudsmit
  00:46:11 - 00:46:14 - Bart van der Ploeg
  00:46:15 - 00:46:37 - Hans Goudsmit
  00:46:37 - 00:46:38 - Martijn de Ruiter
  00:46:38 - 00:46:41 - Bart van der Ploeg
  00:46:41 - 00:46:56 - Martijn de Ruiter
  00:46:57 - 00:47:25 - Hans Goudsmit
  00:47:25 - 00:47:40 - Bart van der Ploeg
  00:47:44 - 00:47:48 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  00:47:48 - 00:47:52 - Bart van der Ploeg
  00:47:52 - 00:47:53 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  00:47:53 - 00:48:02 - Bart van der Ploeg
  00:48:02 - 00:48:14 - Marlies Volten
  00:48:18 - 00:48:33 - Bart van der Ploeg
  00:48:43 - 00:49:08 - Bart van der Ploeg
  00:49:08 - 00:51:00 - Paul Witteman
  00:51:00 - 00:51:01 - Bart van der Ploeg
  00:51:01 - 00:51:30 - Martijn de Ruiter
  00:51:30 - 00:51:49 - Paul Witteman
  00:51:49 - 00:51:56 - Martijn de Ruiter
  00:51:56 - 00:52:46 - Paul Witteman
  00:52:46 - 00:52:49 - Bart van der Ploeg
  00:52:49 - 00:53:42 - Milan Schenk
  00:53:42 - 00:54:02 - Bart van der Ploeg
  00:54:02 - 00:54:52 - Paul Witteman
  00:54:52 - 00:54:55 - Bart van der Ploeg
  00:54:55 - 00:55:56 - Mirjam Mack-van Bellen
  00:55:56 - 00:55:57 - Bart van der Ploeg
  00:55:57 - 00:56:19 - Martijn de Ruiter
  00:56:20 - 00:56:47 - Mirjam Mack-van Bellen
  00:56:48 - 00:56:50 - Bart van der Ploeg
  00:56:50 - 00:57:45 - Ruben Kroeze
  00:57:45 - 00:57:48 - Bart van der Ploeg
  00:57:48 - 00:58:07 - Leo Blom
  00:58:07 - 00:58:09 - Bart van der Ploeg
  00:58:09 - 00:58:51 - Milan Schenk
  00:58:51 - 00:58:54 - Bart van der Ploeg
  00:58:54 - 00:59:25 - Hans Goudsmit
  00:59:25 - 00:59:43 - Milan Schenk
  00:59:43 - 00:59:47 - Bart van der Ploeg
  00:59:47 - 00:59:51 - Joep Derksen
  00:59:53 - 00:59:56 - Bart van der Ploeg
  00:59:56 - 01:00:13 - Carmen van Velzen
  01:00:14 - 01:00:17 - Bart van der Ploeg
  01:00:18 - 01:00:51 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  01:00:51 - 01:00:52 - Bart van der Ploeg
  01:00:52 - 01:00:54 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  01:00:54 - 01:00:56 - Bart van der Ploeg
  01:00:57 - 01:01:08 - Ruben Kroeze
  01:01:11 - 01:01:18 - Bart van der Ploeg
  01:01:18 - 01:01:25 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  01:01:25 - 01:01:26 - Bart van der Ploeg
  01:01:26 - 01:01:31 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  01:01:31 - 01:01:38 - Bart van der Ploeg
  01:01:39 - 01:02:22 - Hans Goudsmit
  01:02:23 - 01:02:26 - Bart van der Ploeg
  01:02:26 - 01:03:34 - Martijn de Ruiter
  01:03:34 - 01:03:35 - Bart van der Ploeg
  01:03:35 - 01:03:55 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:03:55 - 01:04:43 - Martijn de Ruiter
  01:04:43 - 01:04:48 - Bart van der Ploeg
  01:04:48 - 01:05:48 - Ruben Kroeze
  01:05:48 - 01:06:26 - Martijn de Ruiter
  01:06:26 - 01:06:32 - Martijn de Ruiter
  01:06:32 - 01:06:34 - Ruben Kroeze
  01:06:34 - 01:06:40 - Bart van der Ploeg
  01:06:40 - 01:07:24 - Ruben Kroeze
  01:07:24 - 01:07:47 - Martijn de Ruiter
  01:07:47 - 01:07:49 - Ruben Kroeze
  01:07:49 - 01:08:09 - Bart van der Ploeg
  01:08:09 - 01:08:20 - Ruben Kroeze
  01:08:20 - 01:08:29 - Bart van der Ploeg
  01:08:29 - 01:09:32 - Martijn de Ruiter
  01:09:32 - 01:09:38 - Bart van der Ploeg
  01:09:38 - 01:10:04 - Milan Schenk
  01:10:04 - 01:10:15 - Martijn de Ruiter
  01:10:15 - 01:10:16 - Bart van der Ploeg
  01:10:16 - 01:10:21 - Martijn de Ruiter
  01:10:21 - 01:10:26 - Bart van der Ploeg
  01:10:26 - 01:10:54 - Paul Witteman
  01:10:54 - 01:11:28 - Martijn de Ruiter
  01:11:28 - 01:11:30 - Bart van der Ploeg
  01:11:30 - 01:12:06 - Martijn de Ruiter
  01:12:06 - 01:12:09 - Bart van der Ploeg
  01:12:09 - 01:12:39 - Milan Schenk
  01:12:39 - 01:12:48 - Martijn de Ruiter
  01:12:48 - 01:13:57 - Bart van der Ploeg
  01:13:57 - 01:15:16 - Joep Derksen
  01:15:16 - 01:15:22 - Bart van der Ploeg
  01:15:30 - 01:15:41 - Marlies Volten
  01:15:42 - 01:15:46 - Bart van der Ploeg
  01:15:48 - 01:16:00 - Joep Derksen
  01:16:00 - 01:16:01 - Marlies Volten
  01:16:01 - 01:16:10 - Joep Derksen
  01:16:10 - 01:16:11 - Joep Derksen
  01:16:12 - 01:16:32 - Marlies Volten
  01:16:35 - 01:16:45 - Bart van der Ploeg
 3. 12

  Indiener: Partij voor Teylingen
  Mede-indieners:


  Links naar ingekomen stukken inwoners:


  Brief inwoner1- afsluiting Herenstraat (832)


  Brief inwoner2 - afsluiting Herenstraat (831, niet geanonimiseerd)
  Gevraagd besluit:
  Om de alternatieve ideeën en (ontwerp)plannen welke lokale ondernemers en inwoners zullen voorleggen aan het gemeentebestuur, daadwerkelijk mee te nemen als serieuze over te nemen ideeën en (ontwerp)plannen als uitvoering van het centrumplan voor de kern Voorhout.


  [Update 11-06]
  De vergadering is geschorst, de agenda, het vervolg vindt u op 19 juni.

  Besluit

  De commissie adviseert de motie ter stemming tenzij te agenderen voor de raadsvergadering.

  De heer Derksen (Partij voor Teylingen) gaat in gesprek over zijn motie met de andere fracties. Hij overweegt samenwerking met andere fracties.

  01:16:40 - 01:16:45 - Bart van der Ploeg
  01:16:45 - 01:16:54 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:16:54 - 01:16:56 - Bart van der Ploeg
  01:16:56 - 01:17:02 - Milan Schenk
  01:17:03 - 01:17:13 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:17:14 - 01:17:16 - Bart van der Ploeg
  01:17:16 - 01:17:31 - Martijn de Ruiter
  01:17:31 - 01:17:32 - Bart van der Ploeg
  01:17:32 - 01:17:54 - Ruben Kroeze
  01:17:54 - 01:17:57 - Bart van der Ploeg
  01:17:57 - 01:18:09 - Leo Blom
  01:18:09 - 01:18:10 - Bart van der Ploeg
  01:18:11 - 01:19:05 - Milan Schenk
  01:19:05 - 01:19:09 - Bart van der Ploeg
  01:19:10 - 01:19:44 - Carmen van Velzen
  01:19:45 - 01:19:47 - Bart van der Ploeg
  01:19:50 - 01:20:18 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  01:20:18 - 01:20:21 - Bart van der Ploeg
  01:20:22 - 01:20:26 - Joep Derksen
  01:20:29 - 01:20:36 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  01:20:36 - 01:20:37 - Bart van der Ploeg
  01:20:37 - 01:20:49 - Joep Derksen
  01:20:50 - 01:20:52 - Bart van der Ploeg
  01:20:52 - 01:21:07 - Hans Goudsmit
  01:21:08 - 01:21:09 - Bart van der Ploeg
  01:21:09 - 01:21:22 - Paul Witteman
  01:21:23 - 01:21:27 - Bart van der Ploeg
  01:21:27 - 01:21:37 - Milan Schenk
  01:21:37 - 01:21:58 - Paul Witteman
  01:21:58 - 01:22:00 - Bart van der Ploeg
  01:22:00 - 01:22:24 - Milan Schenk
  01:22:24 - 01:22:26 - Paul Witteman
  01:22:27 - 01:22:42 - Bart van der Ploeg
  01:22:42 - 01:23:13 - Joep Derksen
  01:23:13 - 01:23:15 - Paul Witteman
  01:23:15 - 01:23:17 - Bart van der Ploeg
  01:23:17 - 01:23:23 - Paul Witteman
  01:23:23 - 01:23:25 - Joep Derksen
  01:23:25 - 01:23:26 - Bart van der Ploeg
  01:23:26 - 01:25:00 - Joep Derksen
  01:25:00 - 01:25:01 - Joep Derksen
  01:25:01 - 01:26:21 - Ruben Kroeze
  01:26:21 - 01:26:22 - Bart van der Ploeg
  01:26:22 - 01:26:35 - Joep Derksen
  01:26:37 - 01:26:39 - Bart van der Ploeg
  01:26:39 - 01:27:22 - Milan Schenk
  01:27:22 - 01:27:23 - Joep Derksen
  01:27:23 - 01:27:43 - Bart van der Ploeg
  01:27:43 - 01:28:09 - Carmen van Velzen
  01:28:09 - 01:28:10 - Joep Derksen
  01:28:10 - 01:28:11 - Bart van der Ploeg
  01:28:11 - 01:28:30 - Joep Derksen
  01:28:31 - 01:28:48 - Bart van der Ploeg
  01:28:48 - 01:28:57 - Joep Derksen
  01:28:57 - 01:29:11 - Bart van der Ploeg
  01:34:48 - 01:34:55 - Bart van der Ploeg
 4. 13

  [besluitvormend]  besluit: 
  1. De geurverordening “Zijldijk 8, Warmond” gewijzigd vast te stellen ten opzichte van de ontwerpgeurverordening Zijldijk 8, Warmond”. 
  2. Het bestemmingsplan “Zijldijk 10, Warmond” met identificatienummer NL.IMRO.1525.BP2023TEY01079-VA01 gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan “Zijldijk 10, Warmond”. 
  3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.  [Update 11-06]
  De vergadering is geschorst, de agenda, het vervolg vindt u op 19 juni.

  Besluit

  De commissie adviseert om het raadsvoorstel als hamerstuk tenzij.

  Progressief Teylingen en Forum voor Democratie nemen het mee terug naar de fractie.

  01:35:38 - 01:37:01 - Bart van der Ploeg
  01:37:03 - 01:37:39 - Stefanie de Voogd
  01:37:39 - 01:37:43 - Bart van der Ploeg
  01:37:43 - 01:37:57 - Ruben Kroeze
  01:37:57 - 01:37:59 - Bart van der Ploeg
  01:37:59 - 01:38:16 - Leo Blom
  01:38:16 - 01:38:17 - Bart van der Ploeg
  01:38:18 - 01:40:34 - Milan Schenk
  01:40:34 - 01:40:36 - Bart van der Ploeg
  01:40:36 - 01:41:06 - Joep Derksen
  01:41:07 - 01:41:09 - Bart van der Ploeg
  01:41:09 - 01:41:32 - Milan Schenk
  01:41:32 - 01:41:34 - Joep Derksen
  01:41:35 - 01:41:38 - Bart van der Ploeg
  01:41:38 - 01:41:52 - Hans Goudsmit
  01:41:54 - 01:42:01 - Joep Derksen
  01:42:02 - 01:42:03 - Bart van der Ploeg
  01:42:03 - 01:42:09 - Hans Goudsmit
  01:42:11 - 01:42:13 - Joep Derksen
  01:42:13 - 01:42:18 - Bart van der Ploeg
  01:42:18 - 01:42:32 - Fons Welters
  01:42:32 - 01:42:35 - Bart van der Ploeg
  01:42:35 - 01:42:59 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  01:43:00 - 01:43:02 - Bart van der Ploeg
  01:43:02 - 01:45:53 - Hans Goudsmit
  01:45:53 - 01:45:56 - Bart van der Ploeg
  01:45:56 - 01:46:18 - Stefanie de Voogd
  01:46:18 - 01:46:45 - Hans Goudsmit
  01:46:46 - 01:46:47 - Bart van der Ploeg
  01:46:47 - 01:46:59 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  01:47:00 - 01:47:12 - Hans Goudsmit
  01:47:12 - 01:47:15 - Bart van der Ploeg
  01:47:15 - 01:47:46 - Stefanie de Voogd
  01:47:46 - 01:48:22 - Hans Goudsmit
  01:48:24 - 01:48:28 - Bart van der Ploeg
  01:48:28 - 01:48:30 - Paul Witteman
  01:48:30 - 01:48:31 - Bart van der Ploeg
  01:48:37 - 01:48:38 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:48:38 - 01:48:55 - Bart van der Ploeg
  01:48:56 - 01:51:09 - Marlies Volten
  01:51:09 - 01:51:17 - Bart van der Ploeg
  01:51:17 - 01:51:44 - Hans Goudsmit
  01:51:44 - 01:52:08 - Marlies Volten
  01:52:10 - 01:52:14 - Bart van der Ploeg
  01:52:14 - 01:52:20 - Milan Schenk
  01:52:20 - 01:52:21 - Bart van der Ploeg
  01:52:21 - 01:52:24 - Milan Schenk
  01:52:24 - 01:52:30 - Bart van der Ploeg
  01:52:30 - 01:53:19 - Milan Schenk
  01:53:19 - 01:53:22 - Bart van der Ploeg
  01:53:22 - 01:53:40 - Marlies Volten
  01:53:41 - 01:53:43 - Bart van der Ploeg
  01:53:43 - 01:54:02 - Milan Schenk
  01:54:02 - 01:54:19 - Marlies Volten
  01:54:21 - 01:55:08 - Milan Schenk
  01:55:10 - 01:55:30 - Marlies Volten
  01:55:31 - 01:55:32 - Bart van der Ploeg
  01:55:32 - 01:55:38 - Milan Schenk
  01:55:38 - 01:55:48 - Bart van der Ploeg
  01:55:50 - 01:56:58 - Milan Schenk
  01:56:58 - 01:56:59 - Bart van der Ploeg
  01:56:59 - 01:57:07 - Leo Blom
  01:57:07 - 01:57:24 - Bart van der Ploeg
  01:57:24 - 01:57:25 - Milan Schenk
  01:57:25 - 01:57:26 - Leo Blom
  01:57:26 - 01:57:31 - Bart van der Ploeg
  01:57:31 - 01:58:24 - Milan Schenk
  01:58:24 - 01:58:29 - Bart van der Ploeg
  01:58:29 - 01:58:32 - Joep Derksen
  01:58:32 - 01:58:42 - Bart van der Ploeg
  01:58:42 - 01:58:58 - Hans Goudsmit
  01:58:59 - 01:59:08 - Bart van der Ploeg
  01:59:08 - 01:59:10 - Hans Goudsmit
  01:59:10 - 01:59:22 - Bart van der Ploeg
  01:59:22 - 01:59:31 - Stefanie de Voogd
  01:59:31 - 01:59:48 - Milan Schenk
  01:59:48 - 02:00:42 - Bart van der Ploeg
 5. 14

  Toelichting
  Het project Bloementuin betreft de realisatie van 88 woningen in het gebied dat is gelegen tussen Parklaan, Narcissenlaan, Gladiolenstraat en Mondriaanlaan in Sassenheim. Voor het project is een gemeentelijke grondexploitatie opgesteld omdat de gemeente eigenaar was van de gronden in het gebied en het initiatief heeft genomen om te komen tot de ontwikkeling van woningbouw op de locatie. Een grondexploitatie moet volgens de actuele voorschriften van de commissie Besluit, Begroting en Verantwoording (BBV) jaarlijks worden herzien om een actueel financieel beeld van het project te waarborgen.


  Inmiddels zijn het bestemmingsplan en de voor het project benodigde omgevingsvergunningen volledig onherroepelijk en zijn de werkzaamheden in volle gang. De oplevering van de 32 sociale appartementen in plandeel A (Woonstichting Stek) is voorzien medio 2024. De oplevering van de 36 eengezinswoningen en 20 appartementen in plandeel B (BAM Wonen) vindt volgens de planning plaats gefaseerd plaats tot en met Q1 2025.


  M.u.v. 2022 (i.v.m. geen significante wijzigingen) is sinds 2020 jaarlijks een rapportage Grondexploitatie opgesteld.


  Gevraagd besluit

  1. De Rapportage Grondexploitatie Bloementuin 2024, d.d. 27 februari 2024 vast te stellen.
  2. De bijbehorende begrotingswijziging R4009 Actualisatie GREX Bloementuin vast te stellen.


  [Update 11-06]
  De vergadering is geschorst, de agenda, het vervolg vindt u op 19 juni.

  Besluit

  De commissie adviseert om het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen.

  02:00:16 - 02:00:42 - Bart van der Ploeg
  02:00:42 - 02:00:52 - Ruben Kroeze
  02:00:52 - 02:00:54 - Bart van der Ploeg
  02:00:54 - 02:01:00 - Leo Blom
  02:01:00 - 02:01:01 - Bart van der Ploeg
  02:01:01 - 02:01:22 - Milan Schenk
  02:01:22 - 02:01:23 - Bart van der Ploeg
  02:01:23 - 02:01:26 - Joep Derksen
  02:01:27 - 02:01:28 - Bart van der Ploeg
  02:01:28 - 02:01:49 - Fons Welters
  02:01:49 - 02:01:53 - Bart van der Ploeg
  02:01:53 - 02:02:12 - Theo van den Nouland
  02:02:12 - 02:02:14 - Bart van der Ploeg
  02:02:14 - 02:02:28 - Hans Goudsmit
  02:02:28 - 02:02:32 - Bart van der Ploeg
  02:02:32 - 02:02:34 - Paul Witteman
  02:02:34 - 02:02:35 - Bart van der Ploeg
  02:02:35 - 02:02:38 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:02:38 - 02:02:39 - Bart van der Ploeg
  02:02:39 - 02:02:42 - Stefanie de Voogd
  02:02:42 - 02:03:58 - Bart van der Ploeg
 6. 15

  .Toelichting
  Op 25 december 2023 heeft Woonstichting Stek een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van 40 (tijdelijke) sociale huurwoningen op de locatie Teylingerdreef, de plek van het voormalig baggerdepot en gelegen naast het vrachtwagenparkeerterrein in Voorhout.


  Het gaat om een project voor tijdelijke woningbouw voor 20 jaar, bedoeld om inwoners die met spoed een woning nodig hebben, (tijdelijk) een flexwoning te kunnen laten huren. Het bouwplan bestaat uit 40 sociale huurwoningen, verdeeld in 7 éénkamerwoningen, 23 tweekamer- en 10 driekamerappartementen, deels uit drie en deels uit twee lagen.


  De gronden waar het complex wordt gebouwd, zijn en blijven eigendom van de gemeente. De gemeentelijke gronden worden om niet beschikbaar gesteld aan Woonstichting Stek voor het realiseren van het plan. Bij besluit van 20 april 2023 heeft u voor het bouw- en woonrijp maken van de gronden (en voor de plankosten) een (aanvullend) krediet beschikbaar gesteld.


  Omdat het bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan, wordt de vergunningaanvraag aan de raad voorgelegd voor het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen.
  Gevraagd besluit

  1. Op basis van artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de Wabo) en artikel 6.5, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht (het Bor) te verklaren, overeenkomstig bijgaande ‘verklaring van geen bedenkingen’, in ontwerp geen bedenkingen te hebben tegen de op 25 december 2023 ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van 40 tijdelijke sociale huurwoningen aan de Teylingerdreef (ter plaatse van voormalig baggerdepot) in Voorhout.
  2. Het ontwerp definitief te verklaren wanneer tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen of tegen de betreffende ontwerp omgevingsvergunning geen zienswijzen worden ingediend.
  3. Geen exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet op de ruimtelijke ordening, vast te stellen omdat het kostenverhaal anders verzekerd wordt.


  [Update 11-06]
  De vergadering is geschorst, de agenda, het vervolg vindt u op 19 juni.

  Besluit

  De commissie adviseert het raadsvoorstel als bespreekpunt te agenderen.

  De volgende onderwerpen zijn besproken;

  • de hoogte/breedte van de windhaag
  • onderbouwing parkeerplekken
  • stroomnetwerk
  • verplaatsen van de speelplaats

  De VVD is voornemens een amendement in te dienen over de onderbouwing van de parkeerplekken.


  GroenLinks is voornemens een motie in te dienen.

  02:02:54 - 02:03:58 - Bart van der Ploeg
  02:04:09 - 02:05:03 - Marlies Volten
  02:05:07 - 02:05:16 - Bart van der Ploeg
  02:05:16 - 02:07:19 - Leo Blom
  02:07:19 - 02:07:21 - Bart van der Ploeg
  02:07:23 - 02:07:40 - Milan Schenk
  02:07:40 - 02:07:41 - Bart van der Ploeg
  02:07:41 - 02:07:42 - Milan Schenk
  02:07:42 - 02:07:43 - Bart van der Ploeg
  02:07:43 - 02:07:51 - Leo Blom
  02:07:51 - 02:07:55 - Bart van der Ploeg
  02:07:55 - 02:08:49 - Milan Schenk
  02:08:49 - 02:08:51 - Bart van der Ploeg
  02:08:51 - 02:08:55 - Joep Derksen
  02:08:57 - 02:08:58 - Bart van der Ploeg
  02:08:58 - 02:09:02 - Milan Schenk
  02:09:02 - 02:09:19 - Leo Blom
  02:09:19 - 02:09:22 - Bart van der Ploeg
  02:09:22 - 02:09:27 - Leo Blom
  02:09:28 - 02:09:29 - Bart van der Ploeg
  02:09:29 - 02:09:40 - Milan Schenk
  02:09:40 - 02:09:43 - Bart van der Ploeg
  02:09:43 - 02:10:06 - Joep Derksen
  02:10:07 - 02:10:11 - Bart van der Ploeg
  02:10:11 - 02:10:26 - Fons Welters
  02:10:26 - 02:10:29 - Bart van der Ploeg
  02:10:33 - 02:10:35 - Theo van den Nouland
  02:10:45 - 02:11:18 - Theo van den Nouland
  02:11:18 - 02:11:20 - Bart van der Ploeg
  02:11:20 - 02:11:28 - Hans Goudsmit
  02:11:28 - 02:11:29 - Bart van der Ploeg
  02:11:29 - 02:11:30 - Paul Witteman
  02:11:30 - 02:11:31 - Bart van der Ploeg
  02:11:31 - 02:11:33 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:11:33 - 02:11:34 - Theo van den Nouland
  02:11:34 - 02:11:36 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:11:36 - 02:11:38 - Bart van der Ploeg
  02:11:38 - 02:15:10 - Stefanie de Voogd
  02:15:10 - 02:15:13 - Bart van der Ploeg
  02:15:14 - 02:15:29 - Joep Derksen
  02:15:31 - 02:16:01 - Stefanie de Voogd
  02:16:02 - 02:16:17 - Joep Derksen
  02:16:17 - 02:16:23 - Bart van der Ploeg
  02:16:23 - 02:16:25 - Paul Witteman
  02:16:28 - 02:16:32 - Bart van der Ploeg
  02:16:32 - 02:17:04 - Ruben Kroeze
  02:17:04 - 02:17:46 - Stefanie de Voogd
  02:17:48 - 02:17:51 - Bart van der Ploeg
  02:17:51 - 02:18:19 - Paul Witteman
  02:18:21 - 02:18:55 - Stefanie de Voogd
  02:18:56 - 02:19:00 - Bart van der Ploeg
  02:19:00 - 02:19:06 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:19:06 - 02:19:30 - Stefanie de Voogd
  02:19:30 - 02:19:36 - Bart van der Ploeg
  02:19:36 - 02:19:51 - Stefanie de Voogd
  02:19:52 - 02:19:55 - Bart van der Ploeg
  02:19:55 - 02:20:02 - Ruben Kroeze
  02:20:02 - 02:20:03 - Bart van der Ploeg
  02:20:03 - 02:20:11 - Ruben Kroeze
  02:20:11 - 02:20:33 - Bart van der Ploeg
  02:20:34 - 02:22:24 - Marlies Volten
  02:22:24 - 02:22:27 - Bart van der Ploeg
  02:22:27 - 02:22:48 - Stefanie de Voogd
  02:22:50 - 02:23:20 - Marlies Volten
  02:23:20 - 02:23:21 - Bart van der Ploeg
  02:23:21 - 02:23:36 - Milan Schenk
  02:23:36 - 02:23:47 - Marlies Volten
  02:23:48 - 02:23:57 - Bart van der Ploeg
  02:23:59 - 02:24:40 - Leo Blom
  02:24:40 - 02:24:47 - Bart van der Ploeg
  02:24:47 - 02:24:51 - Milan Schenk
  02:24:51 - 02:25:03 - Leo Blom
  02:25:03 - 02:25:04 - Bart van der Ploeg
  02:25:04 - 02:25:16 - Leo Blom
  02:25:16 - 02:25:19 - Bart van der Ploeg
  02:25:19 - 02:25:24 - Joep Derksen
  02:25:24 - 02:25:43 - Bart van der Ploeg
  02:25:43 - 02:25:44 - Stefanie de Voogd
  02:25:44 - 02:25:51 - Bart van der Ploeg
  02:25:51 - 02:26:00 - Stefanie de Voogd
  02:26:00 - 02:27:27 - Bart van der Ploeg
 7. 16

  .Toelichting
  De gemeente heeft op 7 april 2021 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen van Van Noort Hyacinten voor het slopen en terugbouwen van bedrijfsbebouwing op het bedrijfsperceel Loosterweg 57/57A in Voorhout. Sindsdien is het nodig geweest om enkele keren de beslistermijn op te schorten vanwege wijzigingen aan het plan, indienen van aanvullende gegevens en aanpassen van milieuonderzoeken.
  Het verzoek houdt in dat er ca. 2700 m2 aan verouderde (rol)kassen en overige bedrijfsbebouwing wordt gesloopt tegenover ca. 2700 m2 nieuwe kas en bedrijfshal. Deze nieuwbouw wordt gerealiseerd als aanbouw tegen de al bestaande bedrijfsbebouwing op het perceel nummer 57.


  Gevraagd besluit
  1. Op basis van artikel 2.27 Wabo en artikel 6.5, eerste lid Bor te verklaren, conform de 'verklaring van geen bedenkingen', in ontwerp geen bedenkingen te hebben tegen de op 7 april 2021 ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor de sloop en nieuwbouw van bedrijfsbebouwing.


  2. De ontwerpverklaring van geen bedenkingen definitief vast te stellen als er geen zienswijzen zijn ontvangen op de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de ontwerp omgevingsvergunning.


  [Update 11-06]
  De vergadering is geschorst, de agenda, het vervolg vindt u op 19 juni.

  Besluit

  De commissie adviseert om het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen.

  02:27:13 - 02:27:27 - Bart van der Ploeg
  02:27:27 - 02:28:30 - Milan Schenk
  02:28:30 - 02:28:32 - Bart van der Ploeg
  02:28:32 - 02:28:35 - Joep Derksen
  02:28:35 - 02:28:38 - Bart van der Ploeg
  02:28:38 - 02:28:50 - Paul Witteman
  02:28:50 - 02:29:08 - Milan Schenk
  02:29:09 - 02:29:12 - Bart van der Ploeg
  02:29:12 - 02:29:24 - Martijn de Ruiter
  02:29:25 - 02:29:37 - Milan Schenk
  02:29:38 - 02:29:44 - Bart van der Ploeg
  02:29:44 - 02:29:50 - Milan Schenk
  02:29:51 - 02:29:54 - Bart van der Ploeg
  02:29:55 - 02:30:03 - Joep Derksen
  02:30:03 - 02:30:12 - Bart van der Ploeg
  02:30:12 - 02:30:16 - Fons Welters
  02:30:16 - 02:30:34 - Bart van der Ploeg
  02:30:34 - 02:31:34 - Theo van den Nouland
  02:31:35 - 02:31:37 - Bart van der Ploeg
  02:31:38 - 02:31:44 - Hans Goudsmit
  02:31:44 - 02:31:46 - Bart van der Ploeg
  02:31:46 - 02:31:50 - Paul Witteman
  02:31:52 - 02:31:54 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:31:54 - 02:31:56 - Bart van der Ploeg
  02:31:56 - 02:32:03 - Martijn de Ruiter
  02:32:04 - 02:32:06 - Bart van der Ploeg
  02:32:06 - 02:32:08 - Bart van der Ploeg
  02:32:08 - 02:32:12 - Leo Blom
  02:32:12 - 02:32:24 - Bart van der Ploeg
  02:32:27 - 02:32:37 - Marlies Volten
  02:32:37 - 02:33:45 - Bart van der Ploeg
 8. 17

  Toelichting


  De Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) heeft de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 opgesteld. Op. Op grond van art. 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het Dagelijks Bestuur van de ODWH de begroting en meerjarenraming naar de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, zodat deze de gelegenheid krijgen de zienswijzen in te dienen. De begroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028 is de meerjarige uitwerking van de financiën voor de door de ODWH te voeren programma’s. Voor de begroting 2025 zijn de kadernota, vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 11 maart 2024, en de regelgeving in het besluit Begroting en Verantwoording (BBV) de belangrijkste speerpunten.
  Gevraagd besluit

  1. Als zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 aan het bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland te laten weten dat de raad aandacht vraagt voor de financiële positie van de gemeente Teylingen en verzoekt, zolang de bezuinigingsmogelijkheden niet volledig in beeld zijn, de gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Teylingen in de (ontwerp)begroting 2025 te baseren op de uren in het Dienstplan 2023.

  [Update 11-06]
  De vergadering is geschorst, de agenda, het vervolg vindt u op 19 juni.

  Besluit

  De commissie adviseert om het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen.

  02:32:57 - 02:33:45 - Bart van der Ploeg
  02:33:45 - 02:34:04 - Joep Derksen
  02:34:04 - 02:34:09 - Bart van der Ploeg
  02:34:09 - 02:34:30 - Carmen van Velzen
  02:34:33 - 02:34:41 - Bart van der Ploeg
  02:34:41 - 02:34:46 - Carmen van Velzen
  02:34:46 - 02:34:52 - Bart van der Ploeg
  02:34:52 - 02:35:42 - Theo van den Nouland
  02:35:42 - 02:35:44 - Bart van der Ploeg
  02:35:44 - 02:36:01 - Hans Goudsmit
  02:36:02 - 02:36:04 - Bart van der Ploeg
  02:36:04 - 02:36:07 - Paul Witteman
  02:36:07 - 02:36:08 - Bart van der Ploeg
  02:36:08 - 02:36:09 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:36:09 - 02:36:10 - Bart van der Ploeg
  02:36:10 - 02:36:28 - Martijn de Ruiter
  02:36:28 - 02:36:29 - Bart van der Ploeg
  02:36:30 - 02:36:31 - Bart van der Ploeg
  02:36:31 - 02:36:33 - Leo Blom
  02:36:33 - 02:36:53 - Milan Schenk
  02:36:54 - 02:37:03 - Bart van der Ploeg
  02:37:09 - 02:37:29 - Heleen Hooij
  02:37:29 - 02:37:32 - Bart van der Ploeg
  02:37:32 - 02:37:35 - Joep Derksen
  02:37:35 - 02:37:38 - Bart van der Ploeg
  02:37:38 - 02:37:40 - Joep Derksen
  02:37:40 - 02:38:16 - Bart van der Ploeg
  02:38:16 - 02:38:18 - Joep Derksen
  02:38:18 - 02:38:41 - Bart van der Ploeg
  02:38:41 - 02:39:24 - Stefanie de Voogd
  02:39:25 - 02:39:27 - Hans Goudsmit
  02:39:27 - 02:39:30 - Stefanie de Voogd
  02:39:30 - 02:39:33 - Bart van der Ploeg
  02:39:33 - 02:39:34 - Stefanie de Voogd
  02:39:34 - 02:39:39 - Bart van der Ploeg
  02:39:39 - 02:39:44 - Hans Goudsmit
  02:39:44 - 02:39:49 - Bart van der Ploeg
  02:39:58 - 02:40:01 - Bart van der Ploeg
  02:40:09 - 02:41:13 - Marlies Volten
  02:41:15 - 02:41:29 - Bart van der Ploeg
  02:41:29 - 02:41:30 - Marlies Volten
  02:41:30 - 02:42:49 - Bart van der Ploeg
  02:42:49 - 02:43:08 - Marlies Volten
  02:43:08 - 02:43:21 - Bart van der Ploeg
  02:43:21 - 02:43:38 - Marlies Volten
  02:43:38 - 02:44:29 - Bart van der Ploeg
  02:44:29 - 02:45:04 - Carmen van Velzen
  02:45:04 - 02:45:09 - Bart van der Ploeg
  02:45:09 - 02:45:55 - Reny Wietsma-Biesbroek
  02:45:56 - 02:46:20 - Bart van der Ploeg
 9. 18

  Op de lijst van ingekomen stukken staan brieven en e-mails gericht aan de gemeenteraad.

 10. 18.A
  Voor pre-advies naar college
 11. 18.B

  Vraag PvT over Omgevingsvergunning Jacoba van Beierenweg 49 (ID 814)

 12. 18.C
  Ter kennisname aannemen
 13. 18.D

  Aangemelde vraag:
  1. VVD over nr. 626: Wat kan worden gedaan om de vertraging in september (tijdens de volgende paddentrek) echt te gaan voorkomen?

 14. 19

  Op de actielijst staan de lopende actiepunten weergegeven met de stand van zaken vanuit het college.
  Voor de actielijst en stand van zaken openstaande moties verwijzen we u naar de overzichten:   VOORSTEL AFVOEREN:
  --
  Moties: https://teylingen.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Details/c0630b5a-4fdd-4a08-bfb3-787b58e2c543
  INGEDIENDE VRAGEN:
  --  VOORSTEL AFVOEREN:
  --

  • Raadsagenda planning (RAP): hierop is de planning van de raadsstukken te zien.
 15. 20

  Terugkoppeling door de AB -en DB leden van de diverse gemeenschappelijke regelingen (zoals o.a. Holland Rijnland, ISD, Omgevingsdienst, HLT-Samen) over de in de afgelopen periode gehouden AB en DB vergaderingen of bijzonderheden voor aankomende vergaderingen.

 16. 21

  Aangemelde rondvragen:

  1. Trilokaal: Terugkoppeling bruggetje (rondvraag 9 april 2024)
 17. 22
  Sluiting