Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

Inspraakavond Integraal plan Groot Seminarie

woensdag 28 april 2021

20:00 - 21:30

Locatie:
Vanuit huis, digitale videovergadering
Voorzitter:
Frans Nederstigt

Agendapunten

De gemeenteraad organiseert op woensdagavond 28 april tussen 20.00 en 21.30 uur een digitale inspraakavond van de commissie Ruimte over het Integraal plan Groot Seminarie. Tijdens deze avond kunnen inwoners en andere belanghebbenden hun opvattingen of ideeën over het Integraal plan Groot Seminarie delen met de raadsleden. Wilt u deelnemen? Meld u zich dan tijdig aan bij de griffie.

Wat is het integraal plan?
Het Integraal plan is een uitwerking van de Integrale visie die de Raad in juni 2019 heeft vastgesteld. In de visie zijn destijds criteria opgenomen waaraan het Integraal plan moet voldoen. In het plan zijn het programma (wonen en zorg) en de gebouwenstructuur (nieuwbouw in Mariënhof en verbouw van Mariënhaven en Mariëngaerde) opgenomen. Ook is vastgelegd hoe de structuur van de inrichting van het gebied (wegen, voetpaden, groen, parkeren) eruit zal gaan zien. Het Integraal plan heeft de status van een stedenbouwkundig plan en dient als bouwsteen voor het bestemmingsplan.

De Raad wordt gevraagd om het Integraal plan op 3 juni vast te stellen. De inhoudelijke voorbespreking vindt plaats in de commissie Ruimte van 11 mei. Alle stukken zijn uiterlijk 23 april in te zien via https://teylingen.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/68acc447-9f9d-4824-a020-58ce83c035cd.

Waarom een inspraakavond?
De gemeenteraad vindt het belangrijk om alle belangen mee te wegen bij het nemen van een besluit en mensen de gelegenheid te geven in te spreken. Daarom is iedereen van harte welkom op de inspraakavond over het Integraal plan Groot Seminarie. In een informele setting spreken raadsleden met inwoners en andere belanghebbenden over het Integraal plan om te horen wat er leeft en welke opvattingen er over het plan zijn. De raadsleden discussiëren nu nog niet met elkaar en geven ook geen mening. Ze verzamelen zoveel mogelijk informatie om tot een standpunt te komen in de commissie- en raadsvergadering.

Het verloop van de avond
De inspraakavond vindt digitaal plaats via MS Teams. Iedereen krijgt de gelegenheid om de raadsleden in een paar minuten toe te spreken. Daarna is er kort de gelegenheid voor het stellen en beantwoorden van vragen. De precieze invulling is afhankelijk van het aantal mensen dat zich voor deze bijeenkomst heeft aangemeld. U ontvangt hierover uiterlijk dinsdag 27 april nader bericht.

Aanmelden
Alle inwoners en organisaties zijn van harte welkom op de inspraakavond (ook als toehoorder). U kunt zich hiervoor aanmelden bij mevr. Marjoleine van Egeraat, commissiegriffier Ruimte, via gemeenteraad@raadteylingen.nl.

Aanmelden is mogelijk tot maandag 26 april 12.00 uur. Om uw aanmelding te kunnen accepteren, hebben we de volgende informatie van u nodig:

  • naam, telefoonnummer, e-mailadres om deel te nemen aan de MS Teams vergadering
  • het onderwerp waarover u wilt spreken (bijv. parkeren, groen, bestemming wonen)
  • eventueel namens wie u spreekt.

Let op: Mocht u met meerdere personen vanuit hetzelfde belang spreken, dan vragen we u om een woordvoerder aan te wijzen.