Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie DEB

woensdag 4 september 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout

Voorzitter
Guylaine Loos

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3
  Spreekrecht inwoners
 4. 4
  Mededelingen
 5. 5

  Bij de fractievergaderingen kunnen fracties aangeven als een hamerstuk een bespreekstuk moet worden en andersom.

 6. 50
  B E S P R E E K P U N T E N
 7. 100

  Op de lijst van ingekomen stukken staan brieven en e-mails gericht aan de gemeenteraad.

 8. 100.A
  Voor pre-advies naar college
 9. 100.B

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Dixi / Sassemervaart/ Parklaan.
  Ingekomen stuk: Aanbieden GFT afval cliënten woningen 's Heeren Loo
 10. 100.C

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Aanbieding actualisatie programma Beter Bestuur provincie Zuid-Holland
  Informatiebrief verordening Regionale Investeringsagenda Holland Rijnland
  Ingekomen stuk: Algemene wet bestuursrecht (Awb)
  Nieuw artikel: reactie essay Berkhout en de Lange tweede versie.
  Uitleg over NIS2-richtlijn en de rol van de gemeenteraad, burgemeester, gemeentesecretaris
  VAB Nieuwsbulletin lachgascilinders
  VNG Ledenbrief 24/021 - Begrotingsadvies 2025-2028 deel 2 en rectificatie
  VNG Ledenbrief 24/023 - Nazending moties en preadviezen ALV 26 juni 2024
  VNG Ledenbrief 24/026 - Inkoopvoorwaarden camerasystemen
 11. 100.D

  Raadsbrieven & Memo's

  Onderwerp
  Raadsmemo informeren afschalen maatregelen Griegplantsoen, Voorhout
  Phishing incident HLTsamen
  Raadsbrief Interactie met inwoner (zie ook vervolg Raadsmemo Interactie met inwoner ID 647)
  Raadsbrief Ontwikkeling regionale aardwarmte
  Raadsbrief Raadsbrief jaarrekening EBDB 2023
  Raadsmemo met toezending rapporten onderzoek interactie inwoner - gemeente (zie ook eerdere bijbehorend raadsbrief interactie inwoner ID 643)
  Raadsmemo update energietransitie juni 2024

  Schriftelijke vragen

  Onderwerp
  Schriftelijke vragen HLTsamen wordt gemeentefusie / FvD
  Schriftelijke vragen Inbraken / Partij voor Teylingen
  Schriftelijke vragen Paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen thuis laten bezorgen VVD
  Schriftelijke vragen Samenwerking met de energiecoöperatie (D66, CU, GroenLinks, CDA)
  Schriftelijke vragen Stroomnet vol Bollenstreek FVD
 12. 101

  Op de actielijst staan de lopende actiepunten weergegeven met de stand van zaken vanuit het college.
  Voor de actielijst en stand van zaken openstaande moties verwijzen we u naar de overzichten:  Op de raadsagenda planning (RAP) is de planning van de raadsstukken te zien.

 13. 102

  Terugkoppeling door de AB -en DB leden van de diverse gemeenschappelijke regelingen (zoals o.a. Holland Rijnland, ISD, Omgevingsdienst, HLT-Samen) over de in de afgelopen periode gehouden AB en DB vergaderingen of bijzonderheden voor aankomende vergaderingen.

 14. 103
  Rondvraag
 15. 104
  Sluiting