Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie DEB

woensdag 15 mei 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout

Voorzitter
Guylaine Loos

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:02:20 - 00:03:25 - Guylaine Loos
  00:03:25 - 00:04:10 - Martijn van Duijvenbode
  00:04:10 - 00:05:40 - Guylaine Loos
 2. 2

  Verzoek vanuit Trilokaal om de motie 'Tijdelijk openbaar toilet Park Groot Leerust' te agenderen. De fractie wil hem graag vanavond bespreken, met oog op de deadline (de start van het watersportseizoen).

  Besluit

  Agenda is vastgesteld met de volgende wijziging: de motie 'Tijdelijk openbaar toilet Park Groot Leerust' is toegevoegd aan de agenda.

 3. 3
  Spreekrecht inwoners
 4. 4
  Mededelingen
 5. 5

  Bij de fractievergaderingen kunnen fracties aangeven als een hamerstuk een bespreekstuk moet worden en andersom.

 6. 6
  B E S P R E E K P U N T E N
 7. 7

  [Doel: besluitvormend]
  Het bestuur van de werkorganisatie HLTsamen stelt voor de Gemeenschappelijke Regeling HLTsamen (GR HLTsamen) aan te passen conform de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Aanpassing is ook nodig in verband met de beoogde wijziging in de managementstructuur van de werkorganisatie HLTsamen. De gemeenteraden van Hillegom, Lisse en Teylingen zijn in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen op het ‘ontwerp Besluit tot 2e wijziging van de GR HLTsamen’. De gemeenteraad van Teylingen heeft een zienswijze ingediend, zie het raadsbesluit (link) van 1 februari 2024.


  Naar aanleiding van de ingediende zienswijze op het concept-Besluit 2e wijziging GR HLTsamen is de datum van de eerstvolgende evaluatie gewijzigd van 2030 in 2028. De zienswijze voor het wijzigen van artikel 15a ‘Zienswijzen’ is niet overgenomen. 


  De raad wordt gevraagd om;
  1. Het college toestemming te verlenen om in te stemmen met het ‘Besluit tot 2e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling HLTsamen’.

  Besluit

  Bespreekstuk voor de raad. Fracties willen zich nog beraden over de motivatie van het HLT-bestuur om de zienswijze deels te verwerken. Gesproken is o.a. over de wijze van besluitvorming, de werkbaarheid en mogelijkheden om zienswijzen in te dienen. FVD kondigt technische vragen aan m.b.t. besluitvorming over uittreding.

  Technische vragen openbaar

  Onderwerp
  TV Uittredingsregeling HLTsamen
  00:05:17 - 00:05:40 - Guylaine Loos
  00:05:40 - 00:09:10 - Thomas Becker
  00:09:12 - 00:09:14 - Guylaine Loos
  00:09:14 - 00:09:29 - Joep Derksen
  00:09:30 - 00:10:08 - Thomas Becker
  00:10:10 - 00:10:12 - Guylaine Loos
  00:10:13 - 00:10:54 - Milan Schenk
  00:10:56 - 00:11:19 - Thomas Becker
  00:11:21 - 00:11:25 - Guylaine Loos
  00:11:26 - 00:11:34 - Frank Beijk
  00:11:36 - 00:11:39 - Guylaine Loos
  00:11:39 - 00:11:46 - Frank Beijk
  00:11:46 - 00:12:06 - Milan Schenk
  00:12:06 - 00:13:22 - Frank Beijk
  00:13:23 - 00:13:25 - Guylaine Loos
  00:13:25 - 00:14:27 - Carmen van Velzen
  00:14:28 - 00:14:42 - Guylaine Loos
  00:14:42 - 00:14:57 - Milan Schenk
  00:15:00 - 00:15:04 - Carmen van Velzen
  00:15:04 - 00:15:09 - Guylaine Loos
  00:15:09 - 00:15:27 - Carmen van Velzen
  00:15:28 - 00:15:33 - Guylaine Loos
  00:15:33 - 00:15:51 - Bart van der Ploeg
  00:15:51 - 00:16:13 - Carmen van Velzen
  00:16:15 - 00:16:19 - Guylaine Loos
  00:16:19 - 00:17:39 - Leo Blom
  00:17:39 - 00:17:43 - Guylaine Loos
  00:17:43 - 00:17:44 - Joep Derksen
  00:17:44 - 00:18:13 - Leo Blom
  00:18:14 - 00:18:17 - Guylaine Loos
  00:18:17 - 00:22:25 - Milan Schenk
  00:22:26 - 00:22:28 - Guylaine Loos
  00:22:29 - 00:23:35 - Joep Derksen
  00:23:35 - 00:23:38 - Guylaine Loos
  00:23:38 - 00:24:58 - Bart van der Ploeg
  00:24:58 - 00:25:00 - Guylaine Loos
  00:25:00 - 00:25:23 - Milan Schenk
  00:25:25 - 00:25:54 - Bart van der Ploeg
  00:25:54 - 00:25:55 - Guylaine Loos
  00:25:55 - 00:26:13 - Milan Schenk
  00:26:14 - 00:26:24 - Bart van der Ploeg
  00:26:24 - 00:26:27 - Guylaine Loos
  00:26:27 - 00:27:17 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  00:27:17 - 00:27:23 - Guylaine Loos
  00:27:23 - 00:28:28 - Dion Piket
  00:28:28 - 00:28:30 - Guylaine Loos
  00:28:30 - 00:29:00 - Milan Schenk
  00:29:00 - 00:29:31 - Dion Piket
  00:29:33 - 00:30:00 - Milan Schenk
  00:30:00 - 00:30:06 - Guylaine Loos
  00:30:06 - 00:30:25 - Milan Schenk
  00:30:27 - 00:30:32 - Guylaine Loos
  00:30:32 - 00:30:36 - Dion Piket
  00:30:37 - 00:30:43 - Guylaine Loos
  00:31:27 - 00:32:02 - Marlies Volten
  00:32:02 - 00:32:03 - Milan Schenk
  00:32:03 - 00:32:06 - Guylaine Loos
  00:32:06 - 00:32:23 - Milan Schenk
  00:32:23 - 00:32:56 - Marlies Volten
  00:32:56 - 00:32:57 - Guylaine Loos
  00:32:57 - 00:33:34 - Milan Schenk
  00:33:34 - 00:33:47 - Guylaine Loos
  00:33:47 - 00:33:54 - Milan Schenk
  00:33:54 - 00:34:08 - Guylaine Loos
  00:34:08 - 00:34:14 - Milan Schenk
  00:34:14 - 00:34:22 - Marlies Volten
  00:34:22 - 00:34:37 - Milan Schenk
  00:34:37 - 00:35:33 - Marlies Volten
  00:35:33 - 00:35:35 - Guylaine Loos
  00:35:35 - 00:35:36 - Marlies Volten
  00:35:36 - 00:36:03 - Joep Derksen
  00:36:03 - 00:36:49 - Marlies Volten
  00:36:49 - 00:36:51 - Thomas Becker
  00:36:51 - 00:36:55 - Guylaine Loos
  00:36:55 - 00:36:56 - Thomas Becker
  00:36:56 - 00:36:58 - Marlies Volten
  00:36:58 - 00:37:14 - Thomas Becker
  00:37:14 - 00:37:38 - Marlies Volten
  00:37:38 - 00:37:40 - Guylaine Loos
  00:37:40 - 00:37:56 - Joep Derksen
  00:37:56 - 00:38:27 - Marlies Volten
  00:38:27 - 00:38:28 - Guylaine Loos
  00:38:28 - 00:39:07 - Thomas Becker
  00:39:07 - 00:39:54 - Marlies Volten
  00:39:54 - 00:39:57 - Guylaine Loos
  00:39:57 - 00:40:08 - Milan Schenk
  00:40:08 - 00:40:13 - Marlies Volten
  00:40:13 - 00:40:26 - Milan Schenk
  00:40:26 - 00:40:49 - Guylaine Loos
  00:40:49 - 00:41:46 - Thomas Becker
  00:41:46 - 00:41:53 - Guylaine Loos
  00:41:53 - 00:42:22 - Leo Blom
  00:42:22 - 00:42:24 - Guylaine Loos
  00:42:24 - 00:43:00 - Milan Schenk
  00:43:00 - 00:43:01 - Guylaine Loos
  00:43:01 - 00:43:16 - Joep Derksen
  00:43:18 - 00:43:20 - Guylaine Loos
  00:43:20 - 00:43:27 - Bart van der Ploeg
  00:43:27 - 00:43:29 - Guylaine Loos
  00:43:29 - 00:43:55 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  00:43:55 - 00:43:57 - Guylaine Loos
  00:43:57 - 00:44:01 - Mirjam Mack-van Bellen
  00:44:01 - 00:45:10 - Guylaine Loos
 8. 8

  Teylingers trekken er graag op uit om een stuk te wandelen. Hoewel veel inwoners van onze gemeente in versteende wijken wonen, biedt het groen in de buitengebieden uitkomst. Wandelen is gezond en een toegankelijk onderdeel van een gelukkig leven.


  Hoewel het huidige netwerk een basis vormt, ziet initiatiefnemer kans om het aantal wandelroutes in het buitengebied uit te breiden en de kwaliteit van de bestaande routes te verbeteren. Dit vraagt om hernieuwde samenwerking tussen overheden, (agrarische) ondernemers en vrijwilligers. Het verrijken van het recreatieve wandelnetwerk is in lijn met door de gemeenteraad geformuleerde ambities in het Raadsprogramma 2022 – 2026. Daarin staat dat Teylingen een welvarende en toekomstbestendige gemeente wil zijn met aantrekkelijke recreatiegebieden voor inwoners. Om dat te bereiken wordt ook nadrukkelijk het belang van samenwerking met de regio genoemd. Ook is de raad van Teylingen het er collectief over eens dat vergroening van de leefomgeving een gezamenlijke ambitie moet zijn.
  In dit initiatiefvoorstel staan vier voorstellen uiteengezet om wandelen in- en rondom Teylingen aantrekkelijker te maken. In de daaropvolgende financiële paragraaf wordt een voorstel gedaan voor dekking van de plannen. Dit initiatiefvoorstel sluit af met vijf besluitpunten, die ter goedkeuring aan de gemeenteraad van Teylingen worden voorgelegd.


  Besluitpunten
  Met het initiatiefvoorstel vraagt de fractie van D66, de gemeenteraad van Teylingen te besluiten:

  1. Het uitvoeren van een grondig onderzoek naar potentiële nieuwe wandelroutes in- en rondom Teylingen, waarin ook de 'missing links’ in kaart worden gebracht.
  2. De gemeente Teylingen treedt op als katalysator van heropening van het bestaande samenwerkingsverband tussen onze gemeente, aangrenzende gemeenten en de provincie Zuid-Holland, ten behoeve van realisatie van gemeentegrensoverschrijdende wandelroutes.
  3. De gemeente Teylingen treedt op als katalysator voor het regionale gesprek over mogelijke herijking van de bestaande boerenlandovereenkomst.
  4. Het instellen van een participatief proces met inwoners ten behoeve van inventarisatie van wensen en behoefte voor uitbreiding van het wandelnetwerk en inventarisatie van hiervoor reeds bestaande initiatieven of plannen van inwoners of organisaties.
  5. Het college op te dragen om op basis van de uitkomsten uit het onderzoek en participatietraject een uitgewerkt plan voor nieuwe wandelroutes te maken, inclusief kostenbegroting en dekkingsvoorstel, en dit voor 1 november 2024 aan de raad voor te leggen.


  Indiener: D66
  Mede-indiener:


  Updates

  • Op 26 maart 2024 heeft het college een reactie gegeven op het initiatiefvoorstel, zie bijgaand.

  Besluit

  Bespreekstuk voor de raad. De commissie spreekt waardering uit voor het initiatiefvoorstel. Gesproken is over:

  • Uitvoerbaarheid, tijdslijn en ambtelijke capaciteit. Verzocht is om uitsluitsel voor de raadsvergadering over de haalbaarheid en hoe de andere gemeenten tegenover het voorstel staan
  • Herijking boerenlandovereenkomsten
  • Waarde van het samenwerkingsverband
  • Aandacht voor wandelen binnen de kernen, niet alleen buitengebied
  • Eerst opstellen toeristische recreatievisie
  • Invulling van de participatietrajecten
  • Subsidie mogelijkheden.
  • Biodiversiteit langs de sloten

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Bezwaar uitbereiding Weids wandelen
  00:44:41 - 00:45:10 - Guylaine Loos
  00:45:10 - 00:49:26 - Ruben Kroeze
  00:49:27 - 00:49:48 - Guylaine Loos
  00:49:48 - 00:51:30 - Dion Piket
  00:51:30 - 00:51:31 - Guylaine Loos
  00:51:31 - 00:52:54 - Mirjam Mack-van Bellen
  00:52:55 - 00:52:58 - Guylaine Loos
  00:52:59 - 00:57:06 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  00:57:06 - 00:57:09 - Guylaine Loos
  00:57:09 - 00:58:02 - Joep Derksen
  00:58:02 - 00:58:05 - Guylaine Loos
  00:58:05 - 01:00:25 - Nick Severs
  01:00:26 - 01:00:30 - Milan Schenk
  01:00:34 - 01:02:29 - Nick Severs
  01:02:29 - 01:02:31 - Guylaine Loos
  01:02:31 - 01:02:32 - Nick Severs
  01:02:32 - 01:03:06 - Dion Piket
  01:03:06 - 01:03:26 - Nick Severs
  01:03:26 - 01:03:27 - Guylaine Loos
  01:03:27 - 01:03:58 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:03:58 - 01:03:59 - Nick Severs
  01:03:59 - 01:04:00 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:04:00 - 01:04:15 - Nick Severs
  01:04:15 - 01:04:18 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:04:18 - 01:04:23 - Guylaine Loos
  01:04:23 - 01:04:40 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:04:40 - 01:04:59 - Nick Severs
  01:04:59 - 01:05:02 - Guylaine Loos
  01:05:02 - 01:05:26 - Ruben Kroeze
  01:05:26 - 01:05:30 - Guylaine Loos
  01:05:30 - 01:05:45 - Ruben Kroeze
  01:05:45 - 01:06:02 - Nick Severs
  01:06:02 - 01:06:05 - Guylaine Loos
  01:06:05 - 01:08:14 - Leo Blom
  01:08:14 - 01:08:16 - Guylaine Loos
  01:08:16 - 01:08:20 - Ruben Kroeze
  01:08:20 - 01:08:26 - Leo Blom
  01:08:26 - 01:08:28 - Guylaine Loos
  01:08:28 - 01:09:03 - Joep Derksen
  01:09:03 - 01:09:22 - Leo Blom
  01:09:22 - 01:09:25 - Guylaine Loos
  01:09:25 - 01:11:55 - Martijn van Duijvenbode
  01:11:56 - 01:11:59 - Guylaine Loos
  01:11:59 - 01:13:42 - Kardien de Werker
  01:13:42 - 01:13:45 - Guylaine Loos
  01:13:45 - 01:15:10 - Thomas Becker
  01:15:11 - 01:15:17 - Guylaine Loos
  01:15:44 - 01:18:27 - Heleen Hooij
  01:18:27 - 01:18:32 - Joep Derksen
  01:18:32 - 01:18:34 - Guylaine Loos
  01:18:34 - 01:18:48 - Joep Derksen
  01:18:48 - 01:19:07 - Heleen Hooij
  01:19:08 - 01:19:10 - Guylaine Loos
  01:19:13 - 01:19:33 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  01:19:33 - 01:19:55 - Heleen Hooij
  01:19:55 - 01:20:03 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  01:20:03 - 01:20:04 - Heleen Hooij
  01:20:04 - 01:20:08 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  01:20:08 - 01:21:25 - Heleen Hooij
  01:21:25 - 01:21:27 - Guylaine Loos
  01:21:27 - 01:21:28 - Heleen Hooij
  01:21:29 - 01:21:35 - Joep Derksen
  01:21:36 - 01:21:45 - Heleen Hooij
  01:21:50 - 01:21:52 - Joep Derksen
  01:21:52 - 01:21:54 - Guylaine Loos
  01:21:54 - 01:22:09 - Joep Derksen
  01:22:10 - 01:22:30 - Heleen Hooij
  01:22:31 - 01:22:35 - Guylaine Loos
  01:22:35 - 01:22:48 - Martijn van Duijvenbode
  01:22:48 - 01:23:07 - Heleen Hooij
  01:23:07 - 01:23:14 - Martijn van Duijvenbode
  01:23:14 - 01:23:24 - Heleen Hooij
  01:23:28 - 01:23:30 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:23:34 - 01:23:35 - Guylaine Loos
  01:23:35 - 01:23:45 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:23:46 - 01:23:47 - Ruben Kroeze
  01:23:51 - 01:23:55 - Guylaine Loos
  01:23:56 - 01:25:05 - Kardien de Werker
  01:25:05 - 01:25:08 - Guylaine Loos
  01:25:08 - 01:25:15 - Kardien de Werker
  01:25:15 - 01:26:56 - Heleen Hooij
  01:26:57 - 01:27:04 - Kardien de Werker
  01:27:04 - 01:27:10 - Heleen Hooij
  01:27:11 - 01:27:14 - Guylaine Loos
  01:27:17 - 01:27:45 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  01:27:45 - 01:27:53 - Heleen Hooij
  01:27:53 - 01:28:03 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  01:28:03 - 01:28:22 - Heleen Hooij
  01:28:22 - 01:28:40 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  01:28:40 - 01:28:42 - Guylaine Loos
  01:28:42 - 01:29:10 - Nick Severs
  01:29:10 - 01:29:20 - Heleen Hooij
  01:29:20 - 01:29:37 - Nick Severs
  01:29:37 - 01:29:40 - Heleen Hooij
  01:29:41 - 01:29:43 - Guylaine Loos
  01:29:43 - 01:30:14 - Thomas Becker
  01:30:14 - 01:30:41 - Heleen Hooij
  01:30:42 - 01:30:55 - Guylaine Loos
  01:30:55 - 01:33:22 - Ruben Kroeze
  01:33:22 - 01:33:25 - Guylaine Loos
  01:33:26 - 01:33:52 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  01:33:52 - 01:34:35 - Ruben Kroeze
  01:34:37 - 01:37:27 - Ruben Kroeze
  01:37:27 - 01:37:29 - Guylaine Loos
  01:37:30 - 01:37:41 - Joep Derksen
  01:37:41 - 01:38:06 - Ruben Kroeze
  01:38:08 - 01:39:17 - Ruben Kroeze
  01:39:17 - 01:39:18 - Guylaine Loos
  01:39:18 - 01:39:36 - Nick Severs
  01:39:36 - 01:39:56 - Ruben Kroeze
  01:39:57 - 01:44:20 - Ruben Kroeze
  01:44:20 - 01:44:22 - Guylaine Loos
  01:44:22 - 01:44:43 - Thomas Becker
  01:44:43 - 01:46:05 - Ruben Kroeze
  01:46:05 - 01:46:10 - Guylaine Loos
  01:46:10 - 01:48:03 - Dion Piket
  01:48:03 - 01:48:04 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:48:04 - 01:48:08 - Guylaine Loos
  01:48:08 - 01:48:34 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:48:34 - 01:48:36 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  01:48:36 - 01:48:41 - Mirjam Mack-van Bellen
  01:48:42 - 01:48:43 - Guylaine Loos
  01:48:43 - 01:49:50 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  01:49:51 - 01:49:52 - Guylaine Loos
  01:49:52 - 01:50:20 - Joep Derksen
  01:50:20 - 01:50:22 - Guylaine Loos
  01:50:22 - 01:50:38 - Nick Severs
  01:50:38 - 01:50:40 - Guylaine Loos
  01:50:40 - 01:51:11 - Leo Blom
  01:51:11 - 01:51:13 - Guylaine Loos
  01:51:13 - 01:51:48 - Martijn van Duijvenbode
  01:51:49 - 01:51:50 - Guylaine Loos
  01:51:50 - 01:52:07 - Kardien de Werker
  01:52:07 - 01:52:09 - Joep Derksen
  01:52:09 - 01:52:11 - Guylaine Loos
  01:52:11 - 01:52:13 - Joep Derksen
  01:52:13 - 01:52:31 - Kardien de Werker
  01:52:31 - 01:52:37 - Guylaine Loos
  01:52:37 - 01:54:02 - Kardien de Werker
  01:54:02 - 01:54:05 - Guylaine Loos
  01:54:05 - 01:54:22 - Ruben Kroeze
  01:54:23 - 01:54:46 - Kardien de Werker
  01:54:46 - 01:55:12 - Ruben Kroeze
  01:55:13 - 01:55:28 - Kardien de Werker
  01:55:28 - 01:55:31 - Guylaine Loos
  01:55:31 - 01:55:39 - Thomas Becker
  01:55:40 - 01:55:50 - Guylaine Loos
  01:55:50 - 01:56:20 - Ruben Kroeze
  01:56:22 - 01:56:42 - Guylaine Loos
  01:56:42 - 01:57:11 - Heleen Hooij
  01:57:11 - 01:57:12 - Guylaine Loos
  01:57:12 - 01:57:47 - Ruben Kroeze
  01:57:47 - 01:58:39 - Heleen Hooij
  01:58:39 - 01:58:42 - Ruben Kroeze
  01:58:42 - 01:58:43 - Guylaine Loos
  01:58:43 - 01:59:07 - Ruben Kroeze
  01:59:07 - 01:59:41 - Heleen Hooij
  01:59:41 - 01:59:50 - Ruben Kroeze
  01:59:50 - 01:59:55 - Guylaine Loos
  01:59:55 - 02:00:22 - Ruben Kroeze
  02:00:22 - 02:00:36 - Guylaine Loos
  02:00:36 - 02:00:46 - Heleen Hooij
  02:00:46 - 02:00:49 - Guylaine Loos
  02:00:49 - 02:00:53 - Joep Derksen
  02:00:53 - 02:01:02 - Guylaine Loos
  02:01:02 - 02:01:34 - Heleen Hooij
  02:01:35 - 02:02:50 - Guylaine Loos
 9. 9

  [Doel: besluitvormend]
  De veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) heeft als doel de veiligheid te vergroten door crisisbeheersing en rampenbestrijding in de regio efficiënt, effectief en professioneel te organiseren. Om dit te realiseren werken politie, brandweer, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en alle 18 gemeenten intensief samen.


  In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 maart 2024 is de Kadernota 2025 VRHM vastgesteld. De hierin vastgestelde beleidsmatige- en financiële kaders vormen de basis van de ontwerp-Programmabegroting 2025 VRHM. Tot 19 juli 2024 kunnen zienswijzen worden ingediend op ontwerp-Programmabegroting 2025 VRHM. De begroting wordt op 12 september 2024 ter vaststelling voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de VRHM. 


  De raad wordt gevraagd om:

  1. de hogere bijdrage, die conform de FKGR is toegepast, op te nemen in de kadernota 2025 -2028.
  2. als zienswijze aan het bestuur van de veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) te laten weten dat de raad instemt met de ontwerp-Programmabegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 van de Gemeenschappelijke Regeling VRHM en daarbij het volgende aandachtspunt meegeeft: dat de raad tijdig geïnformeerd wordt wanneer er mogelijk aanvullende financiële middelen noodzakelijk zijn.

  Besluit

  Hamerstuk voor de raad. Door de VRHM is aangeboden om een oefenavond bij de kazerne bij te wonen.

  02:01:53 - 02:02:50 - Guylaine Loos
  02:02:50 - 02:02:55 - Thomas Becker
  02:02:56 - 02:02:58 - Guylaine Loos
  02:02:58 - 02:04:07 - Frank Beijk
  02:04:07 - 02:04:10 - Guylaine Loos
  02:04:10 - 02:05:41 - Carmen van Velzen
  02:05:42 - 02:05:43 - Guylaine Loos
  02:05:44 - 02:06:01 - Leo Blom
  02:06:01 - 02:06:02 - Guylaine Loos
  02:06:02 - 02:06:40 - Nick Severs
  02:06:40 - 02:06:42 - Guylaine Loos
  02:06:44 - 02:07:18 - Joep Derksen
  02:07:19 - 02:07:20 - Guylaine Loos
  02:07:20 - 02:08:21 - Ruben Kroeze
  02:08:23 - 02:08:27 - Guylaine Loos
  02:08:34 - 02:09:29 - Theo van den Nouland
  02:09:29 - 02:09:30 - Guylaine Loos
  02:09:30 - 02:09:31 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:09:32 - 02:09:33 - Guylaine Loos
  02:09:33 - 02:09:50 - Dion Piket
  02:09:51 - 02:09:55 - Guylaine Loos
  02:10:11 - 02:13:07 - Carla Breuer
  02:13:07 - 02:13:09 - Guylaine Loos
  02:13:10 - 02:13:15 - Joep Derksen
  02:13:17 - 02:14:29 - Guylaine Loos
 10. 10

  [Doel: besluitvormend]
  De gemeenten Noordwijk, Lisse en Teylingen werken samen in de Gemeenschappelijke regeling gemeentelijke Belastingen Bollenstreek. De Gemeenschappelijke regeling gemeentelijke Belastingen Bollenstreek is een centrumgemeente constructie, waarbij door de gemeente Lisse en Teylingen mandaat is verleend aan de gemeente Noordwijk voor het uitvoeren van de betreffende belasting taken. Dat heeft tot gevolg dat er geen aparte begroting is voor de Gemeenschappelijke regeling gemeentelijke Belastingen Bollenstreek, dit is ook zo vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling. Het is dan ook niet mogelijk zienswijze in te dienen op de begroting.


  De raad wordt gevraagd om:
  1. Kennis te nemen van de begroting 2025 van de Gemeenschappelijke regeling gemeentelijke Belastingen Bollenstreek.

  Besluit

  Hamerstuk voor de raad.

  02:13:47 - 02:14:29 - Guylaine Loos
  02:14:29 - 02:14:40 - Dion Piket
  02:14:40 - 02:14:43 - Guylaine Loos
  02:14:43 - 02:14:46 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:14:47 - 02:14:50 - Guylaine Loos
  02:14:50 - 02:14:56 - Theo van den Nouland
  02:14:56 - 02:14:57 - Guylaine Loos
  02:14:57 - 02:15:57 - Theo van den Nouland
  02:15:57 - 02:16:01 - Guylaine Loos
  02:16:01 - 02:16:39 - Bart van der Ploeg
  02:16:39 - 02:16:44 - Guylaine Loos
  02:16:44 - 02:17:11 - Joep Derksen
  02:17:13 - 02:17:16 - Guylaine Loos
  02:17:16 - 02:17:39 - Nick Severs
  02:17:40 - 02:17:42 - Guylaine Loos
  02:17:42 - 02:17:48 - Leo Blom
  02:17:49 - 02:17:51 - Guylaine Loos
  02:17:51 - 02:17:58 - Carmen van Velzen
  02:18:01 - 02:18:02 - Guylaine Loos
  02:18:02 - 02:18:06 - Frank Beijk
  02:18:07 - 02:18:08 - Guylaine Loos
  02:18:08 - 02:18:10 - Thomas Becker
  02:18:10 - 02:18:15 - Guylaine Loos
  02:18:26 - 02:21:23 - Marlies Volten
  02:21:23 - 02:21:25 - Guylaine Loos
  02:21:25 - 02:21:45 - Bart van der Ploeg
  02:21:45 - 02:21:46 - Marlies Volten
  02:21:46 - 02:21:47 - Guylaine Loos
  02:21:47 - 02:22:18 - Joep Derksen
  02:22:18 - 02:22:28 - Marlies Volten
  02:22:30 - 02:23:26 - Guylaine Loos
 11. 11

  Verzoekt het college;
  - Om uiterlijk 1 juli 2024 een tijdelijk openbaar toilet te realiseren (bijvoorbeeld een Dixi en/of een toiletkruis) voor tijdens het watersportseizoen in Park Groot Leerust, tot het moment dat er een vast openbaar toilet is gerealiseerd.
  - Deze kleine uitgave te bekostigen vanuit het werkbudget recreatie en toerisme
  - Met een voorstel te komen voor onderhoud dat door omwonenden en ondernemers gesteund wordt.

  Besluit

  De motie gaat ter stemming naar de raad, tenzij de raadsmemo nog aanleiding geeft tot bespreking of aanpassing van de motie.

  De wethouder stelt voor de komende week met een raadsmemo te komen met daarin verschillende adviezen t.a.v. (de uitvoerbaarheid van) de motie. Gesproken wordt o.a. over een permanent toilet, voorkomen van wildplassen, toegankelijkheid en uitvoering van het toilet.

  02:23:01 - 02:23:26 - Guylaine Loos
  02:23:26 - 02:24:58 - Martijn van Duijvenbode
  02:24:58 - 02:25:05 - Guylaine Loos
  02:25:10 - 02:26:28 - Marlies Volten
  02:26:28 - 02:26:35 - Guylaine Loos
  02:26:35 - 02:26:53 - Thomas Becker
  02:26:54 - 02:26:55 - Guylaine Loos
  02:26:56 - 02:28:32 - Kardien de Werker
  02:28:32 - 02:28:49 - Martijn van Duijvenbode
  02:28:49 - 02:29:39 - Kardien de Werker
  02:29:39 - 02:29:40 - Guylaine Loos
  02:29:40 - 02:30:03 - Milan Schenk
  02:30:03 - 02:30:21 - Kardien de Werker
  02:30:23 - 02:30:32 - Milan Schenk
  02:30:32 - 02:30:54 - Kardien de Werker
  02:30:55 - 02:30:58 - Guylaine Loos
  02:30:59 - 02:31:26 - Leo Blom
  02:31:26 - 02:31:29 - Guylaine Loos
  02:31:29 - 02:32:52 - Milan Schenk
  02:32:54 - 02:32:55 - Guylaine Loos
  02:32:55 - 02:33:51 - Joep Derksen
  02:33:52 - 02:33:53 - Guylaine Loos
  02:33:53 - 02:34:02 - Martijn van Duijvenbode
  02:34:03 - 02:34:04 - Guylaine Loos
  02:34:04 - 02:34:09 - Guylaine Loos
  02:34:09 - 02:34:36 - Joep Derksen
  02:34:36 - 02:34:42 - Guylaine Loos
  02:34:42 - 02:34:56 - Joep Derksen
  02:34:58 - 02:34:59 - Guylaine Loos
  02:34:59 - 02:35:16 - Milan Schenk
  02:35:20 - 02:35:21 - Joep Derksen
  02:35:22 - 02:35:57 - Milan Schenk
  02:35:57 - 02:36:45 - Joep Derksen
  02:36:47 - 02:36:49 - Guylaine Loos
  02:36:49 - 02:36:59 - Milan Schenk
  02:36:59 - 02:37:21 - Joep Derksen
  02:37:22 - 02:37:24 - Guylaine Loos
  02:37:24 - 02:37:35 - Milan Schenk
  02:37:36 - 02:37:42 - Joep Derksen
  02:37:43 - 02:37:46 - Guylaine Loos
  02:37:46 - 02:39:20 - Bart van der Ploeg
  02:39:20 - 02:39:21 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  02:39:21 - 02:39:23 - Guylaine Loos
  02:39:23 - 02:40:41 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  02:40:41 - 02:40:43 - Guylaine Loos
  02:40:43 - 02:40:44 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:40:44 - 02:40:45 - Joep Derksen
  02:40:45 - 02:40:48 - Guylaine Loos
  02:40:48 - 02:41:08 - Joep Derksen
  02:41:08 - 02:42:26 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  02:42:26 - 02:42:27 - Guylaine Loos
  02:42:27 - 02:43:11 - Joep Derksen
  02:43:11 - 02:43:33 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  02:43:33 - 02:43:36 - Guylaine Loos
  02:43:36 - 02:43:41 - Milan Schenk
  02:43:41 - 02:43:53 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  02:43:55 - 02:43:56 - Guylaine Loos
  02:43:56 - 02:45:11 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:45:11 - 02:45:13 - Guylaine Loos
  02:45:13 - 02:45:16 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:45:16 - 02:45:18 - Milan Schenk
  02:45:18 - 02:45:21 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:45:21 - 02:45:22 - Guylaine Loos
  02:45:22 - 02:45:30 - Mirjam Mack-van Bellen
  02:45:30 - 02:45:33 - Guylaine Loos
  02:45:33 - 02:46:22 - Dion Piket
  02:46:24 - 02:46:29 - Guylaine Loos
  02:46:33 - 02:46:45 - Guylaine Loos
  02:46:45 - 02:48:26 - Martijn van Duijvenbode
  02:48:28 - 02:48:33 - Guylaine Loos
  02:48:33 - 02:48:40 - Bart van der Ploeg
  02:48:40 - 02:48:56 - Martijn van Duijvenbode
  02:48:57 - 02:48:59 - Guylaine Loos
  02:49:01 - 02:49:06 - Guylaine Loos
  02:49:06 - 02:49:13 - Kardien de Werker
  02:49:13 - 02:49:17 - Guylaine Loos
  02:49:17 - 02:50:03 - Milan Schenk
  02:50:03 - 02:50:04 - Guylaine Loos
  02:50:04 - 02:50:21 - Joep Derksen
  02:50:22 - 02:50:23 - Guylaine Loos
  02:50:23 - 02:50:32 - Milan Schenk
  02:50:33 - 02:50:34 - Guylaine Loos
  02:50:34 - 02:50:38 - Joep Derksen
  02:50:38 - 02:50:45 - Guylaine Loos
  02:50:45 - 02:51:23 - Dion Piket
  02:51:24 - 02:52:43 - Guylaine Loos
 12. 12

  Op de lijst van ingekomen stukken staan brieven en e-mails gericht aan de gemeenteraad.

  02:51:42 - 02:52:43 - Guylaine Loos
 13. 12.A

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Aanbieding ontwerp-Programmabegroting 2025 en ontwerp-Gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden
 14. 12.B

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Ingekomen stuk: kosten vermeld op bonnetje vervangen ID Kaart.
 15. 12.C

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Aanbieding vastgesteld beleidsplan Veiligheidsregio Hollands Midden
  Algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening
  Brief Indexering Gemeenschappelijke Regelingen
  Ontwerpbegroting 2025 Holland Rijnland voor zienswijze
  Ontwikkelingen Op- en Overslagterrein VAB en MeerVAB
  Uitnodiging tot ondertekening ICAN Cities Appeal door leden van Mayors for Peace
  VNG Ledenbrief 24/009 - Samenwerken met de Handreiking flexibele arbeidsinzet gemeentelijke sector
  VNG Ledenbrief 24/013 - Uitnodiging deelsessies en Extra ALV op 24 mei 2024
  VNG Ledenbrief Lbr. 24/011 - Gemeentefinanciën in Voorjaarsnota 2024
  VRHM Aanbieding voorlopige Jaarstukken 2023 Veiligheidsregio Hollands Midden
 16. 12.D

  Raadsbrieven & Memo's

  Onderwerp
  Raadsbrief Evaluatie Handhavinguitvoeringsprogramma 2023 Teylingen
  Raadsbrief MVOI naar een hoger plan
  Raadsmemo FG jaarverslag Gegevensbescherming 2023 gemeente Teylingen
  Raadsmemo Samenwerkingsverklaring Hollandse Plassen
  Raadsmemo Update energietransitie april 2024

  Schriftelijke vragen

  Onderwerp
  Schriftelijke vragen Preventieve controle Rijnsburgerweg / FVD
 17. 13

  Op de actielijst staan de lopende actiepunten weergegeven met de stand van zaken vanuit het college.
  Voor de actielijst en stand van zaken openstaande moties verwijzen we u naar de overzichten:


  Samen met de portefeuillehouders zijn alle moties van de commissie DEB bijgewerkt (17 stuks), zie bijgaand de laatste versie. Dit houdt in dat een stand van zaken is toegevoegd en een voorstel wordt gedaan voor een nieuwe einddatum. Alle wijzigingen zijn tevens op iBabs verwerkt, zie overzicht Moties en dan filteren op commissie DEB en status ‘aangenomen/openstaand’. Bijzonderheden:

  1. Voor 2 moties is het advies om deze af te voeren: Motie Inwoners investeringsfonds en Motie Structurele vertegenwoordiging onderwijs en zorg in EBDB.
  2. Voor de motie ‘Begroting 2023-2026 / periodieke rapportage financiële risico's’ staat nog geen einddatum. Het voorstel vanuit de wethouder is om met de indiener in gesprek te gaan over de uitvoering van de motie.
  3. T.o.v. het totale overzicht van 25 maart is ook een nieuwe einddatum bekend voor de motie ‘Ambitieniveau ‘maximale transparantie en toegankelijkheid’ bij uitvoering Woo’: 1 oktober 2024.


  N.B. De actie m.b.t. het 213a Onderzoek is naar de cDEB overgeheveld (stond bij de commissie Ruimte). Doel is om onderwerpen zoveel mogelijk in dezelfde commissie te bespreken. Zwaartepunt is dienstverlening, vandaar de keuze voor de commissie DEB.

  Besluit

  Motie Inwoners investeringsfonds, Motie Structurele vertegenwoordiging onderwijs en zorg in EBDB en motie CDOKE zijn afgehandeld.


  M.b.t. motie ‘Begroting 2023-2026 / periodieke rapportage financiële risico's’: de wethouder gaat met de indiener in gesprek over de uitvoering van de motie.  Trilokaal komt terug op een einddatum m.b.t. de motie CDOKE 2. Motie Thuis laden krijgt de einddatum van 1 januari 2025.

  Acties & toezeggingen

  Onderwerp
  Verbreden 213a Onderzoek afhandeling klantvragen en dienstverlening (oorspronkelijk rondvraag cie Ruimte voorjaar 2023)
  02:51:53 - 02:52:43 - Guylaine Loos
  02:52:43 - 02:52:47 - Theo van den Nouland
  02:52:47 - 02:53:28 - Guylaine Loos
  02:53:28 - 02:53:43 - Carmen van Velzen
  02:53:45 - 02:53:47 - Guylaine Loos
  02:54:06 - 02:54:11 - Marlies Volten
  02:54:12 - 02:54:17 - Carmen van Velzen
  02:54:26 - 02:54:34 - Guylaine Loos
  02:54:36 - 02:55:46 - Leo Blom
  02:55:46 - 02:55:50 - Guylaine Loos
  02:55:55 - 02:56:28 - Heleen Hooij
  02:56:28 - 02:56:30 - Leo Blom
  02:56:30 - 02:56:32 - Guylaine Loos
  02:56:32 - 02:56:44 - Leo Blom
  02:56:44 - 02:56:58 - Heleen Hooij
  02:56:58 - 02:57:06 - Leo Blom
  02:57:06 - 02:57:08 - Heleen Hooij
  02:57:10 - 02:57:25 - Guylaine Loos
  02:57:25 - 02:57:50 - Carla Hilverda-van Leeuwen
 18. 14

  Terugkoppeling door de AB -en DB leden van de diverse gemeenschappelijke regelingen (zoals o.a. Holland Rijnland, ISD, Omgevingsdienst, HLT-Samen) over de in de afgelopen periode gehouden AB en DB vergaderingen of bijzonderheden voor aankomende vergaderingen.

  02:57:38 - 02:57:50 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  02:57:50 - 02:57:56 - Guylaine Loos
  02:57:56 - 02:58:26 - Carla Hilverda-van Leeuwen
  02:58:26 - 02:58:36 - Guylaine Loos
 19. 15

  Ingediende vragen:

  1. Dhr. Derksen (Partij voor Teylingen) - betreft een aangepaste rondvraag n.a.v. de beantwoording op de schriftelijke vragen over 'Toeristische promotie van de gemeente Teylingen': Wanneer kunnen wij als raad de recreatienota verwachten?
  02:58:31 - 02:58:36 - Guylaine Loos
  02:58:36 - 02:58:46 - Joep Derksen
  02:58:48 - 02:58:50 - Guylaine Loos
  02:58:53 - 02:59:07 - Heleen Hooij
  02:59:07 - 02:59:12 - Joep Derksen
  02:59:12 - 02:59:28 - Heleen Hooij
  02:59:29 - 02:59:36 - Guylaine Loos
 20. 16

  02:59:34 - 02:59:36 - Guylaine Loos